Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Jönköpings län

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    BA
    Bevara akutsjukhusen
    7

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stoppa etableringen av en gruva i Norra Kärr
50%
MP
L
V
C
KD
SD
M
S
BA
Bra förslag
74 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
M
MP
L
V
C
KD
S
BA
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
50 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
SD
MP
L
V
C
KD
M
S
BA
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
L
V
C
KD
SD
M
S
BA
Bra förslag
74 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
L
V
C
KD
SD
M
S
BA
Bra förslag
74 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
MP
L
V
C
SD
S
KD
M
BA
Bra förslag
51 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
L
C
KD
SD
M
S
V
BA
Bra förslag
70 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
MP
V
S
L
C
KD
SD
M
BA
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
L
V
KD
SD
M
S
C
BA
Bra förslag
66 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
L
C
KD
SD
M
MP
V
S
BA
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
MP
L
V
C
KD
M
S
BA
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
63 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
V
C
KD
SD
M
S
MP
BA
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
MP
V
S
L
C
KD
SD
M
BA
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
45 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
C
KD
SD
M
MP
L
V
S
BA
Bra förslag
42 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
MP
V
SD
L
C
KD
M
S
BA
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

V
L

Förlossningsvård

V

Högspecialiserad vård

Inget parti har valt den här frågan

Lokala och regionala sjukhus

S
M
SD
KD
C
V

Kollektivtrafik

L
MP

Psykiatri

S
M
SD
KD
C
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
SD
KD
C
L
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 17: Vilka av följande förslag för vården Region Jönköpings län är viktigast?

Värna regionens tre akutsjukhus

S
M
SD
KD
C
V
L
MP

Satsa på mobil tandvårdsbuss

Inget parti har valt den här frågan

Högre lön till specialistsköterskor

M
SD
C
L

Äldremottagning på vårdcentralen

S
C
V
L
MP

Värna funktionsnedsatta patienter

S
SD
MP

Sänkt arbetstid för ambulanspersonal

Inget parti har valt den här frågan

Förstärk ungdomsmottagningarna

M
V

Fråga 18: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Jönköpings län är viktigast?

Anropsstyrd närtrafik där busslinjer saknas

S
SD
KD
C
L

Sänkta biljettpriser på buss och tåg

S
V
MP

Avgiftsfria resor för äldre över 65

SD
V

Fler expressbussar med Jönköpings länstrafik

M
SD
C

Ökad turtäthet med Jönköpings länstrafik

M
KD
L
MP

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
M
C
V
MP