Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Region Halland

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Begränsa hur många som får lista sig hos privata vårdcentraler
50%
V
MP
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
67 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Markarydsbanan ska öppnas upp för persontrafik
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 3: Inför vårdval för kvinnohälsovården och gynekologin
50%
MP
L
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Papperslösas rätt till subventionerad vård ska tas bort
50%
SD
MP
V
L
KD
C
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
61 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Vårdpersonal ska ha rätt att vägra utföra aborter
50%
KD
MP
V
L
C
SD
M
S
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
65 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Missbrukare ska erbjudas fritt utbyte av sprutor
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
71 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 7: Anställda i vård och omsorg ska ha rätt till heltid
50%
MP
V
L
KD
SD
M
S
C
Bra förslag
63 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Inför avgiftsfri screening för prostatacancer för män över 50 år
50%
L
SD
MP
V
KD
C
M
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Den högspecialiserade vården ska samlas på ett fåtal sjukhus
50%
MP
V
L
KD
C
S
M
SD
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad sjukvård
50%
V
S
MP
L
KD
C
SD
M
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och finansieras via skatten
50%
MP
V
L
SD
S
KD
C
M
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Fler privata alternativ ska finnas i vården
50%
MP
L
KD
C
SD
M
V
S
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Regionens/landstingets bidrag till kulturell verksamhet ska tas bort
50%
SD
MP
V
L
KD
C
M
S
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
61 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: All kollektivtrafik ska vara kameraövervakad
50%
L
C
SD
M
S
MP
V
KD
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 15: Kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri och betalas via skatten
50%
V
MP
L
KD
C
SD
M
S
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
67 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Gårdsförsäljning av egenproducerat öl och vin ska tillåtas
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: En regional skatt ska tas ut av industrier som använder lokala naturresurser
50%
V
C
L
KD
M
S
MP
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
12 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i landstingets budget ska prioriteras?

Akutsjukvård

SD
C
KD
L

Förlossningsvård

Inget parti har valt den här frågan

Högspecialiserad vård

SD

Lokala och regionala sjukhus

C

Kollektivtrafik

S
L
V
MP

Psykiatri

S
M
SD
KD
V
MP

Tandvård för unga

Inget parti har valt den här frågan

Vårdcentraler/primärvård

S
M
C
KD
L
V
MP

Sänkt landstingsskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för vården i Region Halland är viktigast?

Öppna närakut i Varberg och Halmstad

L

Inför särskilda äldrevårdscentraler

L

Förebygg psykisk ohälsa bland unga genom bättre elevhälsa

S
M
SD
C
KD
L
V
MP

Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal

S
M
SD
C
KD
V
MP

Utökat stöd till anhörigvården

S

Öka det regionala tandvårdsbidraget

V

Högre löner för specialistsjukssköterskor

KD

Fråga 20: Vilka av följande förslag för kollektivtrafiken i Region Halland är viktigast?

Rusta upp järnvägssträckorna i Halland

M
SD
C
KD
L
V
MP

Fler stopp i Åsa på sträckan Varberg-Göteborg

KD
L
MP

Fler avgångar i busstrafiken

S
SD
L
MP

All kollektivtrafik ska vara fossilfri

S
M
C
V

Avgiftsfri kollektivtrafik för unga

V

Utveckla den anropsstyrda trafiken där det saknas busslinjer

S
C
KD