Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sunne kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    KD
    Kristdemokraterna
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CHSLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Sunne ska medfinansiera bygget av en ny bro över Frykensundet
50%
V
MP
L
S
C
HS
M
SD
KD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Gymnasieskolan i Sunne ska lägga ner de linjer som har lågt söktryck
50%
SD
C
V
MP
L
HS
M
S
KD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
V
L
HS
SD
S
C
MP
M
KD
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
L
M
S
MP
HS
SD
C
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
HS
SD
S
C
V
MP
L
M
KD
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
L
M
SD
S
C
MP
KD
HS
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
HS
M
SD
S
C
V
MP
L
KD
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
V
L
HS
M
SD
S
C
MP
KD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
HS
SD
V
MP
L
M
S
C
KD
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
S
L
HS
C
M
KD
SD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
11 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
M
SD
C
V
S
KD
HS
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
V
HS
M
SD
S
C
KD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
V
L
HS
M
SD
S
C
MP
KD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
SD
S
MP
L
HS
M
C
KD
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
HS
M
C
V
MP
S
KD
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
S
L
HS
M
SD
C
KD
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
HS
SD
S
V
MP
L
M
C
KD
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

Inget parti har valt den här frågan

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

HS
MP

Näringsliv och lokalt företagande

SD
M
L
V

Skola och utbildning

S
SD
M
HS
L
MP
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

S

Stöd till personer med funktionsnedsättning

L

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
M
HS
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Sunne kommun är viktigast?

Obehöriga lärare i Sunne ska kunna vidareutbilda sig med lön

C
M
L
V

Inför servicegaranti för tex kortare handläggningstid av bygglov

L

Skapa fler platser på Sunnes äldreboenden

C
S
SD
M

Andelen närproducerad mat i kommunens verksamheter ska öka

C
M
HS
MP

Avskaffa delade turer inom äldreomsorgen

S
SD
MP
V

Anställ fler i hemtjänsten

S
L
MP