Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Stockholms stad

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFIKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Lägg ner Bromma flygplats
50%
FI
MP
V
S
KD
C
SD
L
M
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Stureplanskvarteren ska byggas om
50%
KD
S
FI
C
SD
MP
L
V
M
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
73 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Avskaffa de kommunala graffitiväggarna i Stockholm
50%
KD
SD
L
M
FI
C
MP
V
S
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
56 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 4: Barn till papperslösa i Stockholm ska ha rätt till socialbidrag
50%
FI
MP
V
S
KD
C
SD
L
M
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Inför miljözoner i Stockholms innerstad som begränsar vilka bilar som får köra där
50%
FI
C
MP
V
S
KD
SD
M
L
Bra förslag
56 Mandat
Dåligt förslag
35 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
FI
KD
C
SD
L
V
M
S
MP
Bra förslag
92 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
FI
C
MP
L
V
KD
SD
M
S
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
58 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
FI
C
MP
L
V
M
S
SD
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
88 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
FI
C
SD
MP
V
KD
L
M
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
SD
M
FI
C
MP
L
V
S
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
66 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
SD
L
M
S
FI
MP
V
Bra förslag
76 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 12: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
FI
KD
C
MP
L
V
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
71 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
FI
MP
V
KD
C
L
M
S
SD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
68 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
M
FI
MP
V
S
SD
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
FI
C
MP
L
V
KD
SD
M
S
Bra förslag
43 Mandat
Dåligt förslag
58 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
SD
L
M
FI
MP
V
S
Bra förslag
53 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
FI
MP
V
S
KD
C
SD
L
M
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
L
M
FI
MP
V
S
SD
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
48 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
FI
MP
V
S
KD
C
SD
L
M
Bra förslag
48 Mandat
Dåligt förslag
53 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 20: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
FI
C
SD
MP
V
KD
L
M
S
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 21: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
V
L

Kultur och fritid

FI

Miljö och hållbar utveckling

V
MP
C

Näringsliv och lokalt företagande

L
SD
C

Skola och utbildning

S
M
V
L
MP
SD
C
KD
FI

Socialt och ekonomiskt utsatta

M
MP
FI

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
KD

Sänkt kommunalskatt

KD

Fråga 22: Vilka av följande förslag för Stockholms stad är viktigast?

Alla över 85 år ska ha rätt till plats på äldreboende

S
L
SD
KD

Anställ mer personal i förskolan för att minska barngrupperna

S
M
V
L
MP
SD
C
KD
FI

Avsätt mer pengar för klottersanering

M
KD
FI

Fler gågator i Stockholms innerstad

MP

Höj lärarlönerna på stadens skolor

S
M
L
MP
SD
C

Höj lönen för personalen inom äldrevården

V
C
FI

Fråga 23: Vilka av följande förslag för Stockholms stad är viktigast?

Anställ fler fältassistenter som ska hjälpa ungdomar på glid

S
M
V
MP
KD
FI

Inför lokala coacher för att hjälpa ungdomar ut i arbete

Inget parti har valt den här frågan

Inrätta rättscentrum i Stockholms förorter

C

Fler skyddade boenden för utsatta kvinnor och barn

M
V
L
MP
C
FI

Mer resurser för att förebygga hedersvåld

S
V
L
MP
C
KD
FI

Sätt upp mer övervakningskameror på otrygga platser i Stockholm

S
M
L
SD
KD