C
Centerpartiet i Sorsele kommun

Centerpartiet står för en närodlad politik, besluten ska fattas nära den som berörs. Vi vill arbeta för ett bättre företagsklimat som ger fler arbetstillfällen. Vi vill att Sorsele ska vara en plats där människor trivs och kan utvecklas.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Näringsliv och företagande

  Förbättra företagsklimatet. Ett bättre förtagsklimat möjliggör för små företag att växa och på så sätt anställa fler, vilket ger fler arbetstillfällen

 • Sjukvård och hälsa

  Arbeta för att behålla folktandvården i Sorsele. För oss är det självklart med en välfungerande tandvård i kommunen.

 • Näringsliv och företagande

  Värna om äganderätten, skogsägare måste få ha möjlighet att bruka sin mark och ev intrång måste kompenseras.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Samarbetet under mandatperioden har fungerat bra, men vi jobbar självklart för en egen majoritet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det blir en fråga om förhandling efter valdagen, men partier med främlingsfientliga eller andra extremradikala åsikter är inte aktuella samarbetspartners för oss.

Sorsele kommun ska starta upp en kulturskoleverksamhet
Svar:
Hoppat över frågan
Sametinget ska ha vetorätt och möjlighet att säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
Svar:
Hoppat över frågan
Sorsele kommun ska säga nej till mer vindkraft i kommunen
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Hoppat över frågan
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Hoppat över frågan
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Hoppat över frågan
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Hoppat över frågan
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Hoppat över frågan
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
Vilka av följande förslag för Sorsele kommun är viktigast?
 • Avsätt mer pengar till distansutbildning på alla nivåer
 • Sorsele kommun ska inrätta ett LSS-boende
 • Anslaget till näringslivutveckling i Sorsele ska öka