Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Sandvikens kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLBPOLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stoppa försäljning av fler lägenheter från kommunala bostadsbolaget Sandvikenhus
50%
MP
V
SD
S
KD
C
L
M
Bra förslag
33 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Anställ kommunala ordningsvakter i Sandviken som komplement till polisen
50%
C
L
M
SD
MP
KD
V
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
V
L
M
SD
S
MP
C
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
KD
C
M
SD
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
V
SD
C
L
M
S
MP
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
M
SD
L
S
MP
KD
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
KD
M
SD
MP
V
C
L
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
18 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
M
SD
S
V
MP
Bra förslag
46 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
MP
KD
V
C
L
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
C
L
M
SD
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
M
SD
V
S
MP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
L
KD
M
SD
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
M
SD
S
MP
V
KD
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
KD
C
L
M
SD
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
L
M
SD
S
V
MP
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
C
L
M
SD
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
46 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
V
C
L
SD
M
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
L
V

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
C

Skola och utbildning

S
SD
M
L
C
V
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

M
L
V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
C
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Sandvikens kommun är viktigast?

Bygg fler idrottshallar i Sandvikens kommun

S
M
V

Anställ lärarassistenter för avlasta lärarna

SD
M
L
MP

Skapa praktikplatser för nyanlända i branscher som behöver arbetskraft

S
L
C
V

Bygg fler trygghetsboenden för äldre i Sandviken

SD
L
KD
MP

Upphandla mer lokalproducerade varor och tjänster

C
V
KD
MP

Skolorna ska satsa mer på att stärka elevhälsan

S
SD
M
C
KD

Kanalen genom centrala Sandviken ska rustas upp

Inget parti har valt den här frågan