Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Rättviks kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Rättviks kommun ska själv kunna välja utförare
50%
KD
M
SD
C
V
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
M
SD
S
C
V
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
V
M
S
C
KD
SD
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
KD
M
SD
S
C
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
M
SD
C
KD
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
V
KD
M
S
C
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
M
SD
S
C
V
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
M
SD
C
V
S
KD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
SD
KD
M
S
C
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
M
SD
C
V
S
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
S
C
KD
M
SD
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
M
SD
S
C
V
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
KD
S
M
SD
C
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
M
SD
S
C
V
KD
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
KD
S
M
SD
C
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
SD
S
KD
M
C
V
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

Inget parti har valt den här frågan

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

C

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

C
S
SD
M
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD
V

Vägar, gator och parker

M

Äldreomsorg

C
S
SD
M
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Rättviks kommun är viktigast?

Anställ fler assistenter i Rättviks skolor

S
SD
V

Alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende

C
S
KD
V

Bygg ett äldreboende i Vikarbyn

S
KD

Rättvik ska marknadsföras bättre vid infarterna från väg 69 och 70

Inget parti har valt den här frågan

Inför vårdhundar i kommunal omsorg

Inget parti har valt den här frågan

Bygg klimatsmarta trähus i flera våningar på Prästskogsvallen

SD

Rättvik ska behålla och utveckla byskolorna

C
SD
KD