Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Ödeshögs kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    FI
    Feministiskt initiativ
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stoppa gruvan i Norra Kärr
50%
MP
ÖHGP
C
M
SD
S
KD
FI
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Stoppa försvarsmaktens provskjutningar i Vättern
50%
MP
ÖHGP
C
M
SD
S
KD
FI
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
ÖHGP
C
M
SD
S
KD
FI
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
C
M
SD
KD
S
FI
ÖHGP
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
KD
MP
ÖHGP
C
M
S
FI
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
ÖHGP
C
SD
KD
M
S
FI
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
ÖHGP
M
SD
KD
MP
C
S
FI
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
ÖHGP
C
M
SD
S
KD
FI
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
ÖHGP
M
SD
KD
MP
C
S
FI
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
ÖHGP
C
SD
S
M
KD
FI
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
C
SD
MP
ÖHGP
M
S
KD
FI
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
ÖHGP
C
M
SD
S
KD
FI
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
M
SD
S
KD
MP
FI
ÖHGP
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
SD
S
ÖHGP
C
M
KD
FI
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
ÖHGP
C
M
SD
S
KD
FI
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
C
M
SD
S
KD
FI
ÖHGP
Bra förslag
1 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
ÖHGP
S
C
M
SD
KD
FI
Bra förslag
10 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

KD
SD
ÖHGP

Kultur och fritid

MP

Miljö och hållbar utveckling

C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

S
M
C

Skola och utbildning

KD
S
SD
M
ÖHGP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

KD
S
SD
M
C
ÖHGP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Ödeshögs kommun är viktigast?

Utveckla Solgården till Ödeshögs äldrecenter

KD
S
SD
M
C
ÖHGP

Kommunen ska satsa mer på kulturhuset/biografen

MP

Kommunen ska verka för att det byggs ett kollektivhus

M
MP

Kommunen ska bygga billiga ungdomslägenheter

KD
S
M
C
ÖHGP
MP

Ta krafttag mot felparkerade bilar i kommunen

SD

Skapa ett äldrecentrum och samla allt som äldre behöver

Inget parti har valt den här frågan

Skapa en förbindelse mellan Tranåsvägen och Östgötaporten

KD
S
SD
C
ÖHGP