Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Lysekils kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKLLP.NUMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Lysekils kommun ska arbeta för att Lysekilsbanan kan fortsätta hållas i bruk
50%
V
L
K
S
MP
C
M
SD
LP.NU
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Lysekils kommun ska anställa ordningsvakter för att stävja problemet med stökiga ungdomsgäng
50%
MP
C
L
M
SD
LP.NU
S
V
K
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
V
C
L
K
M
SD
LP.NU
S
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
S
K
M
SD
L
LP.NU
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
C
M
MP
V
L
K
SD
LP.NU
S
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
C
SD
S
L
M
LP.NU
K
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
MP
L
M
SD
LP.NU
V
C
K
S
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
V
C
L
M
SD
LP.NU
S
K
Bra förslag
29 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
MP
M
SD
LP.NU
V
C
L
S
K
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
K
S
MP
C
L
M
SD
LP.NU
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
C
L
M
V
K
SD
S
LP.NU
Bra förslag
8 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
K
S
L
M
SD
LP.NU
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
SD
S
MP
V
K
LP.NU
M
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
K
SD
S
MP
C
L
M
LP.NU
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
V
C
L
M
SD
LP.NU
K
S
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
L
S
C
K
M
SD
LP.NU
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
K
SD
LP.NU
V
C
L
M
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
K
L
C
V

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

LP.NU
M
MP

Skola och utbildning

S
LP.NU
SD
M
L
C
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

K

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
LP.NU
SD
M
K
L
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: VIlka av följande förslag är viktigast i Lysekils kommun?

Äldreboendegaranti för dem 85+

LP.NU
SD
M
K

Ha välplanerad industrimark tillgänglig

LP.NU
M
C

Anställ fler lärare i Lysekils skolor

S
LP.NU
SD
K
L
C
V
MP

Utöka barnomsorgen på obekväm arbetstid

S
M
L
V

Mer närproducerade livsmedel ska serveras på skolor och boenden

C

Kommunanställda ska ha rätt till heltid

S
SD
K
L
V