Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kumla kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Stödet till vindkraftsbolaget KumBro Vind ska tas bort
50%
L
SD
M
MP
V
KD
C
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
KD
C
L
SD
S
V
M
Bra förslag
35 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
C
L
S
KD
M
SD
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
KD
SD
C
L
M
S
MP
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
L
S
V
C
M
SD
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
V
KD
C
L
S
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
KD
SD
M
MP
V
L
S
C
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
L
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
KD
L
SD
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
23 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
C
M
MP
V
S
L
SD
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
27 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
3 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
V
C
L
M
S
SD
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
L
KD

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

V
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

S
M
SD
L
C
KD
V
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD
C

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
L
C
KD
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Kumla kommun är viktigast?

Anställ fler vuxna i skolan för att nå bättre resultat

S
M
SD
L
C
KD
V
MP

Inför avgiftsfri kulturskola för alla

Inget parti har valt den här frågan

Extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

SD
C
V

Satsa på mer specialpedagoger för barn med särskilda behov

S
M
L
C
MP

Minska grupperna i förskolan

S
L
KD
V
MP

Stärk elevhälsan på skolorna så att alla barn kan få träffa en kurator

M
SD
KD

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Kumla kommun är viktigast?

Alla över 85 år ska ha rätt att flytta till ett anpassat boende

SD
KD
V

Anställ fler i hemtjänsten

S
M
SD
L
C
KD
V
MP

Äldre som blir sjuka får fortsätta bo ihop med sin partner

SD
L
C
KD
MP

Inför gratis kollektivtrafik för pensionärer

Inget parti har valt den här frågan

Bygg fler trygghetslägenheter

S
M
L
C
V
MP

Utöka antalet mötesplatser för äldre

S
M