Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Kiruna kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

  SJV
  Sjukvårdspartiet
  4
  SL
  Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden
  2

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CFIKDMPMKirpSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: LKAB ska garantera bostadsbyggande för att få mark för gruvbrytning i Kiruna kommun
50%
KD
Kirp
SD
FI
V
S
C
M
NS
SL
Bra förslag
36 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Alla elever i Kiruna ska erbjudas 3 timmars undervisning i sitt minoritetsspråk i skolan
50%
Kirp
SD
FI
V
M
S
KD
C
NS
SL
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Sametinget ska ha vetorätt och kunna säga nej till exploateringar eller ingrepp som har stor påverkan på samiska lokalsamhällen
50%
FI
KD
Kirp
SD
M
S
C
V
NS
SL
Bra förslag
2 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
SD
S
C
Kirp
FI
V
M
NS
SL
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
Kirp
SD
FI
V
S
KD
M
C
NS
SL
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
M
C
Kirp
SD
FI
V
S
NS
SL
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
20 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
KD
Kirp
SD
FI
V
M
S
C
NS
SL
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
C
KD
Kirp
FI
V
S
NS
SL
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
Kirp
SD
M
C
FI
V
S
NS
SL
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
KD
Kirp
FI
V
S
C
NS
SL
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
KD
SD
FI
V
S
Kirp
M
C
NS
SL
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
Kirp
M
SD
FI
V
S
C
NS
SL
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
34 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
Kirp
FI
V
S
KD
SD
M
C
NS
SL
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
KD
Kirp
SD
M
S
C
FI
V
NS
SL
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
9 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
KD
Kirp
SD
FI
S
V
M
C
NS
SL
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
Kirp
SD
M
S
C
FI
V
NS
SL
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
Kirp
SD
FI
V
S
KD
M
C
NS
SL
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
Kirp
SD
FI
V
C
KD
M
S
NS
SL
Bra förslag
23 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
6 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

C
S
Kirp

Kultur och fritid

SD

Miljö och hållbar utveckling

V
FI

Näringsliv och lokalt företagande

S
M

Skola och utbildning

C
S
M
V
FI
SD
Kirp
KD

Socialt och ekonomiskt utsatta

V
FI
KD

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

M

Äldreomsorg

C
SD
Kirp
KD

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag för Kiruna kommun är viktigast?

Kiruna kommun ska utbilda nyanlända i bristyrken

C
V
Kirp
KD

Kommunanställda i Kiruna ska få en privat sjukförsäkring

Inget parti har valt den här frågan

Inför en servicegaranti mot företag för bättre handläggning

M

Anställ fler skolkuratorer för ökad elevhälsa

C
S
M
V
FI
SD
KD

Kiruna kommuns skolor ska införa vegetarisk, köttfri skolmat

FI

Alla kommunanställda ska ha rätt till heltid

S

Bygg fler trygghetsboenden för äldre

C
S
M
V
SD
Kirp
KD

Kiruna kommun ska erbjuda barn- och äldreomsorg på samiska, meänkieli och finska

FI