FRAK
Framtid i Kalix i Kalix kommun

Framtid i Kalix tar ansvar, vi gör skillnad! Ansvarar för att tillförda skattemedel gör maximal nytta i verksamheterna. Framtid i Kalix står för ökad kompetens vid arbete i beredningar och utredningar, vid bemötande av företag och anställda, brukare inom socialtjänsten och deras anhöriga. Vi vill ge förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan de bästa möjligheterna att utvecklas och bli en tillgång.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Kvalitet inom äldreomsorgen där antalet SÄrskilda BOendeplatser måste öka markant.

 • Näringsliv och företagande

  Kvalitetsökning gällande upphandlingsfunktionen. Avdelningen är i dag kraftigt underbemannad vilket gör att Kalix företagsranking är i botten

 • Äldreomsorg och pensioner

  Ökad budgetram för bland annat ökad bemanning inom äldreomsorg, hemtjänst och nattpatrull.

 • Övrigt

  Tillräcklig tid för genomlysning och rättssäker beredning av ärenden

 • Skola och utbildning

  Samverkan med "röd tråd" mellan social- och utbildningsförvaltningen genom barnens hela skolgång och uppväxt.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En mycket bred koalition - för Kalix kommun måste "räddas" från det förfall som nu sker. Framtid i Kalix är garanten för att kompetensen kommer in i beredningarna och beslutsnivåerna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet (om de inte ger upp sin fundamentalistiska framtoning) och Sverigedemokraterna!

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Har inte någon riks- eller regionnivå. Däremot vill vi samarbeta med regionnivån med de partier som ser en utvecklingspotential för Kalix sjukhus.

Kalix ska minska arvodet till kommunens politiker
Svar:
Mycket dåligt förslag
Alla elever i Kalix ska få minst tre timmars undervisning i sitt minoritetsspråk varje vecka
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Den som behöver stöd, vård eller omsorgstjänster i Kalix kommun ska själv kunna välja utförare
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Hoppat över frågan
Viktig fråga
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Hoppat över frågan
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Vägar, gator och parker
Vilka av följande förslag för Kalix kommun är viktigast?
 • Kalix ska skapa fler platser i särskilt boende
 • Anställ fler vid upphandlingsavdelningen för ökad kvalité