Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Jönköpings kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Delar av centrala Jönköping ska bli bilfria
50%
MP
L
V
C
M
S
SD
KD
Bra förslag
57 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 2: Inför gemensam bostadskö för alla allmännyttiga bostadsbolag i Jönköpings kommun
50%
MP
L
V
M
KD
S
C
SD
Bra förslag
64 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Jönköpings kommun ska verka för att det byggs en samlad bana för motorsporten
50%
MP
L
V
C
SD
M
KD
S
Bra förslag
58 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
23 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
V
SD
M
KD
S
C
Bra förslag
74 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 5: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
V
M
S
C
SD
KD
Bra förslag
50 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
SD
M
KD
MP
L
V
S
C
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
C
SD
KD
S
MP
L
M
Bra förslag
59 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 8: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
S
MP
L
V
KD
C
Bra förslag
47 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
SD
M
KD
S
MP
V
C
Bra förslag
65 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
L
V
KD
S
C
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
30 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
L
SD
M
KD
C
Bra förslag
32 Mandat
Dåligt förslag
42 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
M
KD
MP
V
S
SD
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
32 Mandat
Svar saknas
10 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
V
C
SD
M
KD
S
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
61 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
SD
M
KD
S
MP
V
Bra förslag
72 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
S
L
V
SD
M
KD
C
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
47 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
C
SD
M
KD
MP
L
S
V
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
L
S
V
SD
M
KD
C
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
43 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
L
V
M
KD
S
C
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
60 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 19: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
MP

Kultur och fritid

C
L

Miljö och hållbar utveckling

C
V
L
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M

Skola och utbildning

S
KD
M
SD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

L

Stöd till personer med funktionsnedsättning

KD
SD
MP

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
KD
M
SD
C
V

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Jönköpings kommun är viktigast?

Kommunanställda i Jönköping ska ha rätt till heltid

S
KD
SD
V
MP

Vidareutbildning på arbetstid för kommunanställda

S
M
V
L

Avskaffa delade turer inom Jönköpings kommunala omsorg

S
SD
V
MP

Tillsätt kommunala coacher för att hjälpa unga företagare

Inget parti har valt den här frågan

Högre löner för lärare

KD
M
MP

Anställ kommunala trygghetsvakter som komplement till polisen

SD

Fråga 21: Vilka av följande förslag i Jönköpings kommun är viktigast?

Mindre klasser i Jönköpings skolor

S
KD
V

Skapa fler mötseplatser för äldre

S
KD
M
SD
L
MP

Skapa fler parkeringsplatser i centralorterna

SD

Sätt solceller på kommunens tak

V
MP

Alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende

KD
M
SD
L

Bygg fler gång- och cykelvägar

S
M
C
V
L
MP