Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Gnesta kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    FI
    Feministiskt initiativ
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Bygg ett växthus som ett arbetsmarknadsprojekt för ekologisk odling till kommunens matsalar
50%
L
V
MP
C
SD
M
S
FI
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
V
C
SD
S
MP
M
FI
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 3: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
L
V
MP
C
S
SD
M
FI
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
V
SD
M
L
MP
C
S
FI
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
MP
C
SD
L
M
S
FI
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
L
V
MP
C
S
M
FI
Bra förslag
5 Mandat
Dåligt förslag
18 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
V
C
SD
M
S
MP
FI
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
C
SD
V
MP
S
M
FI
Bra förslag
11 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 9: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
V
MP
SD
L
C
M
S
FI
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
C
SD
M
V
MP
S
FI
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
12 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
V
MP
C
L
SD
M
S
FI
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
M
S
V
MP
SD
FI
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
MP
SD
S
L
C
M
FI
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
MP
C
SD
M
S
V
FI
Bra förslag
28 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
MP
L
C
SD
M
S
FI
Bra förslag
4 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
MP
SD
L
C
S
M
FI
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 17: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
C

Kultur och fritid

MP
L

Miljö och hållbar utveckling

MP
V

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
SD
C
MP
V
L

Socialt och ekonomiskt utsatta

V

Stöd till personer med funktionsnedsättning

SD

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 18: Vilka av följande förslag för Gnesta kommun är viktigast?

Satsa på en obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända

S
M
SD
L

Tillsätt kommunala coacher för att hjälpa unga företagare

SD
C

Kommunen ska minska kemikalieanvändningen

MP

Kommunen ska förbättra pendlarparkeringarna

S
M
V
L

Rusta lederna för friluftsliv som cykling, kanot, ridning och vandring

M
C
MP
V
L

Kommunen ska ge extra stöd till förskolor och skolor på landsbygden

S
SD
C
MP
V

Fråga 19: Vilka av följande förslag för Gnesta kommun är viktigast?

Bygg hyresrätter i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne

M
C
MP
V

Utveckla den kommunala servicen i Laxne, Stjärnhov och Björnlunda

S
SD
MP

Höj lärarnas löner

S
M
MP
L

Extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

M
C
V
L

Alla som fylt 85 år i Gnesta ska få plats på ett anpassat boende om de så vill

S
SD
C
V
L

Kommunen ska halvera timkostnaden för hemtjänsten

Inget parti har valt den här frågan

Kostnaden för trygghetslarm till de äldre ska sänkas till 50 kronor i månaden

SD