S

Socialdemokraterna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

För att Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det viktigaste – som försvarar demokratin, bekämpar klimathotet och står upp för schyssta jobb och villkor

Vilken är er vision för EU om 10 år?

Vår vision är ett rättvist samhälle som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart för alla människor i hela Europa

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Demokrati

  Vi tror på det EU som skapades för att bygga fred och välstånd i vår del av världen. Men mycket måste förbättras i EU och då är inte de högerextrema som vill vrida klockan tillbaka och så split mellan människor.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  I en värld av ökad konkurrens och en osäker omvärld måste vi hålla samman. Det behövs krafttag för fler jobb i Europa. Schyssta löner och villkor ska gälla för alla och ökat välstånd måste komma vanligt folk till del.

 • Miljö och klimat

  Vi kämpar hårt för att EU ska öka takten i klimatomställningen och höja ambitionerna när det gäller utsläppen av växthusgaser. Klimatutsläppen måste minska mer och i raskare takt än idag. Det ställer nya krav på EU:s lagstiftning.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  De sociala rättigheterna i Europa måste stärkas. Det handlar bland annat om allas rätt till utbildning och livslångt lärande för att klara omställningarna i arbetslivet. Det handlar om rättvisa löner och arbetsvillkor, god arbetsmiljö och social trygghet - rätt till en pension, sjukvård, social omsorg m.m.

 • Brott och straff

  EU behöver samarbeta mer för att bekämpa terrorism och kriminella nätverk.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Den socialdemokratiska gruppen (Soc & Dem)

Av vilka skäl vill ni vara med i denna grupp?

Det är en naturlig hemvist för socialdemokratiska partier i Europa

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Budgetfrågor

Vilka av de övriga politiska grupper i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

De socialdemokratiska ledamöterna för samtal med de flesta grupper i Europaparlamentet

Finns det någon partigrupp som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Högerpopulister och extremkonservativa partier har vi inget samarbete med

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Arbetsmarknad och sociala frågor, Juridiska frågor, Miljö, hälsa och matsäkerhet

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vi vill se ökat samarbete om jobben, miljön, regional och global rättvisa. Men lagstiftning om exempelvis skatter sker bäst i varje land.

  Argument:Vi vill se ökat samarbete om jobben, miljön, regional och global rättvisa. Men…

 • Vilken nivå tycker ni att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Det finns inget alternativ till att på lång sikt ställa om till netto-nollutsläpp. I Sverige vill vi nå detta till 2045 senast. EU:s mål måste skärpas för att ligga i linje med Parisavtalets temperaturmål.

  Argument:Det finns inget alternativ till att på lång sikt ställa om till…

 • Hur mycket inflytande tycker ni EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi ser gärna ökat samarbete inom sociala frågor i t.ex. EU:s arbete med

  den sociala pelaren. Vi är också positiva till lagstadgade mini-nivåer när det gäller sociala rättigheter. Men lagstiftning som gäller sjukvård, äldreomsorg och socialvård ska vara nationell.

  Argument:Vi ser gärna ökat samarbete inom sociala frågor i t.ex. EU:s arbete med den…

 • Tycker ni att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:EU:s försvarsinitiativ och det svenska förhållningssättet ska ses i ett större sammanhang med våra samarbeten bilateralt, regionalt, i andra multilaterala sammanhang. Fyra principer bör vara vägledande i utvecklingen av EU:s försvarssamarbete: 1) fortsatt samarbete med strategiska partners, 2) respekt för nationella förutsättningar och beslutsfattande, 3) lätta och flexibla processer, och 4) budget-restriktivitet. Sverige bejakar och deltar aktivt i den övergripande ambitionshöjningen på försvarsområdet inom EU. Fokus framöver ska ligga på att implementera etablerade initiativ och uppnå konkreta resultat.

  Argument:EU:s försvarsinitiativ och det svenska förhållningssättet ska ses i ett större…

 • Vilka av följande uppgifter tycker ni är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-samarbetet ger oss fred, trygghet och tillväxt. Sverige är en aktiv medlem i EU och driver på för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle för alla i Europa. Vi behöver ett starkare EU som fortsatt kan stå upp för grundläggande gemensamma värden och principer.

  Argument:EU-samarbetet ger oss fred, trygghet och tillväxt. Sverige är en aktiv medlem i…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Socialdemokraterna ser ett behov av att stärka och vitalisera demokratin inom EU men vi anser inte att gemensamma folkomröstningar är rätt väg att gå.

  Argument:Socialdemokraterna ser ett behov av att stärka och vitalisera demokratin inom…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fria och oberoende medier är en mycket viktig grundläggande princip för EU-samarbetet. Demokrati, mänskliga rättigheter, respekten för rättsstatens principer och mediers oberoende är grundläggande värderingar inom EU. Håller man sig inte till de värderingarna ska det kosta.

  Argument:Fria och oberoende medier är en mycket viktig grundläggande princip för…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Målen är rättsligt bindande åtaganden - och kan leda till böter för länder som inte uppnår målen.

  Argument:Målen är rättsligt bindande åtaganden - och kan leda till böter för länder som…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beskattning av flyg i sig är bra eftersom flygets klimatpåverkan måste minskas. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för en beskattning av fossilt flygbränsle. När ett system för flygbränsleskatt finns på plats bör det ersätta dagens biljettskatt på flyget. Vi vill inte ge EU en egen beskattningsrätt utan all beskattning ska vara nationell, så även flygskatten.

  Argument:Beskattning av flyg i sig är bra eftersom flygets klimatpåverkan måste minskas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I stort sett alla EU-länder är överens om att detta är en mycket viktig fråga. EU har tagit ett viktigt första steg för att fasa ut en rad engångsartiklar i plast vilket vi stödjer. Regleringen måste dock utökas för att minska plastnedskräpningen.

  Argument:I stort sett alla EU-länder är överens om att detta är en mycket viktig fråga…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag än de hade förut. Vi tycker därför att det är rimligt om mindre resurser går till jordbruksstöd och strukturfonder, och i större utsträckning riktas till att lösa gemensamma utmaningar, så som klimatförändringar och säkerhetsfrågor. Vår uppfattning är att det skulle gynna unionen som helhet.

  Argument:Flera länder som tar emot bidrag har en starkare ekonomi idag än de hade förut…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige står utanför euron. Det har svenska folket bestämt genom en folkomröstning, och ingen annan råder över den frågan. Ingenting har hänt som tyder på att svenska folket skulle ha ändrat sig i frågan

  Argument:Sverige står utanför euron. Det har svenska folket bestämt genom en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi tycker att medlemsländerna ska följa gemensamt överenskomna riktlinjer och principer.

  Argument:Vi tycker att medlemsländerna ska följa gemensamt överenskomna riktlinjer och…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill att Systembolagets försäljningsmonopol och dess särskilda roll i svensk alkoholpolitik ska vara kvar. Vi vill också behålla Sveriges undantag när det gäller EU:s förbud mot försäljning av snus.

  Argument:Vi vill att Systembolagets försäljningsmonopol och dess särskilda roll i svensk…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt. En rättvis fördelning av asylsökande mellan medlemsstaterna måste ske. Medlemsstaterna måste hantera även svåra frågor inte endast de lätta.

  Argument:Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt. En rättvis fördelning…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I dagsläget behövs gränskontrollerna

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyktingmottagandet ska vara hållbart. Det ska finnas förutsättningar att ta emot asylsökande på ett bra sätt och ge de som får stanna förutsättningar att bo och arbeta. Det förutsätter ett fungerande gemensamt asylsystem i EU.

  Argument:Flyktingmottagandet ska vara hållbart. Det ska finnas förutsättningar att ta…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar den internationella asylrätten. Biståndet från Sverige och från EU behöver i högre utsträckning stödja människor och regioner där många är på flykt och motverka de bakomliggande orsakerna till att människor flyr.

  Argument:Vi värnar den internationella asylrätten. Biståndet från Sverige och från EU…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är önskvärt att alla länder inför förbud mot köp av sexuella tjänster. Det bör dock inte vara en fråga för lagstiftning i EU.

  Argument:Det är önskvärt att alla länder inför förbud mot köp av sexuella tjänster. Det…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är rimligt att den som tillhandahåller sina konstnärliga verk såsom musik, litteratur och film på nätet, kan få skälig betalning för detta

  Argument:Det är rimligt att den som tillhandahåller sina konstnärliga verk såsom musik,…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi socialdemokrater arbetar för att registrerat partnerskap och samkönade äktenskap ska erkännas i hela EU och att samkönade pars fria rörlighet därigenom möjliggörs i praktiken.

  Argument:Vi socialdemokrater arbetar för att registrerat partnerskap och samkönade…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska finansiera sociala rättigheter som bör bekostas av hemlandet

  Argument:Den begränsning som finns idag bör behållas. Det är inte rimligt att svenska…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men vi ser gärna att man inom EU arbetar för att rätten till fri abort omfattar EU-medborgare i alla länder

  Argument:Detta ska även fortsättningsvis vara en nationell beslutsfråga, men vi ser…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje medlemsstat ska även i fortsättningen ha den grundläggande kontrollen över sin egen gräns, en utökning av Frontex ändrar inte detta faktum.

  Argument:Varje medlemsstat ska även i fortsättningen ha den grundläggande kontrollen…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Grunden för Sveriges deltagande vid väpnande konflikter är att det bygger på uttalade FN-mandat. EU kan vara en aktör men det är viktigt att det fortsatt är FN som är den ledande globala aktören vid internationella insatser i regionala konflikter.

  Argument:Grunden för Sveriges deltagande vid väpnande konflikter är att det bygger på…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Dåliga arbetsvillkor ska inte vara en konkurrensfördel för företag.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utgifterna för EU:s jordbrukspolitik bör minska. Ersättningarna växlas över till mer miljöåtgärder och mindre direktstöd. Avgörande för våra lantbruk är att de ges schyssta konkurrensvillkor, bl.a. med bättre märkning av matens ursprung.

  Argument:Utgifterna för EU:s jordbrukspolitik bör minska. Ersättningarna växlas över…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje tillstånd måste noga prövas och kontrolleras

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jämställdheten i bolagsstyrelserna går för långsamt, både i EU och i Sverige. Men EU ska inte lagstifta om detta. (S) har lagt ett sådant förslag i Sveriges riksdag som tyvärr röstades ner.

  Argument:Jämställdheten i bolagsstyrelserna går för långsamt, både i EU och i Sverige…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sveriges generösa föräldraförsäkring påverkas inte av dessa minimiregler. Men även Sverige gynnas av ökad trygghet och jämställdhet i andra EU-länder. Miniminivån i direktivet är därför ett viktigt steg för ökad jämställdhet inom EU.

  Argument:Sveriges generösa föräldraförsäkring påverkas inte av dessa minimiregler. Men…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU har som mål att 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd för att bekämpa fattigdom och bidra till en hållbar utveckling. Få länder lever upp till den ambitionen. Vi vill att alla medlemsländerna ska göra det.

  Argument:EU har som mål att 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd för att bekämpa…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sverige ska som andra EU-länder följa gemensamma åtaganden enligt art- och habitatdirektivet, och om till exempel vargen har uppnått gynnsam bevarandestatus ska licensjakt vara möjligt. Skyddsjakt ska alltid efter behov vara möjligt

  Argument:Sverige ska som andra EU-länder följa gemensamma åtaganden enligt art- och…

Andra kontaktvägar

info@socialdemokraterna.se