MP

Miljöpartiet

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi insåg vidden av klimathot och miljöförstöring. Vi vill ta ansvar och hantera vår tids största ödesfråga. Vi har snart 40 års erfarenhet av att aktivt driva genomförbar klimat- och miljöpolitik och kommer att fortsätta ha det högst på agendan. Det behövs en stark grön röst i Europa.

Vilken är er vision för EU om 10 år?

Vår vision är ett hållbart Europa som är en del av en värld av demokratier där människor kan röra sig fritt över gränserna och där folk och länder handlar och samarbetar med varandra. Medborgarna, inte ekonomiska intressen, ska styra och besluten ska tas nära dem som främst påverkas.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Vår tids ödesfråga - klimatet kan inte vänta. Vi måste agera kraftfullt och på internationell nivå för att möta klimat- och miljöhotet.

 • Mänskliga rättigheter

  EU ska vara en kraft för mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättvisa, i och utanför unionen.

 • Migration och flyktingar

  Det är inte rimligt att folk riskerar livet för att söka asyl. Vi vill ha ett öppet och humant Europa som tar hand om dem som flyr från krig.

 • Demokrati

  Demokratin är under hot och populismen sprider sig över världen. Europa måste stå upp för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

 • Jordbruk och fiske

  EU:s politik för jordbruk och fiske måste utgå från miljö och klimat för att klara både matförsörjning och biologisk mångfald.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

De Gröna/Europeiska fria alliansen

Av vilka skäl vill ni vara med i denna grupp?

Miljöpartiet delar värdegrund med andra gröna partier runt om i Europa grundat på principerna om klimat- och miljöansvar, frihet, rättvisa, mångfald och icke-våld, lika rätt och möjligheter och ett öppet, demokratiskt Europa.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Miljöpartiet vill inte legalisera lätta droger men i gröna gruppen finns det de som vill. Vi vill också sänka utsläppen något snabbare: 70% till år 2030.

Vilka av de övriga politiska grupper i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Vi samarbetar med alla som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter, t.ex. socialdemokrater (S&D), vänster (EUL/NGL) och liberaler (ALDE). Samarbete med ECR eller längre högerut är omöjligt.

Finns det någon partigrupp som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

ENF (bl.a. Rassemblement National (RN), österrikiska FPÖ, italienska Lega Nord, nederländska Partij voor de Vrijheid) och ECR (bl.a. SD, Sannfinländarna, polska Lag och rättvisa, Dansk Folkeparti)

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Industri, forskning och energi, Medborgerliga rättheter och inrikes frågor, Miljö, hälsa och matsäkerhet

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vi vill använda EU där medlemsstaterna behöver samarbeta för att bli starkare. Mest akut är miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter. Kvinnor ska ha samma rättigheter som män.

  Argument:Vi vill använda EU där medlemsstaterna behöver samarbeta för att bli starkare…

 • Vilken nivå tycker ni att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatet kan inte vänta. EU:s klimatmål ska styras av vad planeten klarar. Därför ska kol, olja och fossilgas stanna i marken. Utsläppen behöver minska minst 70% till år 2030 och nå nettonoll 2040.

  Argument:Klimatet kan inte vänta. EU:s klimatmål ska styras av vad planeten klarar…

 • Hur mycket inflytande tycker ni EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte ta ifrån medlemsstaterna ansvaret i sociala frågor, men den sociala pelaren innebär en viktig draghjälp för förbättrade villkor för människor i unionen.

  Argument:EU ska inte ta ifrån medlemsstaterna ansvaret i sociala frågor, men den sociala…

 • Tycker ni att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:På grund av klimatförändringarna behöver samarbetet kring beredskap för naturkatastrofer, brandförsvar och tillgång till mat och vatten öka. Vi vill inte ha mer pengar till vapen och militär.

  Argument:På grund av klimatförändringarna behöver samarbetet kring beredskap för…

 • Vilka av följande uppgifter tycker ni är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater

  Argument:Vi vill höja ambitionen för EU:s klimatarbete och utnyttja EU:s kraft globalt för att skydda vår livsmiljö och garantera allas lika rättigheter. Detta är grunden för en hållbar fred såväl inom EU som för vår omvärld.

  Argument:Vi vill höja ambitionen för EU:s klimatarbete och utnyttja EU:s kraft globalt…

 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi står vid ett vägskäl där vår framtid avgörs. EU ska fokusera på att minska klimatutsläppen, att värna demokrati och mänskliga rättigheter och skapa social rättvisa.

  Argument:Vi står vid ett vägskäl där vår framtid avgörs. EU ska fokusera på att minska…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Miljöpartiet tycker att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Att ha gemensamma EU-folkomröstningar kan vara en sådan möjlighet.

  Argument:Miljöpartiet tycker att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Att…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadga. Med rätt verktyg, som t ex indragna stöd till medlemsstater, kan EU försvara medborgerliga rättigheter bättre.

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadga. Med rätt…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver ta fram en utsläppsbudget med maxgräns för varje medlemsland. Den som inte följer budget ska få böter. Det måste bli mer lönsamt att investera i grön teknik och dyrare att släppa ut.

  Argument:EU behöver ta fram en utsläppsbudget med maxgräns för varje medlemsland. Den…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det som är dåligt för miljön ska kosta mer. Flygbränslet kan inte fortsätta vara skattebefriat. Flyget bör ingå i EU:s utsläppshandel, ETS. Vi vill satsa på snabba, säkra och pålitliga tåg i Europa.

  Argument:Det som är dåligt för miljön ska kosta mer. Flygbränslet kan inte fortsätta…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det kommer finnas mer plast än fisk i haven år 2050 om vi fortsätter som idag. Miljöpartiet har drivit fram förslaget som nu ligger för beslut. Det är ett viktigt steg åt rätt håll.

  Argument:Det kommer finnas mer plast än fisk i haven år 2050 om vi fortsätter som idag…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att bygga ett EU som håller samman och där människor har förtroende för EU är det viktigt att unionens rikare delar fortsätter att stötta fattiga regioner.

  Regionalpolitiken ska främja grön omställning.

  Argument:För att bygga ett EU som håller samman och där människor har förtroende för EU…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska fortsätta stå fritt från valutaunionen EMU och begära en fördragsenlig rätt att göra det så som Danmark redan har.

  Argument:Sverige ska fortsätta stå fritt från valutaunionen EMU och begära en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje medlemsland ska ta ansvar för sin ekonomiska politik och EU ska kunna besluta om sanktioner. Samtidigt ska medlemsländerna stötta varandra i kriser. En bedömning behövs i varje enskilt fall.

  Argument:Varje medlemsland ska ta ansvar för sin ekonomiska politik och EU ska kunna…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Grundprincipen om fri handel inom EU är bra. Men ambitiösa länder ska kunna gå före, t.ex. inom miljö eller djurskydd. Det tog 20 år innan EU anpassade sig till Sveriges regler för antibiotika till djur.

  Argument:Grundprincipen om fri handel inom EU är bra. Men ambitiösa länder ska kunna gå…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att EU ska kunna utfärda sanktioner mot länder som inte tar sitt ansvar, t.ex. genom att dra in ekonomiskt stöd.

  Argument:Vi vill att EU ska kunna utfärda sanktioner mot länder som inte tar sitt…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Läget är annorlunda nu än 2015 och vi vill värna den fria rörligheten inom EU. Samtidigt kan det finnas situationer då gränskontroller behövs - som t.ex. för att stoppa vapen- och narkotikasmuggling.

  Argument:Läget är annorlunda nu än 2015 och vi vill värna den fria rörligheten inom EU…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Asylsökande bör fördelas jämt mellan EU:s medlemsländer utifrån storlek. Tillsammans har länderna goda möjligheter att ta emot flyktingar. Flyktingar bör också kunna påverka vilket land man kommer till.

  Argument:Asylsökande bör fördelas jämt mellan EU:s medlemsländer utifrån storlek…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Istället för att skicka tillbaka människor till krig måste vi skapa lagliga vägar så att det går att ta sig till EU för att söka asyl utan att riskera livet.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Istället för att skicka tillbaka…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet står bakom den svenska sexköpslagen, dvs att det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja. Vi vill att fler medlemsländer ansluter sig till denna modell.

  Argument:Miljöpartiet står bakom den svenska sexköpslagen, dvs att det är kriminaliserat…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Upphovsrätten är viktig för att kulturarbetare ska få betalt för sitt arbete, men vi är emot länklicenser och uppladdningsfilter eftersom de hotar ett öppet och fritt internet.

  Argument:Upphovsrätten är viktig för att kulturarbetare ska få betalt för sitt arbete,…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För oss är friheten att vara den man är en grundläggande värdering. Det är därför självklart för Miljöpartiet att samkönade par har samma rättigheter som straighta - även när det gäller att gifta sig.

  Argument:För oss är friheten att vara den man är en grundläggande värdering. Det är…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, vi vill inte försämra den rätt som finns. Tvärtom är det väldigt viktigt att även fattiga EU-medborgare kan använda den fria rörligheten och få bättre stöd att få arbete i andra EU-länder.

  Argument:Nej, vi vill inte försämra den rätt som finns. Tvärtom är det väldigt viktigt…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet vill att alla länder inom EU ska säkerställa rätten till fri och säker abort. Vi driver frågan om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i EU parlamentet.

  Argument:Miljöpartiet vill att alla länder inom EU ska säkerställa rätten till fri och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:MP är emot en gemensam gränspolis som det ser ut idag. Hade vi lagliga vägar för asylsökande in i EU skulle Frontex kunna spela en viktig roll för att rädda liv på havet samt att se till att t.ex. vapen inte kommer in i EU.

  Argument:MP är emot en gemensam gränspolis som det ser ut idag. Hade vi lagliga vägar…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska vara en fredsunion och fokusera på att förebygga konflikter genom bistånd, diplomati, civil beredskap och stöd till civilsamhället, snarare än att utöka det militära samarbetet.

  Argument:EU ska vara en fredsunion och fokusera på att förebygga konflikter genom…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alltför ojämlika arbetsvillkor mellan nationella och utländska företag är en grogrund för protektionism. De nya utstationeringsreglerna ger en god balans mellan sociala villkor och fri rörlighet.

  Argument:Alltför ojämlika arbetsvillkor mellan nationella och utländska företag är en…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Direktstödet till produktion ska minska och mer pengar gå till miljö- och landsbygdsstöd. Det ska löna sig att ställa om till ekologiskt och fossilfritt jordbruk.

  Argument:Direktstödet till produktion ska minska och mer pengar gå till miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:GMO ska vara strängt kontrollerat och styras av försiktighetsprincipen. Varje land ska ha rätt att säga nej. EU ska inte kunna tvinga på människor eller länder mat eller odlingar som de inte vill ha.

  Argument:GMO ska vara strängt kontrollerat och styras av försiktighetsprincipen. Varje…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att EU-kommissionens förslag om kvotering av styrelser ska antas. Det är en viktig fråga som vi gröna drivit intensivt och kommer att fortsätta driva.

  Argument:Vi vill att EU-kommissionens förslag om kvotering av styrelser ska antas. Det…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi kämpade hårt för att föra upp frågan på EU:s agenda och tycker att principöverenskommelsen är mycket bra. Vi vill också att de länder som vill ska kunna ha en ännu generösare föräldraledighet.

  Argument:Vi kämpade hårt för att föra upp frågan på EU:s agenda och tycker att…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja människor i nöd utomlands. Tonvikten ska ligga på de fattigaste länderna och de mest utsatta människorna.

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gemensamma regler för att skydda biologisk mångfald behövs, men beslut om hur de ska genomföras bör fattas nära medborgarna. Man ska också kunna få skälig ersättning om tamdjur skadas av rovdjur.

  Argument:Gemensamma regler för att skydda biologisk mångfald behövs, men beslut om hur…

Andra kontaktvägar

info@mp.se