KD

Kristdemokraterna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

KD vill ha ett EU som håller rätt fokus. Unionen är inne i en väldigt formbar fas just nu, och vi står inför viktiga vägval där vi vill skapa bättre balans över vad EU beslutar om. Kristdemokraterna går till val på ett EU som håller sig borta från skatte- och välfärdspolitiken, men som fördjupar samarbetet inom exempelvis miljö och inre marknad.

Vilken är er vision för EU om 10 år?

Ett lagom EU. Inte lagom i sin vilja att lösa problem, men i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. Ett EU som skapar jobb i Europa och inspirerar omvärlden. Men också ett EU som tagit ett steg tillbaka när det gäller välfärdspolitik och som inte kostar svenska skattebetalare lika mycket.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • EU:s framtid

  Starka krafter vill just nu centralisera allt fler beslut till Bryssel. Vi är oroliga över detta, speciellt vad gäller välfärdspolitiken.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Många europeiska politiker vill ge EU beskattningsrätt. Det tycker vi är en mycket dålig idé. Skattepolitiken måste fortsatt vara nationell.

 • Näringsliv

  Europa behöver fortsatt integrera sina ekonomier samtidigt som fler handelsavtal med omvärlden sluts. Det ger fler jobb och stärker Europa.

 • Demokrati

  EU är inte en kravlös gemenskap. EU:s medlemsländer måste stå upp för demokratins principer och EU måste få muskler att markera när så inte är fallet.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Arbetsmarknadsfrågor är nationell kompetens. Arbetsmarknadsåtgärder och detaljregleringar av anställningsformer skall EU inte styra över.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

EPP

Av vilka skäl vill ni vara med i denna grupp?

EPP är den partifamilj där Kristdemokratiska partier i Europa samlas. Det är en naturlig plattform för oss. Det är även den största gruppen, vilket skapar stora möjligheter till inflytande.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Kristdemokraterna har en mer återhållsam syn på vad EU bör användas till än mittfåran i EPP, så är det. Men det är frågor som skär genom alla partigrupper.

Vilka av de övriga politiska grupper i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

I Europaparlamentet finns inga fasta majoriteter, utan man söker stöd för varje enskild fråga. Så det kommer skifta.

Finns det någon partigrupp som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Organiserat samarbete med grupper som ENF och GUE är naturligtvis uteslutet. Men beslutsformatet i Europaparlamentet innebär att alla förhandlar med alla.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Arbetsmarknad och sociala frågor, Industri, forskning och energi, Mänskliga rättigheter

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden och miljöpolitiken.

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis…

 • Vilken nivå tycker ni att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045. Sverige skall gå före och göra vad vi kan för att påverka EU, precis som EU måste påverka världen i stort.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt…

 • Hur mycket inflytande tycker ni EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Det tycker vi är dåligt. Det sköts bättre på nationell nivå. Däremot behöver vi exempelvis gemensamt reglera tillgången till socialförsäkringssystem för människor som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land.

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till…

 • Tycker ni att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker ni är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens principer eller mediernas oberoende) också möts av konsekvenser inom ramen för EU:s system.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor. Vi vill även ändra det globala regelverket så beskattning av flygbränsle möjliggörs. Fler åtgärder behövs även för att få fram förnybart flygbränsle.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det stödde Kristdemokraterna. Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast, men det är viktigt med ordentliga konsekvensanalyser om de faktiska resultaten av olika förslag på förbud.

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. Kristdemokraternas mening är därför att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan och en självständig penningpolitik.

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet, är mycket viktig. Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det snabbt hela Europa, som en följd av vår integrerade ekonomi.

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte gör sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar. Vi arbetar för att de yttre gränserna ska fungera bättre, vilket också skulle innebära att de inre gränskontrollerna kan tas bort.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men den är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt Medelhavet samt för att stärka kustbevakning och gränskontroll så att färre tar dessa farliga vägar över Medelhavet. Långsiktigt måste EU hitta fler hållbara och gemensamma svar på migrationsfrågorna.

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst. En stor framgång var när Frankrike valde den svenska modellen. Fler länder måste nu följa. Däremot tror vi inte att sexköpslagstiftning lämpar sig för överstatligt kompromissande. Om frågan öppnades upp skulle svensk sexköpslagstiftning i praktiken avgöras i kompromisser med länder som har fullt lagliga höghusbordeller.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt. Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår äktenskapslagstiftning kan inte heller vi göra anspråk på att styra polsk äktenskapslagstiftning.

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer sig dock mellan olika EU-länder och EU bör respektera demokratiska beslut fattade i medlemsländerna. Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen är en dålig idé, och riskerar taget till sin spets också att svensk lagstiftning måste anpassas till andra länder.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer Kristdemokraterna förslaget om att EU-gemensam gränspolis bör kunna komplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag vid behov.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schyssta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Att på EU nivå ge facken en sådan rättighet är inte aktuellt för Kristdemokraterna.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schyssta villkor. Men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU. Skillnaden i kostnad för att vara exempelvis grisbonde i Sverige jämfört med andra EU-länder är för stor.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom ofta en fråga om annat. För några år sedan ville EU-kommissionen exempelvis förbjuda nyblivna mödrar från att jobba, inom ramen för ett förslag som försvarades just med argument om ”bara miniminivåer”.

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är vi däremot bekymrade över. EU som enhet bör i den bemärkelsen öka sitt bistånd.

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Andra kontaktvägar

info@kristdemokraterna.se