SD
Zandra Pettersson

Zandra Pettersson

Sverigedemokraterna (plats 11)
52 år, Alingsås

Presentera dig själv

Jag är egenföretagare inom E-handel, 50 år och bor i Alingsås. Som företagare ser jag mycket positivt till frihandeln och vill värna den. Min bakgrund är inom konstnärlig och artistisk verksamhet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag ser ett fortsatt samarbete mellan Europas länder, där vi lyckats påverka åt rätt håll och rätt håll för mig är mellanstatlighet. Jag ställer mig starkt emot den begynnande överstatlighet och supermakt politiker i Bryssel nu håller på att skapa.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Jag ställer mig starkt emot utvecklingen vi nu bevittnar där EU vinner allt mer makt gentemot medlemsstaterna. Mellanstatlighet och samarbete är ok.

 • Annat område

  EU:s upphovsrättsdirektiv. De internet vi nu känner kommer gå igenom en stor förändring, de öppna samtalsklimat som nu finns kommer inskränkas.

 • Migration och flyktingar

  Upprätta transitcenter i angränsande länder till EU och stärka upp gränspolisen Frontex. Varje land ska själva bestämma om de vill ta emot asylsökande

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kultur och utbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

3

Politisk bakgrund

Jag är region och kommunpolitiker med bakgrund i kultur och fritidsfrågor samt näringspolitik.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson, han har varit otroligt stark genom åren och är det fortfarande., trots all han har fått utstå.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag hade gärna sett en Swexit men jag förstår att EU är ett forum för länder att mötas och samarbeta. Växer vi konservativa kommer vi kunna påverka i allt större utsträckning.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Varje stat ska ha sina egna folkomröstningar.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är medlemsländerna själva som ska vidta sådana åtgärder, EU ska inte lägga sig i

  Argument:Det är medlemsländerna själva som ska vidta sådana åtgärder, EU ska inte lägga…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Eu ska inte verka överstatligt och straffa länder

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Återigen överstatliga åtgärder, EU ska inte införa skatt

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Samtidigt ska EU arbeta med miljöpåverkan i övriga länder i världen, miljön är en global fråga

  Argument:Samtidigt ska EU arbeta med miljöpåverkan i övriga länder i världen, miljön är…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:När det gäller gränsöverskridande brott så som trafficking, ska medlemsländerna absolut samarbeta. Däremot ska varje land ha beslutsrätt i sina egna lagar.

  Argument:När det gäller gränsöverskridande brott så som trafficking, ska medlemsländerna…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag anser att varje stat ska själva få bestämma om denna fråga. Ställer mig däremot positiv till samkönade äktenskap.

  Argument:Jag anser att varje stat ska själva få bestämma om denna fråga. Ställer mig…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag är emot kvotering, är själv kvinna och chef man får ha lite extra armbågar ibland bara. EU ska inte bestämma sådana frågor utan det ska ligga på varje enskild stat.

  Argument:Jag är emot kvotering, är själv kvinna och chef man får ha lite extra armbågar…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Egenföretagare E-handel

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Sport

E-sport och ridsport

Hobby

Spendera min tid på hästryggen i skogen eller varför inte PUBG