V
Willy Neumann

Willy Neumann

Vänsterpartiet (plats 20)
79 år, Jönköping

Presentera dig själv

Willy Neumann före detta byggnadsarbetare, marknadsföring, marknadschef, numera aktiv pensionär i distriktsstyrelsen/ Jönköpings län samt nämndeman i Region Jönköping.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EUs uppbyggnad och konstruktion kommer om 10 år ha krackelerat. Institutionerna har ingen maktbegränsning ”an ever closer union”. EU har tagit över politikområden som, ekonomi, juridik, arbetsmarknad och militär. Detta kan EUs befolkning inte acceptera i längden.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Bromsa lönedumpningen med rörlig arbetskraft.

 • Säkerhet och försvar

  Att vara alliansfria från Nato. Skrota värdlands avtalet.

 • Miljö och klimat

  Skydda vårt dricksvatten, skydda Vättern från Försvarsmakten och Gruvverksamhet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Politisk bakgrund

Fackklubbsordförande

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ernst Thälman, Hilma Pettersson.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Medlemsstaterna ska återfå bestämmanderätten exempelvis vår riksdag.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det som i dag belastar klimatet är kapitalet.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Länderna ska själva värna om befolkningen

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi ska inte medverka i EU:s olika krig i andra nationer

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • EU har ingen väsentlig uppgift att fylla
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Lissabonfördraget befäster överstatligheten!

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:På grund av att vi har egen valuta kan vi styra oss själva!

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vad har du för yrke?

Före detta marknadschef.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Glenn Miller, Willie Nelson, Bruce Springsteen & The E Street Band, Jerry Williams, Strauss, osv.

Film

Das Boot i original. Undergången.

Författare/bok

Hans Fallada, Ivar Lo Johansson, med många andra.

TV-program

Deckare, Djur och natur.

Radioprogram/podd

Många.

Hobby

Veteranbilar, Veteranflyg.

Mat

Allätare.

Dryck

Öl och Vatten.