MP
Wanja Kaufmann - Fotograf: William Persson

Wanja Kaufmann

Miljöpartiet (plats 11)
24 år, Uppsala

Presentera dig själv

22 år gammal, har en examen i nationalekonomi i bagaget och pluggar just nu ryska på heltid. Internationell sekreterare för Grön Ungdom, styrelseledamot för Green Forum och representant för Miljöpartiet vid European Green Party's rådsmöten. Ursprungligen halvschweizare och dalkulla.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

För mig är det tydligt att vi behöver samarbeta mellan länder för att kunna bygga en grönare, friare och mer demokratisk värld. Om 10 år vill jag se ett EU som är en stark union, där alla som vill har möjlighet att leva och bygga sina liv, och där nettoutsläppen ligger på 0.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Tar vi inte åt radikala åtgärder för att stoppa klimatförändringarna har vi snart ingen jord att bo på. Klimatfrågan MÅSTE prioriteras.

 • Säkerhet och försvar

  Ett säkert EU är ett EU för framtiden. Vi måste tillsammans ta oss an de moderna, relevanta hot vi står inför och prioritera mänsklig säkerhet.

 • Demokrati

  För att EU ska vara en öppen och transparent union behöver vi jobba aktivt med demokratifrågor. Fler verktyg för aktivt deltagande behövs.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Jag gick med i Miljöpartiet och Grön Ungdom i valrörelsen 2010. Har sedan dess verkat på flera nivåer inom båda organisationer (och sidoorganisationer), bl a som internationell sekreterare för Grön Ungdom, styrelseledamot i Green Forum, delegat till EGP:s rådsmöten och gruppledare för MP i Falun.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Har många politiska förebilder. Inspireras framförallt av ungdomsförbundare från olika delar av det politiska spektrat.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Utvecklar ständigt min syn på olika frågor, i samtal med personer från mitt eget och andra partier. Har ingen konkret fråga jag kan nämna just nu där jag tydligt har ändrat ståndpunkt på sistone.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:För mig är det solklart att vi behöver samarbeta (mer!) mellan länder för att kunna bygga en grönare, friare och mer demokratisk värld. Därför är jag för ett starkt EU.

  Argument:För mig är det solklart att vi behöver samarbeta (mer!) mellan länder för att…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatarbetet inom EU är på god väg, tack vare våra gröna EU-parlamentarikers arbete. För att vi ska kunna nå upp till Parisavtalets uppsatta mål krävs dock att vi steppar upp tempot ytterligare!

  Argument:Klimatarbetet inom EU är på god väg, tack vare våra gröna EU-parlamentarikers…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Om vi fortsätter tillåta att människor rör sig mellan EU:s medlemsländer för att arbeta, bo, resa och leva (vilket vi bör) kommer vi så småningom att behöva integrera våra välfärdssystem med varandra.

  Argument:Om vi fortsätter tillåta att människor rör sig mellan EU:s medlemsländer för…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:För att vi på riktigt ska kunna ta oss an vår tids stora hot måste vi samarbeta. EU bör utöka säkerhetssamarbetet, och det ska syfta till fred och mänsklig säkerhet - inte militär upprustning.

  Argument:För att vi på riktigt ska kunna ta oss an vår tids stora hot måste vi…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För mig är det solklart att vi behöver samarbeta (mer!) mellan länder för att kunna bygga en grönare, friare och mer demokratisk värld. Därför är jag för ett starkt EU.

  Argument:För mig är det solklart att vi behöver samarbeta (mer!) mellan länder för att…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste bli mer demokratiskt och tydligare styrt av sina medborgare. Vi står inför gemensamma utmaningar - därför är det också rimligt att vi röstar i gemensamma folkomröstningar.

  Argument:EU måste bli mer demokratiskt och tydligare styrt av sina medborgare. Vi står…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadga. Med rätt verktyg kan EU försvara medborgerliga rättigheter i alla medlemsländer.

  Argument:Mänskliga rättigheter och demokrati är inskrivet i EU:s stadga. Med rätt…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder som vågar gå före och ställa om ska stärkas, och länder som struntar i klimatet ska straffas. Det är fullt rimligt att tvinga länder som inte följer de gemensamma målen till böter.

  Argument:Länder som vågar gå före och ställa om ska stärkas, och länder som struntar i…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyget måste börja betala för sina utsläpp. En EU-gemensam skatt på flygresor kan vara ett sätt att göra det mindre lönsamt för både bolagen och resenärer att flyga.

  Argument:Flyget måste börja betala för sina utsläpp. En EU-gemensam skatt på flygresor…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mängden plast i våra hav och vattendrag måste minska. Ett förbud mot engångsartiklar av plast och mikroplaster är ett bra steg på vägen mot ett plastfritt samhälle.

  Argument:Mängden plast i våra hav och vattendrag måste minska. Ett förbud mot…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska vara en positiv kraft för förändring för hela EU, och särskilt i fattiga regioner. Ett välfördelat stöd är viktigt för att bygga ett EU som håller samman och där människor har förtroende för EU

  Argument:EU ska vara en positiv kraft för förändring för hela EU, och särskilt i fattiga…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:På sikt behöver Sverige, liksom de flesta andra EU-länder, bli en del av EMU och Eurozonen för att kunna ha ett optimalt effektivt handels- och välfärdssamarbete med resten av EU.

  Argument:På sikt behöver Sverige, liksom de flesta andra EU-länder, bli en del av EMU…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En förutsättning för EU-samarbetet är att varje medlemsland driver en ansvarsfull nationell ekonomisk politik. Samtidigt är det viktigt att hjälpa och stötta varandra i krissituationer.

  Argument:En förutsättning för EU-samarbetet är att varje medlemsland driver en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Grundprincipen om fri handel inom EU är bra och viktig. Samtidigt bör länder kunna välja att ha mer ambitiösa krav, t.ex. inom miljö, säkerhet eller djurskydd.

  Argument:Grundprincipen om fri handel inom EU är bra och viktig. Samtidigt bör länder…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar medmänsklighet och vägrar ta sitt ansvar. Ett öppet EU med en bra integration är avgörande för ett socialt hållbart EU.

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Öppna gränser mellan EU:s medlemsländer är avgörande för att upprätthålla fri rörlighet inom union. Alla medborgare ska kunna resa och röra sig fritt var de vill inom EU.

  Argument:Öppna gränser mellan EU:s medlemsländer är avgörande för att upprätthålla fri…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU har goda möjligheter att ta emot flyktingar, och mottagandet skulle underlättas om ansvaret fördelas mellan medlemsländerna. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till asylsökandes egna önskemål.

  Argument:EU har goda möjligheter att ta emot flyktingar, och mottagandet skulle…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att upprätthålla. Istället för att skicka tillbaka människor till deras hemländer måste vi skapa lagliga vägar till Europa.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi står bakom Sveriges nuvarande sexköpslag, dvs: det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja. Vi vill verka för att fler av EU:s medlemsländer ansluter sig till denna modell.

  Argument:Vi står bakom Sveriges nuvarande sexköpslag, dvs: det är kriminaliserat att…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kulturarbetare måste få bättre ekonomiska villkor. För ett fritt och öppet internet är det dock viktigt att möjligheten att länka till nyheter inte ska begränsas av krav på licenser.

  Argument:Kulturarbetare måste få bättre ekonomiska villkor. För ett fritt och öppet…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska värna alla medborgares rätt till bra liv, oavsett läggning. Att hbtq-relationer ska jämställas med hetero-relationer ska vara en självklarhet, liksom rätten att gifta sig med vem en vill.

  Argument:EU ska värna alla medborgares rätt till bra liv, oavsett läggning. Att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är otroligt viktigt att alla EU-medborgare, fattiga liksom rika, ska kunna använda sig av den fria rörligheten och få bra stöd att leva, studera, bo och få arbete i andra EU-länder.

  Argument:Det är otroligt viktigt att alla EU-medborgare, fattiga liksom rika, ska kunna…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är inte acceptabelt att medlemsländer kränker kvinnors rättigheter, hälsa och kroppsliga integritet. Rätten till en fri och säker abort måste vara en självklarhet i hela EU.

  Argument:Det är inte acceptabelt att medlemsländer kränker kvinnors rättigheter, hälsa…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En gemensam gränspolis skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att rädda liv på Medelhavet och värna lagliga vägar in i Europa för asylsökande, samt se till att vapen inte kommer in i EU.

  Argument:En gemensam gränspolis skulle kunna spela en viktig roll när det gäller att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör fokusera på att förebygga konflikter, upprätthålla mänskliga rättigheter och förhindra våldseskalering i länder utanför EU. Fredsbyggande bör prioriteras.

  Argument:EU:s utrikes- och säkerhetspolitik bör fokusera på att förebygga konflikter,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till de nya utstationeringsreglerna. Vi ser att de skyddar mot protektionism genom att hitta ett sätt att kombinera sociala villkor och fri rörlighet.

  Argument:Vi är positiva till de nya utstationeringsreglerna. Vi ser att de skyddar mot…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Direktstödet till produktion bör minska, och miljö- och landsbygdsstödet bör öka. En rättvis omfördelning av EU-medel som lönar ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbar markanvändning bör ske

  Argument:Direktstödet till produktion bör minska, och miljö- och landsbygdsstödet bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:När livsmedelsproduktion blir allt mer hotad inom EU, pga klimatförändringar, behövs nya sätt för att säkra tillgången till livsmedel inom union. Här kan GMO spela en viktig roll.

  Argument:När livsmedelsproduktion blir allt mer hotad inom EU, pga klimatförändringar,…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvotering av kvinnor i börbolags styrelser är angeläget för att indirekt stärka kvinnors och flickors rättigheter till utbildning, representation, makt och inflytande.

  Argument:Kvotering av kvinnor i börbolags styrelser är angeläget för att indirekt stärka…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeliv. Minimiregler för föräldraledighet är en bra väg att gå, och länder bör kunna gå längre om de vill

  Argument:EU ska visa ledarskap i frågan om kvinnors och mäns möjligheter att kombinera…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja människor i nöd utomlands. Tonvikten ska ligga på de fattigaste länderna och de mest utsatta människorna.

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för hela EU, som art- och habitatdirektivet. Just i denna fråga bör beslut dock fattas på nationell eller regional nivå.

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Tyska, schweizertyska, engelska, lite franska och lite ryska

Vad har du för yrke?

Heltidsstudent.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

ABBA, Ted Gärdestad, Partiet och Mando Diao.

Film

Mamma mia 2.

Författare/bok

"Allra käraste syster" - Astrid Lindgren.

TV-program

Melodifestivalen och Vår tid är nu.

Radioprogram/podd

P3 dystopia.

Sport

Damfotboll! Var aktiv spelare och målvakt ända fram till gymnasiet.

Hobby

Att äventyra! Älskar att resa, åka på nattliga cykelturer och att åka på mysiga picknickar.

Mat

Vegansk, fräsch mat! Älskar chiapuddingar, smoothiebowls och härliga sallader.

Dryck

Bubbelvatten på sommaren, rooiboste på vintern.