L
Vladan Lausevic - Fotograf: Artis Robalds

Vladan Lausevic

Liberalerna (plats 49)
31 år, Täby

Presentera dig själv

Jag är 29 år gammal och uppvuxen i Stockholmsregionen. Till vardags är jag frilansare och ägnar min fritid åt olika hobbies som resor, friluftsliv och vetenskap.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

1. Basinkomst för fattigdomsreducering och medborgarskap 2. Humanitär migration hanteras bättre av städer och regioner 3. Fredskommissionär som verkar inom unionen och resten av världen

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Europeisk basinkomst/medborgarutdelning Med syfte att reducera fattigdom, stärka medborgarskapet och komplettera ekonomiska liberaliseringar

 • Säkerhet och försvar

  Europeisk fredskommissionär Att arbeta med fredsfrågor och främja fred både inom unionen som i Nordirland men också globalt där det behövs.

 • Migration och flyktingar

  Decentralisering och federalisering Individer, byar, städer och regioner bör ha mer suveränitet rörande humanitär migration och integration

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Konstitutionella frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Jag har framför allt varit aktiv i rollen som debattör men även arbetat som valombudsman under EP-valet och Riksdagsvalet 2014 samt varit ersättare i socialnämnden i Täby kommun för Liberalerna under 2016.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Bland andra Thomas Paine, Frederic Bastiat, Henry David Thoreau, Ante Markovic, Cecilia Wikström, Sophie in 't Veld.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

I synen på humanitär migration. Istället för att fokus ska ligga på omfördelning mellan stater-länder så vore det bättre att städer och regioner har suveränitet.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Beslutsfattningen behöver decentraliseras från mellanstatlig styrning till federal modell med fokus på flytande demokrati, medborgerliga förslag samt mer suveränitet för städer och regioner.

  Argument:Beslutsfattningen behöver decentraliseras från mellanstatlig styrning till…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatfrågan är i grund och botten en funktionell fråga som handlar om mänsklighetens existens och utveckling där EU spelar en viktig roll tack vare flernivåstyret.

  Argument:Klimatfrågan är i grund och botten en funktionell fråga som handlar om…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU behöver ett konkret socialt kontrakt som genom basinkomst/medborgarutdelning men utöver det ska sociala frågor skötas nationellt, regionalt eller lokalt.

  Argument:EU behöver ett konkret socialt kontrakt som genom basinkomst/medborgarutdelning…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Istället för "mer samarbete", det vill säga mellanstatlighet behöver EU konkret militär och fredsorganisation som framför allt kan bidra till mänsklig säkerhet som vid fredsfrämjande insatser.

  Argument:Istället för "mer samarbete", det vill säga mellanstatlighet behöver EU konkret…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det europeiska medborgarskapet, konstitutionalismen och demokratin erbjuder större möjligheter och friheter än enskilda länder.

  Argument:Det europeiska medborgarskapet, konstitutionalismen och demokratin erbjuder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det skulle vara ett sätt att vidareutveckla demokratin i EU åtminstone i frågor som rörande klimat, AI och kärnvapen.

  Argument:Det skulle vara ett sätt att vidareutveckla demokratin i EU åtminstone i frågor…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns inget behov för sådana sanktioner eftersom det är EU-domstolens uppgift att avgöra konstitutionella problem.

  Argument:Det finns inget behov för sådana sanktioner eftersom det är EU-domstolens…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Lösningen ligger i mer decentralisering men också att det finns miniminivåer som alla länder kan förhålla sig till och kunna gå längre än EU-mål.

  Argument:Lösningen ligger i mer decentralisering men också att det finns miniminivåer…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Under förutsättningen att det berör flyg mellan länderna och att grön skatteväxling främjas så att inkomstbeskattningen i unionen reduceras samtidigt.

  Argument:Under förutsättningen att det berör flyg mellan länderna och att grön…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ett bättre sätt att hantera fattigdom vore att flertal av dagens EU-fonder som Globaliseringsfonden avskaffas och pengarna istället används för basinkomst/utdelningssystem.

  Argument:Ett bättre sätt att hantera fattigdom vore att flertal av dagens EU-fonder som…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Ingen EU-politisk fråga utan en fråga för Riksdagsvalet. Dock ja till anslutning till eurozonen under förutsättning att ECB avslutar kvalitativa lättnader och satsar på helikopterpengar vid kriser.

  Argument:Ingen EU-politisk fråga utan en fråga för Riksdagsvalet. Dock ja till…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU behöver fiskal federalism likt USA med tydlig maktdelning rörande EU- och nationell nivå i budgetfrågor.

  Argument:EU behöver fiskal federalism likt USA med tydlig maktdelning rörande EU- och…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att unionens ekonomiska utveckling baserar sig på mer öppenhet, frihet och liberaliseringar.

  Argument:Det är viktigt att unionens ekonomiska utveckling baserar sig på mer öppenhet,…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns ingen anledning i att straffa regeringar eftersom andra nivåer som städer och regioner bör ha suveränitet i frågorna.

  Argument:Det finns ingen anledning i att straffa regeringar eftersom andra nivåer som…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Egentligen ingen EU-fråga direkt men alla gränskontroller som baserar sig på säkerhetsteater och är orimliga behöver tas bort.

  Argument:Egentligen ingen EU-fråga direkt men alla gränskontroller som baserar sig på…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Under förutsättningen att lokala beslutsnivåer har mer suveränitet och grader av samspel med EU-nivån.

  Argument:Under förutsättningen att lokala beslutsnivåer har mer suveränitet och grader…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns behov att förändra asylrätten så att den inte används för ekonomisk migration men asylrätten kommer alltid att basera sig på individuella prövningar.

  Argument:Det finns behov att förändra asylrätten så att den inte används för ekonomisk…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som bättre kan skötas lokalt eller nationellt när det kommer till rätt beslut på rätt nivå principen.

  Argument:Det är en fråga som bättre kan skötas lokalt eller nationellt när det kommer…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fildelning och uppladdning är en frihetsfråga som berör samspel mellan människor.

  Argument:Fildelning och uppladdning är en frihetsfråga som berör samspel mellan…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan EU-nivån vara öppen för diskussioner rörande samkönade äktenskap.

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Europeiska välfärdsstater behöver reformeras inför framtiden att vara mer basala och mindre än idag vilket också förutsätter europeisk basinkomst/utdelningssystem som når till individen.

  Argument:Europeiska välfärdsstater behöver reformeras inför framtiden att vara mer…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan EU-nivån vara öppen för diskussioner rörande abort.

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gemensam gränspolis är ett nödvändigt ont men på långsikt behöver EU fri rörlighet med regioner som Afrika eftersom det bästa sättet att reducera irreguljär migration är mer mänskligt frihet.

  Argument:Gemensam gränspolis är ett nödvändigt ont men på långsikt behöver EU fri…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Under förutsättning att fokus ligger på att främja mänsklig säkerhet och insatser under FN:s mandat.

  Argument:Under förutsättning att fokus ligger på att främja mänsklig säkerhet och…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ingen EU-fråga utan en fråga för Riksdagsvalet. Fackföreningar ska vara oberoende från staten och endast verka inom ramen för civilsamhället.

  Argument:Ingen EU-fråga utan en fråga för Riksdagsvalet. Fackföreningar ska vara…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:CAP pengarna skulle komma till bättre nytta för finansieringen av europeiskt system med basinkomst/medborgarutdelning så att pengarna når direkt till individen.

  Argument:CAP pengarna skulle komma till bättre nytta för finansieringen av europeiskt…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viktigt att EU vidhåller teknologisk öppenhet och progression som underlättar för nya metoder rörande matproduktion och bekämpningen av hunger.

  Argument:Viktigt att EU vidhåller teknologisk öppenhet och progression som underlättar…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan EU-nivån vara öppen för diskussioner rörande jämställdhet.

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan EU-nivån vara öppen för diskussioner rörande föräldraledighet.

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt men samtidigt kan…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är idag världens största biståndsgivare men biståndspolitiken behöver förändras till förmån för give direct policies så att mer pengar går direkt till fattiga individer och inte till regeringar.

  Argument:EU är idag världens största biståndsgivare men biståndspolitiken behöver…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en fråga som bättre hanteras nationellt eller lokalt.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Jugoslavien, Bosnien

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag talar flytande engelska och serbokroatiska, mycket god ryska, har grundläggande kunskaper i tyska och franska och kan förstå lite lettiska.

Vad har du för yrke?

Tidigare har jag arbetat som universitetslärare .

Vad har du för bostad i första hand?

Annat

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Indie rock band som Franz Ferdinand och Arctic Monkeys.

Film

En av mina absoluta favoriter är Flykten från Sobibor och En oväntad vänskap.

Författare/bok

Fjodor Dostojevskijs "Brott och Straff" samt Jean-Paul Sartres "Äcklet"

TV-program

För tillfället gillar jag serien Rick and Morty samt Casa del Papel.

Radioprogram/podd

Heja Framtiden och The Usual Suspects.

Sport

Fotboll och ishockey.

Hobby

Resa, kryptovalutor, dataspel.

Mat

Bland annat indiskt.

Dryck

Öl och whisky i olika former.