C
Unn Harsem - Fotograf: Staffan Claesson

Unn Harsem

Centerpartiet (plats 48)
37 år, Uppsala

Presentera dig själv

35 årig maskiningenjör som växlar spår från läkemedelsproduktion till att bli tjänsteman inom Centerpartiet. Gladlynt, påhittig och ambitiös i det jag tar mig för.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

År 2029 är EU en självklar union, inget Brexit eller Swexit är på dagordningen. Samarbetet länderna emellan är djupt och gott och bygger på ömsesidig vilja om goda resultat för alla. Valdeltagande har stigit och vanliga Européer identifierar sig just som Européer och är stolta i den identiteten.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Harmonisera djurskyddet inom unionen, utan att sänka Sveriges nivå. Säkra trygg livsmedelsförsörjning och att mota antibiotiksresistens inom EU.

 • Mänskliga rättigheter

  Att stoppa människohandel, trafficking och prostitution. Att den romska befolkningen och andra utsatta grupper ska få stöd och rättigheter.

 • EU:s framtid

  EUs legitimitet, demokrati, samarbete och öppenhet.Ökat gemensamt ansvar för yttre gräns, flyktingmottagning, ligor som utnyttjar den fria rörligheten

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Politisk bakgrund

Har haft förtroendeuppdrag inom kommun och landsting sedan 2015.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Annie Lööf, Maud Olofsson, Emmanuel Macron, Fredrik Reinfeldt, Barack Obama

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag är inte så kategorisk. Har nog ändrat en spontan uppfattning flera gånger i samband med att jag fördjupar mina sakkunskaper på området.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Jag tror att EUs inflytande ligger på en ganska bra nivå. När det kommer t.ex. till klimatfrågan är det bra om EU är starkt. Därför lägger jag mitt svar med lite övervikt mot "mer inflytande".

  Argument:Jag tror att EUs inflytande ligger på en ganska bra nivå. När det kommer t.ex…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Detta är vår tids viktigaste fråga. Här måste mycket kraft läggas.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Det finns grupper inom unionen som far illa, t.ex. romer i Rumänien som tvingas ut för att tigga i andra länder. Här har EUS inflytande hittills varit alltför svagt.

  Argument:Det finns grupper inom unionen som far illa, t.ex. romer i Rumänien som tvingas…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Jag tycker att det är rimligt att vi fördjupar samarbetet länderna emellan. Jag anser inte att unionen ska ha ett eget försvar men vi ska hjälpas åt.

  Argument:Jag tycker att det är rimligt att vi fördjupar samarbetet länderna emellan. Jag…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:När man tänker efter är EU fantastiskt. Så imponerande att så många länder har ett så djupt och nära samarbete. Viktigt för fred och frihet för oss européer.

  Argument:När man tänker efter är EU fantastiskt. Så imponerande att så många länder har…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag anser att den representativa demokratin är klokare än folkomröstningar. Detta för att folkvalda representanter har bättre möjligheter att fördjupa sig i frågorna och fatta väl underbyggda beslut.

  Argument:Jag anser att den representativa demokratin är klokare än folkomröstningar…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste slå vakt om demokratin i Europa!

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste ta krafttag mot klimathotet.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beskattning ska ligga hos medlemsländerna. Däremot ska EU jobba med andra styrmedel för att stoppa klimatförändringarna.

  Argument:Beskattning ska ligga hos medlemsländerna. Däremot ska EU jobba med andra…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En övergång till biologiskt nedbrytbara material skulle gynna de flesta. Inte minst djur och natur.

  Argument:En övergång till biologiskt nedbrytbara material skulle gynna de flesta. Inte…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver solidariskt jämna ut standarden inom EU för att de fattigaste har det alltför svårt och dessutom kommer unionen fungera bättre med minskade sociala klyftor.

  Argument:Vi behöver solidariskt jämna ut standarden inom EU för att de fattigaste har…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tycker att Sverige på sikt ska övergå till euro. Det underlättar handel, resande och visar på unionens enighet.

  Argument:Jag tycker att Sverige på sikt ska övergå till euro. Det underlättar handel,…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste kunna följa upp fattade beslut och för att hindra framtida ekonomiska kriser måste länderna följa reglerna.

  Argument:EU måste kunna följa upp fattade beslut och för att hindra framtida ekonomiska…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns nog goda skäl för många av undantagen . Man måste vara ödmjuk inför att länderna har ganska olika förutsättningar och traditioner.

  Argument:Det finns nog goda skäl för många av undantagen . Man måste vara ödmjuk inför…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:På något vis måste flyktingmottagandet samordnas solidariskt mellan länderna.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten inom unionen är viktig. Samtidigt finns problem med ligor och bristande yttre gränskontroll. Många åtgärder behöver vidtas.

  Argument:Den fria rörligheten inom unionen är viktig. Samtidigt finns problem med ligor…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det borde vara en självklarhet, om inte efter storlek så efter ekonomiska förutsättningar eller något annat mått.

  Argument:Det borde vara en självklarhet, om inte efter storlek så efter ekonomiska…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De har flytt av en anledning. Varje individ har rätt till en asylprövning.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är en mycket viktig fråga. Det är många kvinnor som far illa i sexindustrin.

  Argument:Detta är en mycket viktig fråga. Det är många kvinnor som far illa i…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:På något vis måste piratkopiering förhindras. Det är jätteviktigt att de som skapar material (musik, film, bild) får sin rättmätiga ersättning.

  Argument:På något vis måste piratkopiering förhindras. Det är jätteviktigt att de som…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta handlar om mänskliga rättigheter. Så klart att samkönade äktenskap bör tillåtas i hela unionen.

  Argument:Detta handlar om mänskliga rättigheter. Så klart att samkönade äktenskap bör…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förstår inte riktigt påståendet. Varje land måste i första hand ansvara för de egna medborgarna. Men om man befinner sig i ett annat EU-land bör man kunna få nödhjälp om det behövs.

  Argument:Förstår inte riktigt påståendet. Varje land måste i första hand ansvara för de…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta handlar om mänskliga rättigheter. En kvinna måste alltid ha rätt att besluta över sin egen kropp.

  Argument:Detta handlar om mänskliga rättigheter. En kvinna måste alltid ha rätt att…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gränskontrollerna vid EUs yttre gräns måste vara mycket god och samordnad mellan länderna.

  Argument:Gränskontrollerna vid EUs yttre gräns måste vara mycket god och samordnad…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag vet inte om EU ska börja konkurrera med FN där ute.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kollektivavtal precis som andra avtal ska vara en uppgörelse mellan parterna och bygga på frivillighet. Om någon utnyttjas under orimliga villkor så bör det regleras på annat sätt.

  Argument:Kollektivavtal precis som andra avtal ska vara en uppgörelse mellan parterna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Hållbar livsmedelsproduktion är väldigt viktigt för hela unionen.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Politiker ska inte lägga sig i hur privata bolag lägger upp sitt arbete.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är rimligt att alla föräldrar (både mammor och pappor) har lagstadgad rätt till XX tid ledighet i samband med ett barns födsel och första levnadsår - utan att förlora sin anställning.

  Argument:Det är rimligt att alla föräldrar (både mammor och pappor) har lagstadgad rätt…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska verka för en positiv utveckling i omvärlden.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I första hand ska sådana frågor hanteras av respektive land. Men det är rimligt att EU har en viss påverkan för att värna artskyddet. Om t.ex. ett land är på väg att utrota en art bör EU kunna gripa i

  Argument:I första hand ska sådana frågor hanteras av respektive land. Men det är rimligt…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

SE

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Jag pratar engelska men förstår även tyska och kan i trängda situationer också göra mig förstådd på tyska.

Vad har du för yrke?

Chefsombudsman för Centerpartiet i Stockholm stad.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Beror på dagsformen.

Film

Darjeeling Limited

Författare/bok

Läser mest facklitteratur

TV-program

Ser inte på TV

Radioprogram/podd

Studie 1 i p1

Sport

Löpning

Hobby

Föreningsliv

Mat

Indiskt

Dryck

Kallt, klart vatten eller en kall ljus öl