KD
Torsten Elofsson - Fotograf: KD

Torsten Elofsson

Kristdemokraterna (plats 7)
70 år, Malmö

Presentera dig själv

Tidigare polischef boende i Malmö. Har arbetat med polisfrågor på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Representerat Sverige i polisfrågor under svenska ordförandeskapen 2001 och 2009. Har stort intresse för frågor som rör trygghet och säkerhet. Nu kandidat för KD.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som fokuserar på frågor som kräver gemensamma lösningar som utgör själva grunden för unionen. Att EU har utvecklat den inre marknaden har ett bra regelverk för migration, säkerhet, miljö och klimat.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  Ett gränslöst EU förutsätter en god yttre gränskontroll. Rätten till asyl måste harmoniseras. EU bör öka insatserna i länder som människor lämnar.

 • Brott och straff

  Gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism utgör ett reellt hot. Det polisiära och rättsliga samarbetet måste bli bättre.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  EU ska inte råda över välfärdsfrågorna. Detta är frågor som hanteras bäst av medlemsländerna.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Har alltid varit politiskt intresserad, men valt att inte engagera mig aktivt p g a min yrkesroll. Blev medlem och aktiv i KD 2014. Är ordförande i KD Malmö sedan 2015.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Egentligen inte.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045. Sverige skall gå före och göra va

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Det tycker vi är dåligt. Det sköts bättre på nationell nivå. Däremot behöver vi exempelvis gemensamt reglera tillgång

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:KD säger nej till gemensam EU-armé, men välkomnar ökat samarbete inom militär forskning och utveckling.

  Argument:KD säger nej till gemensam EU-armé, men välkomnar ökat samarbete inom militär…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har bidragit till att skapa den längsta period av fred och ekonomisk framgång som Europa någonsin har upplevt. Vi ska värna sammanhållningen och gemenskapen.

  Argument:EU har bidragit till att skapa den längsta period av fred och ekonomisk…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden också möts av konsekvenser inom ramen för regelverket.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är utsläppen som ska beskattas. Vi bör verka för internationella överenskommelser om utsläpp från flyget.

  Argument:Det är utsläppen som ska beskattas. Vi bör verka för internationella…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Plast är en starkt bidragande orsak till miljöförstöringen. I första hand bör åtgärder vidtas för återvinning och utveckling av ersättningsprodukter.

  Argument:Plast är en starkt bidragande orsak till miljöförstöringen. I första hand bör…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på tot

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  -------------

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar. Vi arbetar för att de

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet samt för att stärka kustbevakning och gränskontroll så att

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inte en fråga som lämpar sig för överstatlig reglering. Straffrätt är en fråga för medlemsstaterna.

  Argument:Inte en fråga som lämpar sig för överstatlig reglering. Straffrätt är en fråga…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen är en dålig idé, och riskerar taget till sin spets också att svensk lagstiftning måste anpassas till andra länder.

  Argument:Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen är en dålig idé, och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. KD stödjer örslaget om att EU-gemensam gränspolis bör kunna komplettera nationella myndighet vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor, men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Att på EU nivå införa en sådan rättighet är inte aktuellt

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor, men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Försiktighetsprincipen bör råda där fördelar vägs mot risk.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En typisk fråga som inte hör hemma på EU-nivå.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viktigt att bistånd används rätt och inte hamnar i fel fickor.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svensk viltvård fungerar bra och bör fortsätta hanteras på nationell nivå.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite tyska.

Vad har du för yrke?

F d polischef

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Gillar country. Ingen särskild artist.

Film

Den gode, den onde och den fule

Författare/bok

James Ellroy och Dennis Lehane

TV-program

Antikrundan

Radioprogram/podd

Lyssnar mest på nyhetsprogrammen.

Sport

Ishockey. Supporter till Malmö Redhawks.

Hobby

Ingen särskild hobby. Går på gym. Cyklar en del och deltar i motionslopp.

Mat

Gillar det mesta, men föredrar husmanskost.

Dryck

Varierar beroende på tillfälle. Tar gärna en kall öl. Vin till mat och gärna en god maltwhisky.