M
Tomas Tobé - Fotograf: Sveriges Riksdag

Tomas Tobé

Moderaterna (plats 1)
45 år, Tyresö

Presentera dig själv

Småföretagare och riksdagsledamot. Bor i Tyresö utanför Stockholm men kommer från Gävle. Pappa till två tvillingar som fyller 6 år i sommar.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett Europa som håller ihop och ökar människors frihet och trygghet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Brott och straff

  Stoppa den fria rörligheten för kriminella. Sverige ska bli tryggare genom att vi stopper mer organiserad brottslighet på europeisk nivå.

 • Migration och flyktingar

  Vi behöver skapa mer kontroll över invandringen genom att stärka den yttre gränsen och dela på ansvaret.

 • Miljö och klimat

  Det behövs mer förnybart och mer kärnkraft för att rädda klimatet. Fördubbla EU:s kärnkraftsbudget och satsa mer på klimatbistånd.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Politisk bakgrund

Jag har varat politiskt engagerad en längre tid och blev invald i riksdagen 2006.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Per Unckel

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Euron. Jag anser inte längre att fördelarna överväger nackdelarna.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vid gemensamma problem, som gränsöverskridande brottslighet och klimathotet, så ska EU göra mer för att lösa dem. När medlemsländerna bättre sköter saker själva, så ska EU:s inflytande inte öka.

  Argument:Vid gemensamma problem, som gränsöverskridande brottslighet och klimathotet, så…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Sverige och EU har redan världens mest ambitiösa klimatmål. Nu måste fler länder i världen ta ett större ansvar och då kan EU säkerställa att vi leder omställningen genom att skärpa målen.

  Argument:Sverige och EU har redan världens mest ambitiösa klimatmål. Nu måste fler…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Vi vill inte kompromissa bort goda svenska förhållanden med andra medlemsländer som inte kommit lika långt som oss.

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Vi vill inte…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra. Därför ska försvarssamarbetet inom EU utökas, som ett komplement till Nato. Det är särskilt viktigt i ett försämrat säkerhetsläge.

  Argument:Säkerhet bygger vi bäst tillsammans med andra. Därför ska försvarssamarbetet…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige är ett litet exportberoende land. Att lämna EU vore förödande bland annat för vår ekonomi och för svenska företag.

  Argument:Sverige är ett litet exportberoende land. Att lämna EU vore förödande bland…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Medlemsstaterna ska fortsätta att vara grunden i EU-samarbetet. EU-folkomröstningar riskerar att skapa mer federalism och svenska intressen skulle inte vara det som får mest genomslag.

  Argument:Medlemsstaterna ska fortsätta att vara grunden i EU-samarbetet…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar eller undergräver dessa kärnvärden bör straffas. EU är ett samarbete för demokratier.

  Argument:Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:När inte gemensamma regelverk följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en offensiv miljö- och klimatpolitik så att vi klarar klimatutmaningen.

  Argument:När inte gemensamma regelverk följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Mer måste göras för att minska utsläppen från flyget. Moderaterna vill bl.a. öka inblandningen av biodrivmedel i flygbränslet. Beslut som påverkar svenska skattebetalare ska dock fattas i Sverige.

  Argument:Mer måste göras för att minska utsläppen från flyget. Moderaterna vill bl.a…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa engångsartiklar av plast. Återvinningen av plast måste öka och nedskräpningen, i exempelvis haven, minska.

  Argument:Europaparlamentet har redan fattat beslut om detta och år 2021 förbjuds vissa…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till medlemsländer är inte hållbart. I stället bör resurser t.ex. gå till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och skapa bättre villkor för företagande.

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till medlemsländer är inte hållbart. I…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För Moderaterna är det inte aktuellt att införa Euron.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de gemensamma finanspolitiska ramverken respekteras. Att inte följa regelverket bör få konsekvenser.

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s inre marknad måste förverkligas fullt ut för att den ska nå sin fulla potential. Det gynnar konsumenter, jobb och företag och stärker tillväxten i Sverige.

  Argument:EU:s inre marknad måste förverkligas fullt ut för att den ska nå sin fulla…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Invandringspolitiken fungerar inte och Sverige ska inte ta ett oproportionerligt stort ansvar. Därför måste större ekonomisk press sättas på de EU-länder som inte tar sitt ansvar.

  Argument:Invandringspolitiken fungerar inte och Sverige ska inte ta ett…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste Sverige ha goda möjligheter att ha egna gränskontroller för att ha kontroll över invandringen hit.

  Argument:Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste Sverige ha goda möjligheter…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi kan inte fortsätta med den orättvisa politiken där länder som Sverige får ta ett oproportionerligt ansvar. Fler EU-länder måste ta emot asylsökande.

  Argument:Vi kan inte fortsätta med den orättvisa politiken där länder som Sverige får ta…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den som inte har asylskäl inte ska få komma in i Europa. Bl.a. för att minska de farliga resorna över Medelhavet.

  Argument:Vi vill övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet som följer i prostitutionens spår måste bekämpas kraftfullt. Frågan bör dock fortsatt regleras nationellt. Vi ska inte förhandla om vår svenska lagstiftning med andra.

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet som följer i prostitutionens spår måste…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet. Upphovsrätten bör samtidigt uppdateras för att fungera i ett digitaliserat samhälle.

  Argument:Vi är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:: Vi värnar hbtq-rättigheter och vill att partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i Sverige ska erkännas i hela EU.

  Argument:: Vi värnar hbtq-rättigheter och vill att partnerskap och samkönade äktenskap…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha rätt till bidrag. Kommunerna bör endast bistå med akut, kortvarigt, nödbistånd vid behov.

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Därför står vi bakom svensk abortlagstiftning och tycker att det är bra om fler länder följer vårt exempel.

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Därför står vi bakom…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europa måste ta kontroll över invandringen. Det kräver ett förstärkt gränsskydd av EU:s yttre gräns. Därför vill Moderaterna förstärka Frontex.

  Argument:Europa måste ta kontroll över invandringen. Det kräver ett förstärkt gränsskydd…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att EU deltar i internationella insatser är bra. På så sätt bidrar EU till fred och stabilitet, förebygger terrorism och främjar mänskliga rättigheter runt om i världen.

  Argument:Att EU deltar i internationella insatser är bra. På så sätt bidrar EU till fred…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Trygghet och rimliga villkor ska gälla på arbetsmarknaden. Lagar och regler måste samtidigt utformas så att de inte blir för krångliga eller leder till att färre företag vill vara verksamma i Sverige.

  Argument:Trygghet och rimliga villkor ska gälla på arbetsmarknaden. Lagar och regler…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att en så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är inte en rimlig eller hållbar prioritering. I stället måste lantbrukare få förbättrade villkor genom sänkta skatter och minskat regelkrångel.

  Argument:Att en så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är inte en rimlig eller…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och klimatsmarta genom att de är mer motståndskraftiga mot torka och angrepp. Kraven på livsmedelssäkerhet ska alltid vara höga.

  Argument:GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Företag som inte tar tillvara kvinnors kompetens är både omoderna och osmarta. Att lagstifta om kvotering urholkar däremot äganderätten och går emot att var och en ska bedömas efter sin kompetens.

  Argument:Företag som inte tar tillvara kvinnors kompetens är både omoderna och osmarta…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att ge EU inflytande över en fråga som främst borde bestämmas av familjerna hemma vid köksbordet är helt fel väg att gå.

  Argument:Att ge EU inflytande över en fråga som främst borde bestämmas av familjerna…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare. Vi vill se en effektivisering av EU:s utvecklingssamarbete med fokus på kvalitet och resultat.

  Argument:EU är redan världens största biståndsgivare. Vi vill se en effektivisering av…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Det är en fråga EU absolut inte borde ha inflytande över.

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära de människor som…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot och vice ordförande i EU-nämnden.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Robyn

Film

Sagan om ringen-triologin

Författare/bok

Den gamla och havet, Ernest Hemingway

TV-program

Aktuellt

Radioprogram/podd

P1 God morgon, världen!

Sport

Fotboll

Hobby

Crossfit

Mat

Pasta. Allt italienskt.

Dryck

Mjölk