C
Tomas Mörtsell

Tomas Mörtsell

Centerpartiet (plats 7)
51 år, Storuman

Presentera dig själv

Plats 7 på Centerpartiets lista till EU-parlamentet. Kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun. Egen företagare, i huvudsak i jord- och skogsbruk

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett grönt, fritt och demokratiskt Europa, där miljö, hållbarhet och tillväxt är ett kännetecken

Mina viktigaste politiska frågor

 • Regional utveckling

  Utveckla EU:s arbete med en regional utveckling i hela Europa

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan är en av de viktigaste utmaningarna EU har att hantera

 • Jordbruk och fiske

  Tillgången till rena, säkra livsmedel är central. Antibiotikaanvändningen måste begränsas

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Politisk bakgrund

Uppdrag i Centerpartiet, LRF och Skogsägarrörelsen under en lång följd av år. Uppdragen har haft koppling från den lokala nivån upp till den europeiska.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Torbjörn Fälldin

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Miljö och klimatfrågorna är globala och är en viktig fråga för EU att driva

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Generellt anser jag att beskattningsrätten ska vara en nationell fråga

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har ett gemensamt ansvar att hantera dessa frågor

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jordbruket behövs för att producera rena, hållbara livsmedel av god kvalitet i hela EU. Däremot behöver användningen ses över för att jordbruket ska kunna utvecklas mot en hållbar produktion.

  Argument:Jordbruket behövs för att producera rena, hållbara livsmedel av god kvalitet i…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Är generellt tveksam till GMO-grödor

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tycker att näringslivet i första hand ska lösa de frågorna

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rovdjurspolitiken ska hanteras nationellt

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Kommunstyrelsens ordförande

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Veronica Maggio

Film

Matrix filmerna

Författare/bok

Jim Collins, Good to great

TV-program

Agenda i SVT

Radioprogram/podd

Dagens Eko i SR

Sport

Ishockey

Hobby

Friluftsaktiviteter

Mat

Husmanskost

Dryck

Kaffe