SD
Tobias Andersson - Fotograf: Riksdagen

Tobias Andersson

Sverigedemokraterna (plats 10)
24 år, Väring

Presentera dig själv

23 år gammal ekonom uppvuxen på landet utanför Skövde. Trivs bäst i naturen i gemenskap med en eller flera hundar. Har trots min ringa ålder ett långt politiskt engagemang på olika nivåer och är idag riksdagsledamot och partiets handelspolitiska talesperson. Stort intresse för internationell politik

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett ordentligt bantat EU som därmed mer än halverat sina enorma kostnader. Ett EU som som accepterar vardera medlemsstats intressen och självbestämmande och som övergett sina federalistisk drömmar. Ett EU som värdesätter och värnar om vardera medlemsstats särart, hitstoria, kultur och identitet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  EU måste stärka och säkra sina yttre gränser samtidigt som vi måste ha riktiga gränskontroller inom unionen för att kunna kontrollera rörligheten.

 • Internationell handel

  Jag tror på en öppen och fri handel. Jag hoppas att EU framgent fortsätter med att aktivt försöka förhandla fram fler bilaterala frihandelsavtal.

 • EU:s framtid

  EU:s rådande överstatlighet och maktfullkomlighet måste komma till ett slut och unionens kostnader behöver minska drastiskt.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Politisk bakgrund

Har suttit i, och ansvarat för, styrelser inom både partiet och förbundet sedan 2013. Valdes 2014 in i kommunfullmäktige i Skövde varpå jag sedan blev gruppledare trots en ålder om 18 år. Sedan 2015 leder jag partiets ungdomsförbund på nationell nivå och sedan i höstas är jag riksdagsledamot.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Mattias Karlsson (SD). Han har en otrolig analysförmåga och enorm politisk kunskap. Har genom åren kommit att bli en nära vän som jag ser upp till.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Beslutandemakten ska överlag ligga så nära folket som möjligt. EU:s makt måste begränsas och förslagen om ytterligare maktförflyttning till Bryssel måste stoppas.

  Argument:Beslutandemakten ska överlag ligga så nära folket som möjligt. EU:s makt måste…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Det är endast på global nivå som vi kan göra skillnad på riktigt. Det viktigaste är inte vilka mål man sätter utan vilka åtgärder man vidtar. Att kommissionen ser värdet av kärnkraft är positivt.

  Argument:Det är endast på global nivå som vi kan göra skillnad på riktigt. Det…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU:s befogenheter är redan alldeles för stora. Självklart ska vi i Sverige avgöra vår föräldraförsäkring, våra pensioner och våra löner.

  Argument:EU:s befogenheter är redan alldeles för stora. Självklart ska vi i Sverige…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Vi ska absolut hjälpas åt att bekämpa gränsöverskridande brottslighet men ett gemensamt försvar vore alldeles för federalistiskt.

  Argument:Vi ska absolut hjälpas åt att bekämpa gränsöverskridande brottslighet men ett…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I nuläget ser jag inte det som aktuellt även om jag inte utesluter det i framtiden. Först måste dock lärdomar dras från Brexit och försök att reformera unionen från insidan behöver genomföras.

  Argument:I nuläget ser jag inte det som aktuellt även om jag inte utesluter det i…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Låt oss ha fler nationella folkomröstningar men låt oss inte gå federalisterna till mötes med gemensamma EU-folkomröstningar.

  Argument:Låt oss ha fler nationella folkomröstningar men låt oss inte gå federalisterna…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag är rädd för att det i slutändan skulle ske ytterst subjektiva bedömningar i frågan och att medlet istället skulle nyttjas mot de i opposition mot kommissionens intressen.

  Argument:Jag är rädd för att det i slutändan skulle ske ytterst subjektiva bedömningar i…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag motsätter mig att EU ska få beskattningsrätt.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Europa är knappast boven i dramat när det kommer till att slänga plast i naturen. Däremot är ökad incitament för återvinning m.m. önskat.

  Argument:Europa är knappast boven i dramat när det kommer till att slänga plast i…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s strukturfonder bör avskaffas för spara in på svenska skattemedel. Vi har för många hål i vår egen välfärd för att ha råd att försöka skapa välfärd inom hela EU.

  Argument:EU:s strukturfonder bör avskaffas för spara in på svenska skattemedel. Vi har…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklart inte. En självständig penningpolitik bör värnas.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör inte fokusera på rena bestraffningar men det klart att om pengar förskingras genom korruption och det därför uppstår budgetunderskott borde inte den berörda staten få lika mycket pengar av EU.

  Argument:EU bör inte fokusera på rena bestraffningar men det klart att om pengar…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det ska råda en rättvis och schysst handel men det kan säkerligen finnas goda argument för enskilda undantag. Vårt undantag att få sälja snus i Sverige bör t ex värnas.

  Argument:Det ska råda en rättvis och schysst handel men det kan säkerligen finnas goda…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ingen annan stat eller union ska kunna tvinga Sverige att ta emot X antal asylsökande, därför ska inte heller EU ha någon bestraffningsrätt i sammanhanget.

  Argument:Ingen annan stat eller union ska kunna tvinga Sverige att ta emot X antal…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gränskontrollerna måste permanentas och förstärkas för att kontrollera inflödet av migranter och förbättra vår inhemska säkerhet genom att begränsa inflödet av knark och kriminella.

  Argument:Gränskontrollerna måste permanentas och förstärkas för att kontrollera inflödet…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska vara upp till vardera medlemsstat att avgöra antal asylsökande de önskar ta emot.

  Argument:Det ska vara upp till vardera medlemsstat att avgöra antal asylsökande de…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sedan Australien började tillämpa en sådan modell har antalet dödsfall sjunkit drastiskt. Vi kan inte ha incitamentsstrukturer som får folk att utsätta sig för livsfara på det sätt som sker idag.

  Argument:Sedan Australien började tillämpa en sådan modell har antalet dödsfall sjunkit…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Risken vore att EU i alldeles för hög utsträckning filtrerar och censurerar vårt internet.

  Argument:Risken vore att EU i alldeles för hög utsträckning filtrerar och censurerar…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på vilket sätt man arbetar för det men rent generellt bör vi verka för det ändamålet i hela världen.

  Argument:Det beror på vilket sätt man arbetar för det men rent generellt bör vi verka…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svensk välfärd ska inte urholkas av EU-medborgare.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Återigen beror det på hur man verkar för det. "Fri abort" låter dessutom som helt okontrollerad abort men självklart måste det råda en rimlig avgränsning sett till gränsen för sen abort.

  Argument:Återigen beror det på hur man verkar för det. "Fri abort" låter dessutom som…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en förutsättning för att begränsa och kontrollera inflödet av migranter i unionen.

  Argument:Det är en förutsättning för att begränsa och kontrollera inflödet av migranter…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att på olika sätt öppna upp för en gemensam EU-arme vore att springa federalisternas farliga ärenden.

  Argument:Att på olika sätt öppna upp för en gemensam EU-arme vore att springa…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jordbruksstödet måste reformeras men skulle det avskaffas skulle vardera stat subventionera sitt egna lantbruk istället vilket inte heller vore önskvärt.

  Argument:Jordbruksstödet måste reformeras men skulle det avskaffas skulle vardera stat…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Testade och säkra GMO-grödor vore önskvärda.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte lägga sig i privata företag på det sättet, inte heller Sveriges regering för den delen.

  Argument:EU ska inte lägga sig i privata företag på det sättet, inte heller Sveriges…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklart ska inte EU detaljstyra våra liv på ett sådant obskyrt sätt.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU lägger redan alldeles för mycket bistånd på utvecklingsländer.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jaktpolitiken kan inte vara gemensam inom EU med tanke på hur olika art populationerna är i respektive medlemsstat.

  Argument:Jaktpolitiken kan inte vara gemensam inom EU med tanke på hur olika art…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Metallica.

Film

Gladiator.

Författare/bok

Gillar Stephen King trots hans politiska åsikter. Bästa boken på länge är The Righteous Mind.

TV-program

Westworld.

Sport

Fotboll och handboll.

Hobby

Bra fråga, gymma är skönt.

Mat

Blodigt kött, helst någonting jag skjutit själv.

Dryck

Whisky och Cola Zero (inte tillsammans).