C
Tim Svanberg - Fotograf: Centerpartiet Blekinge

Tim Svanberg

Centerpartiet (plats 20)
35 år, Ronneby

Presentera dig själv

Gymnasielärare och f.d banktjänsteman. Bor i Ronneby i Blekinge och har varit engagerad politiskt i Ronneby kommun sedan 2003

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som arbetar med de viktiga, stora frågorna och som inte hanterar de frågor som medlemsländerna själva hanterar böst. Jag vill se bättre möjligheter att röra sig, och arbeta i hela EU.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Att EU inte går i totalitär riktning utan istället i en liberal riktning. Krafttag mot de länder som inskränker friheter.

 • Miljö och klimat

  EUs styrka är att samarbeta och Miljö och klimat är en gränsöverskridande fråga som måste lösas på internationell nivå.

 • Migration och flyktingar

  Eu behöver hitta en gemensam lösning på flyktingfrågan.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Ekonomi och finansiella frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Kommunpolitiskt aktiv sedan 2003 med avbrott för 2007-2010. Förstanamn på Riksdagslistan 2018 för Blekinge län

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Danmarks utrikesminister och partiledare för partiet Liberal Alliance Anders Samuelsen

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Eurofrågan. Jag anser numera inte att vi ska ansluta oss till Euron.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Den här frågan behöver lösas på EU-nivå om vi ska nå klimatmålen

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Dessa frågor löses på nationell nivå

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Det är bra att samarbeta kring dessa frågor men det får inte innebära att den nationella nivån inte har kvar beslutanderätten i dessa frågor.

  Argument:Det är bra att samarbeta kring dessa frågor men det får inte innebära att den…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Eu behövs mer nu än någonsin.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beslut ska fattas nära människor.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rättsstaten måste skyddas i hela EU

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla länder ta ansvar för att minska utsläppen och uppnå gemensamma EU- mål. De ska drabbas av kännbara sanktioner annars.

  Argument:Utsläppen påverkar klimatet lika mycket oavsett var de sker. Därför måste alla…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik. Däremot vill vi använda andra medel på EU-nivå för att kunna bedriva ett ambitiöst miljö- och klimatarbete

  Argument:Centerpartiet tycker inte EU ska ha beslutanderätt över länders skattepolitik…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige har mått bra av att stå utanför euron.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Det är dock viktigt att det inte går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Andra länder behöver ta större ansvar än idag.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Men det behöver göras efter en konsekvensanalys och riskbedömning.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Eu behöver lösa dessa frågor gemensamt.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som varje land beslutar om.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos nätplattformarna utan hos de användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Det finns stora risker med detta. Vi menar att ansvaret inte ligger hos…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Jag värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och klimatåtgärder. Då kan vi inte dra ner på resurserna

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer på miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är inte en EU-fråga

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beslutas av varje enskilt land.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Framförallt till de fattigaste länderna.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska. Jag har även läst franska under högstadiet och gymnasiet.

Vad har du för yrke?

Legitimerad Gymnasielärare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Musikalisk allätare. Just nu har jag hittat Sarah Jarosz, en amerikansk singer-songwriter.

Film

Insider med Russel Crowe

Författare/bok

Politisk bok:F.A Hayek Frihetens grundvalar. Skönlitterärt: Stephen King. 11.22.63

TV-program

Suits

Radioprogram/podd

Det politiska spelet

Sport

Tennis

Hobby

Idrott/gym.

Mat

Italiensk

Dryck

Tjeckisk öl eller kranvatten