C
Thomas Andersson - Fotograf: Thomas Andersson

Thomas Andersson

Centerpartiet (plats 18)
48 år, Fåker

Presentera dig själv

Jag är en engagerad företagare som bor i byn Fåker i Östersunds kommun. Jag är även förtroendevald som regionfullmäktiges ordförande i region Jämtland Härjedalen och i Europarådets kongress. Jag bor med min sambo i en gammal läkarmottagning och på fritiden är det trädgård, friluftsliv och resor som

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara en garant för ett medmänskligt Europa där individer får trygghet genom ett gemensamt ansvar för frihet och trygghet. EU bidrar genom att skydda klimatet och de mänskliga rättigheterna och bidrar till att Europas olikheter får vara vår styrka.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Sunda och säkra livsmedel utan antibiotika som produceras lokalt för att minska klimatpåverkan genom långa transporter

 • Mänskliga rättigheter

  EU ska försvara de individuella mänskliga rättigheterna. Oavsett kön, sexuell läggning, religion eller kulturell bakgrund.

 • Regional utveckling

  EU behöver se hela Europa som en tillväxtfaktor, där även norrlands glebygd kan bidra till ekonomisk utveckling genom sammanhållningspolitiken

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Politisk bakgrund

Jag är och har varit förtroendevald i Östersund och Region Jämtland Härjedalen sedan 1995. Jag har arbetat med Europeisk politik sedan 2001 och sitter nu som Centerpartiets representant i Europarådets kongress för lokala och regional nivå

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Karin Söder. en enastående kvinna som banat väg för ett mer jämställt politiskt ledarskap

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Större makt över miljön. mindre över vår kultur och skatter

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Om vi ska överleva behöver vi jobba hårdare för att minska vår klimatpåverkan

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska arbeta för social sammanhållning, men inte i detalj hur vi hanterar sociala frågor

  Argument:EU ska arbeta för social sammanhållning, men inte i detalj hur vi hanterar…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:EU behöver en stark gemensam samsyn för att bevara freden i Europa

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver mer samarbete, mindre murar mellan länder

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den demokratiska grunden i EU är fortfarande vår lokala, regionala och nationella politik.

  Argument:Den demokratiska grunden i EU är fortfarande vår lokala, regionala och…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om ett medlemsland inte följer EU`s grundprinciper ska det straffas

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om det inte finns motiverande avvikelser får inget land svika vår framtida miljö

  Argument:Om det inte finns motiverande avvikelser får inget land svika vår framtida…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:På¨fosila bränslen. Men om flyget inför fosilfria bränslen ska ingen skatt tas ut

  Argument:På¨fosila bränslen. Men om flyget inför fosilfria bränslen ska ingen skatt tas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det måste ske på alla nivåer. Jag har fått igenom detta i region Jämtland Härjedalen

  Argument:Det måste ske på alla nivåer. Jag har fått igenom detta i region Jämtland…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Europa behöver hålla ihop och detta gäller även den ekonomiska utvecklingen

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den grundläggande ekonomiska politken ska vara nationell

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:så länge det finns en enighet i vilken fråga de bryter mot

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Europas olikeher är våra styrkor därför ska undantag få finnas kvar

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Europa som humanitär organisation måste hålla ihop och därför är detta ett bra förslag

  Argument:Europa som humanitär organisation måste hålla ihop och därför är detta ett bra…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste lösa samarbetet istället för att skapa murar som vi bygger i dag genom ökade kontroller

  Argument:EU måste lösa samarbetet istället för att skapa murar som vi bygger i dag genom…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att hela EU hjälper till vid svåra situationer.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det hjälper inga människor att skicka tillbaka dem till konflikter, svält och missär. Vi vill ha ett medmänskligt Europa!

  Argument:Det hjälper inga människor att skicka tillbaka dem till konflikter, svält och…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta är en nationell politisk fråga

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är inte en fråga för EU

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska arbeta för mänskliga rättigheter och att få länderna att förstå att samkönade äktensmap är en väg dit

  Argument:EU ska arbeta för mänskliga rättigheter och att få länderna att förstå att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fri rörlighet av människor, tjänster och kapital är de grundläggande rättigheterna i EU och ska inte begränsas

  Argument:Fri rörlighet av människor, tjänster och kapital är de grundläggande…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den individuella friheten är viktigare än nationella särintressen

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det behövs bättre samordning

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU kan bidra till att minska effekterna av ilitära konflikter

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Fri rölighet kräver andra lösningar. Det kan vara liknade avtal, men inte alltid svenska

  Argument:Fri rölighet kräver andra lösningar. Det kan vara liknade avtal, men inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jorbrukspolitiken ska handla om höga djurskyddskrav och minskad antibiotika användning, inte om subventioner till stora jordbruk

  Argument:Jorbrukspolitiken ska handla om höga djurskyddskrav och minskad antibiotika…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:GMO hotar vår bioligiska mångfald

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Centerpartit tror inte att detta löser problemen. Vi ska istället lyfta fram alla duktiga kvinnor

  Argument:Centerpartit tror inte att detta löser problemen. Vi ska istället lyfta fram…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är en nationell fråga

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Genom detta kan vi öka de mänskliga rättigheterna och hälsan även utanför Europa

  Argument:Genom detta kan vi öka de mänskliga rättigheterna och hälsan även utanför…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är en nationell fråga

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

engelska och lite franska

Vad har du för yrke?

Fastighetsutvecklare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

David Guetta

Film

Den gröna milen

Författare/bok

Jo Nessbö

TV-program

Grand Designs

Radioprogram/podd

Radio Jämtland

Sport

Längdskidor

Hobby

Trädgård

Mat

Brasiliansk

Dryck

Öl