SD
Sven-Olof Sällström

Sven-Olof Sällström

Sverigedemokraterna (plats 8)
52 år, Stockholm

Presentera dig själv

Norrlänning, ensamstående far. 50 åring som har betalat skatt pga tjänst/arbete samtliga år sedan 16-årsåldern. Brinner för nationellt självbestämmande, bra villkor för företagande kombinerat med rättvisa villkor för arbetare. Ogillar starkt att EU försöker begränsa yttrandefriheten.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett så smalt och slimmat EU som möjligt. Ett EU baserat på fria nationalstater där man samarbetar med gränsöverskridsnde problem som internationell brottslighet, miljö. Ett frihandelsområde. Så lite överstatlighet som möjligt. Ingen gemensam utrikespolitik, ingen EU-arme. En minskad EU-budget.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  På svensk arbetsmarknad ska svenska löner och villkor gälla alla. Sociala rättigheter skall beslutas och finansieras nationellt.

 • Demokrati

  Stoppa EU:s försök att behränsa yttrandefriheten. Nationellt självbestämmande. Ingen europeisk monsterstat.

 • EU:s framtid

  Eu ska vara ett frihandelsområde bestående av självständiga fria demokratiska stater som samarbetar kring gränsöverskridande problem

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Riksdagsledamot och kommunfullmäktigeledamot sedan 2010. Ledamot av partistyrelsen sedan 2009. Toppkandidat till europaparlamentsvalet 2009.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU ska vara ett frihandelsområde bestående av fria självständiga stater.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska sänka sina klimatmål

  Argument:Klimatet är i första hand en global fråga.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala frågor är nationella och skall beslutas samt finansieras nationellt.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:EU skall ha ett minimalt försvarssamarbete.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi ska först försöka förändra EU innifrån. Reformera EU till ett minimum av federalism. Just nu orealistiskt för Sverige att lämna.

  Argument:Vi ska först försöka förändra EU innifrån. Reformera EU till ett minimum av…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Så mycket makt som möjligt skall flyttas till nationella parlament.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns bättre sanktionsmöjligheter. Odemokratiska länder skall inte vara medlemmar i unionen. EU kan ju börja med att själv sluta begränsa yttrandefriheten på nätet. Inför offentlighetsprincipen.

  Argument:Det finns bättre sanktionsmöjligheter. Odemokratiska länder skall inte vara…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige skulle förlora på att övergå till euro.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Många stora länder som tex Frankrike bryter årligen och systematiskt mot regelverket.

  Argument:Många stora länder som tex Frankrike bryter årligen och systematiskt mot…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migratin är en nationell fråga.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gränskontrollerna skall stärkas och permanentas.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migration är en nationell fråga. EU skall samarbeta för att stärka EU:s yttre gräns.

  Argument:Migration är en nationell fråga. EU skall samarbeta för att stärka EU:s yttre…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I huvudsak en nationell fråga. Sveriges lagstiftning bra.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Risken finns att EU går för långt och begränsar yttrandefriheten. I huvudsak en nationell fråga.

  Argument:Risken finns att EU går för långt och begränsar yttrandefriheten. I huvudsak en…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Men är i allt en nationall fråga.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I huvudsak en nationell fråga.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Samarbetet kring yttre gränsen måste skärpas.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska ha ett minimalt militärt samarbete

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kollektivavtalsliknande villkor räcker.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En nationell fråga men främst en fråga för ägarna.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En nationell fråga men främst en frpga för familjen att avgöra.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Helt en nationell fråga.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot för tillfället. Fd butikschef och yrkesofficer.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lana del Rey

Film

The Wrestlet med Mickey Rourke.

Författare/bok

Tom Clancy Röd Storm.

TV-program

Vinterstudion.

Sport

Fotboll

Hobby

Resa, fiske.

Mat

Sushi

Dryck

Coca-Cola Zero