C
Svante Linusson - Fotograf: Karin Lindahl

Svante Linusson

Centerpartiet (plats 35)
51 år, Stockholm

Presentera dig själv

Jag är en 49-årig trebarnsfar som är engagerad i demokratifrågor, miljö- och trafikfrågor och mänskliga rättigheter. Jag kommer driva frågan om ett fritt internet och integritet mot övervakning. I Sverige borde vi t.ex. omedelbart lagstifta för att bevara kontanterna.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU -som skyddar individer mot övervakning och miljöförstöring. -satsar på ansvarsfull artificiell intelligens. -går i täten mot klimatförändringarna. -där alla Européer kan förverkliga sig själva, välja utbildning och bostadsort. -för mänskliga rättigheter i både Europa och resten av världen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Allas rätt till att få välja vem man vill vara utan att allt man gör övervakas. Ett fritt internet, reell möjlighet för Européer att påverka EUbeslut.

 • Forskning och innovation

  Satsning på forskning, särskilt Artificiell intelligens. Viktigt för vår industri, men också viktigt att Kina inte får bestämma hur AI skall övervaka.

 • Miljö och klimat

  Minskad utsläpp av växthusgaser genom avgifter på industri och transport. Satsningar på förnybar energi och kärnkraft.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Jag var aktiv fritidspolitiker för 15-20 år sedan. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige och styrde i borgerlig koalition. Drev trafik- och miljöfrågor. Efter ett uppehåll på 12 år är jag nu tillbaka i partipolitiken.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Edward Snowden Barack Obama

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har ändrat ståndpunkt om kärnkraft. Jag tror nu att vi måste fortsätta använda kärnkraft för att minska klimatpåverkan. De förnybara energikällorna räcker inte till.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU behöver mycket inflytande i vissa frågor. Miljö, klimat, integritetsfrågor på internet, flyktingar. Problem som inte stannar vid gränsen.

  EU bör ha lite makt i sociala regelverk och kultur.

  Argument:EU behöver mycket inflytande i vissa frågor. Miljö, klimat, integritetsfrågor…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Detta är en ödesfråga för vår generation.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Detta lämpar sg bättre för de enskilda länderna.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi tjänar mycket på att vara med i EU. Både vår egen ekonomi och rörlighet, men också vår möjlighet att påverka andra länder. EU är ett fredsprojekt.

  Argument:Vi tjänar mycket på att vara med i EU. Både vår egen ekonomi och rörlighet, men…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Representativ demokrati är bättre.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tror på konsekvenser när någon bryter mot relger.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tror på konsekvenser när någon bryter mot relger.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flygandet måste ner för att minska klimatförändringarna.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Däremot behöver det förändras och effektiviseras. Man kan t ex låta andra länder bidra direkt med personal för att genomföra projekt, t.ex. stöd för romer i Rumänien.

  Argument:Däremot behöver det förändras och effektiviseras. Man kan t ex låta andra…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Utvecklingen visar hur svårt det är att ha gemensam valuta när det inte finns gemensam finanspolitik och skatteansvar.

  Argument:Utvecklingen visar hur svårt det är att ha gemensam valuta när det inte finns…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tror på konsekvenser när någon bryter mot relger.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vissa undantag behövs. Snuset, snuset, snuset.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tror på konsekvenser när någon bryter mot gemensamma regler. Alla måste ta ansvar och hjälpas åt.

  Argument:Jag tror på konsekvenser när någon bryter mot gemensamma regler. Alla måste ta…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det vore bra, men det behövs ett gemensamt agerande inom EU.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I förhållande till storlek, befolkningsmängd och BNP.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Typsik fråga EU inte skall besluta om. Dessutom menar flera internationella organisationer som Amnesty att det inte skulle göra situationen för de prostituerde bättre.

  Argument:Typsik fråga EU inte skall besluta om. Dessutom menar flera internationella…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Automatisk strypning av innehåll på internet är en kraftig strypning av yttrandefriheten.

  Argument:Automatisk strypning av innehåll på internet är en kraftig strypning av…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Observera att frågan är formulerad "arbeta för". Det är en fråga jag tycker är viktig, men EU skall absolut inte ha beslutande rätt i denna fråga heller.

  Argument:Observera att frågan är formulerad "arbeta för". Det är en fråga jag tycker är…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Den är redan begränsad. Oklar fråga.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Observera att frågan är formulerad "arbeta för". Det är en fråga jag tycker är viktig, men EU skall absolut inte ha beslutande rätt i denna fråga.

  Argument:Observera att frågan är formulerad "arbeta för". Det är en fråga jag tycker är…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det behöver omarbetas kraftigt så att det blir mer rättvist.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det viktiga är den juridiska hanteringen av GMO-grödor så att inte enskilda bönder tvingas betala ohemula avgifter för utsäde.

  Argument:Det viktiga är den juridiska hanteringen av GMO-grödor så att inte enskilda…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är inte en fråga som bör beslutas på EU-nivå.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är inte en fråga som bör beslutas på EU-nivå.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU lägger redan mycket pengar på bistånd och det är bra. Men den behöver snarare effektivseras än ökas.

  Argument:EU lägger redan mycket pengar på bistånd och det är bra. Men den behöver…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den biologiska mångfalden är en gränsöverskridande fråga som lämpar sig för beslut på EU-nivå.

  Argument:Den biologiska mångfalden är en gränsöverskridande fråga som lämpar sig för…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, flytande Franska, begränsat Tyska, begränsat

Vad har du för yrke?

Professor i matematik på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Takida

TV-program

Svenska nyheter

Radioprogram/podd

Allvarligt talat i P1

Sport

Längdåkning

Hobby

Dansa tango

Mat

Glass

Dryck

Kaffe