M
Stefan Olsson - Fotograf: Johannes Rousseau

Stefan Olsson

Moderaterna (plats 11)
52 år, Uppsala

Presentera dig själv

Sedan 2018 är jag regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala, men till yrket är jag annars forskare i statskunskap och fri skribent. Jag har varit verksam vid Uppsala universitetschef Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Jag har även vari chef för tankesmedjan Frivärld.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara som nu men mindre byråkratiskt. Det måste bli en smidigare och smartare union. Unionen behöver inte utvidgas med nya länder utan den måste lära sig att funka enkelt och bra. Vi behöver enas bättre om migrationsfrågorna för dessa kommer vi att leva med länge.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Säkerhet och försvar

  EU ska inte vara beroende av rysk olja och gas. Sanktionerna not Ryssland ska upprätthållas så länge Ryssland för krig i Ukraina.

 • Internationell handel

  Sverige lever av handel. Frihandeln får inte minska i världen.

 • Migration och flyktingar

  EU måste ha ett gemensamt flyktingmottagande. Asyl ska kunna sökas innan inresa i EU. Sen behöver vi likartade regler för invandring i medlemsstaterna

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Lokalpolitiker i M i .Uppsala.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det är ganska bra som det är. Kan räcka.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Den industrialiserade världen måste gå före och bli av med beroendet av fossila bränslen. Det går att göra mycket mer än nu.

  Argument:Den industrialiserade världen måste gå före och bli av med beroendet av fossila…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Det sköts bäst nationellt.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Försvarssamarbetet bör avvecklas. Istället bör vi satsa fullt ut på Nato. Att EU ska organisera europeiska försvarsstyrkor när Nato ju gör exakt detsamma, fast bättre, är dumt.

  Argument:Försvarssamarbetet bör avvecklas. Istället bör vi satsa fullt ut på Nato. Att…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Se på Brexit. En enda soppa. Så skulle det bli hos oss också.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. EU är ingen stat.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, då ska de kastas ut ur unionen helt.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Det är bara ifråga om respekt för mänskliga rättigheter som EU bör ha någon form av sanktionsmöjligheter mot enskilda länder. Inte i övrig politik.

  Argument:Nej. Det är bara ifråga om respekt för mänskliga rättigheter som EU bör ha…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, eftersom vi ska ha miljövänliga drivmedel för flyg istället. Kommer att komma.

  Argument:Nej, eftersom vi ska ha miljövänliga drivmedel för flyg istället. Kommer att…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tror inte ens att miljövänliga Sverige kommer att kunna klara av en sådan sak. Varför ska då EU lyckas?

  Argument:Jag tror inte ens att miljövänliga Sverige kommer att kunna klara av en sådan…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, på sikt. En viss omfördelning är bra, men den måste fasas ut så småningom. Alla länder måste kunna ansvara för sitt eget välstånd. Annars får man bidragsberoende.

  Argument:Ja, på sikt. En viss omfördelning är bra, men den måste fasas ut så småningom…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej. I en avlägsen framtid när det är ordning i euroländernas ekonomier så kan man prata om saken, men det är många hemläxor kvar att göra för euroentusiasterna.

  Argument:Nej. I en avlägsen framtid när det är ordning i euroländernas ekonomier så kan…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Det är upp till varje land att bestämma över sin nationella ekonomiska politik. Euroländerna måste samarbeta, men alla EU-länder har inte euron som valuta.

  Argument:Nej. Det är upp till varje land att bestämma över sin nationella ekonomiska…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Omöjligt! Skulle nämligen drabba det svenska snuset.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, vi måste dela på bördorna för asylsökande.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, eftersom Sverige har en flytktingpolitik som avviker kraftigt från alla andra EU-länders. Det är helt vårt eget fel. Vi måste ha kvar den restriktiva politiken tills vi har fått ordning på oss.

  Argument:Nej, eftersom Sverige har en flytktingpolitik som avviker kraftigt från alla…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kommer ej att hända eftersom några länder vägrar. Vi kommer aldrig att lyckas tjata ned dem.

  Argument:Kommer ej att hända eftersom några länder vägrar. Vi kommer aldrig att lyckas…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det går inte eftersom en del av dem är flyktingar på riktigt och inte ekonomiska migranter. Man får ha uppsamlingscentra utanför EU:s gränser och pröva asylskälen där.

  Argument:Det går inte eftersom en del av dem är flyktingar på riktigt och inte…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, eftersom varje land måste bestämma en sådan sak självt. Jag stödjer den svenska lagstiftningen, men vi har våra seder och andra länder sina.

  Argument:Nej, eftersom varje land måste bestämma en sådan sak självt. Jag stödjer den…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej! De nya upphovsrättsreglerna som drabbar internet är ett resultat av lobbyingkampanjer och inte sunt förnuft. De nya reglerna ska stoppas.

  Argument:Nej! De nya upphovsrättsreglerna som drabbar internet är ett resultat av…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej. Det är helt och hållet en nationell angelägenhet. Det vi har i Sverige passar bra för oss, men vi kan inte diktera vad 500 miljoner andra människor ska ha.

  Argument:Nej. Det är helt och hållet en nationell angelägenhet. Det vi har i Sverige…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, Sverige ska inte ha ekonomiskt ansvar för rumänska medborgare som uppehåller sig på oklara grunder i vårt land.

  Argument:Ja, Sverige ska inte ha ekonomiskt ansvar för rumänska medborgare som…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En nationell angelägenhet och inget för EU. Om vi har synpunkter på andra länders lagstiftning kommer de att ha synpunkter på vår.

  Argument:En nationell angelägenhet och inget för EU. Om vi har synpunkter på andra…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Bra grej. Vi behöver ha ett gemensamt arbete med att hantera flyktingströmmarna. 2015 års kris visar hur dåligt det fungerade när alla gjorde olika. Sämst för oss i Sverige.

  Argument:Bra grej. Vi behöver ha ett gemensamt arbete med att hantera…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Europas länder bör vara militärt engagerade i Nato. Sverige med. Det är en onödig dubblering av byråkrati m.m. om EU ska göra samma sak som Nato.

  Argument:Nej, Europas länder bör vara militärt engagerade i Nato. Sverige med. Det är en…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om utländska anställa jobbar i Sverige under mycket lång tid är det rimligt att svensk arbetsrätt gäller. Men inte för dem som bara arbetar här tillfälligt.

  Argument:Om utländska anställa jobbar i Sverige under mycket lång tid är det rimligt att…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja! Jordbrukspolitiken i EU är ju knäpp.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Det är fördomar som ligger bakom rädslan för GMO. Växtförädling har mänskligheten jobbat med i alla tider.

  Argument:Ja. Det är fördomar som ligger bakom rädslan för GMO. Växtförädling har…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Nationell fråga.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Nationell fråga.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej. Bistånd skapar bidragsmentalitet. Det som behövs är investeringar i utvecklingsländernas industrier och handel med dem.

  Argument:Nej. Bistånd skapar bidragsmentalitet. Det som behövs är investeringar i…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ja, Sverige bör sköta saken självt.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska.

Vad har du för yrke?

Filosofie doktor i statskunskap.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Hobby

Sjunga i kör.

Dryck

Öl.