L
Stefan Käll

Stefan Käll

Liberalerna (plats 26)
58 år, Katrineholm

Presentera dig själv

Jag är 57 år. Bor i Katrineholm, Sörmland. Jag är jurist sedan 30 år tillbaka. Har arbetat i den franska försäkringskoncernen UAP (världens näst största försäkringsgivare) i 15 år och som generalsekreterare i den svenska ideella organisationen Neuro i ytterligare 15 år.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som består av alla länderna i Europa. Där har vi avskaffat gränsen mot omvärlden och frihandel råder, människor rör sig fritt över gränserna och vi använder euro som betalningsmedel.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  Vi måste ta emot människor som är på flykt.

 • Näringsliv

  Små företag - dess beskattning, dess övergång till en yngre generation och samhällsansvar

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Alla som vill ha ett jobb måste ha ett jobb - generösa pensionsvillkor

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

7

Politisk bakgrund

Katrineholms kommun, kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden - Landstinget Sörmland - styrelsen, fullmäktige, tandvårdsnämnden och handikappnämnden - Sveriges Riksdag, utbildningsutskottet, skatteutskottet, socialförsäkringsutskottet och Konstitutionsutskottet

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg - ledare för Folkpartiet på sin tid

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:EU-försvar kan minska deltagande länders nationella försvar

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inga straff

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Danska, norska, tyska, franska, spanska, italienska och engelska

Vad har du för yrke?

Jurist

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

ABBA

Film

Borta med vinden

Författare/bok

Lisa Marklund - Järnblod

TV-program

Opinion Live

Sport

Friidrott

Hobby

Resa med tåg

Mat

Beouf Bourginon

Dryck

Rött vin med bra årgång