S
Sören Juvas - Fotograf: Lena Dahlström

Sören Juvas

Socialdemokraterna (plats 36)
51 år, Falun

Presentera dig själv

Mitt politiska engagemang började då jag insåg den orättvisa som drabbade människor som identifierade sig som homosexuella, bisexuella eller som transpersoner. Jag bestämde mig för att förändra det och engagerade mig. Jag vet att förändring är möjlig.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision om EU handlar om ett friare EU för alla. Att de grundläggande rättigheterna är säkerställda. Att vi har en fungerande social pelare. Att vi har tagit bort diskriminerande lagstiftningar. Att alla EU medborgare har samma grundläggande rättigheter oavsett vilket EU land man bor i.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Att motverka extremism och rasism, men också mobiliseras för ett EU där demokratins grund är människovärdet. Att ta ställning mot mörkerkrafter.

 • EU:s framtid

  Att få till stånd en fungerande social pelare som gäller alla eu medborgare.

 • Brott och straff

  Att de lagar som stiftas skall värna och utveckla de mänskliga rättigheter.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Politisk bakgrund

Jag började engagera mig för rättighetsfrågor tidigt 90 tal. Jag blev arg då jag insåg att människor som identifierar sig som homosexuella, bisexuella och transpersoner levde i ett skuggsamhälle och saknade rätt många rättigheter. Jag bestämde mig då för verka för en förändring. Det fungerade.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

De som oförtrutet arbetar för ett samhälle där alla räknas fullt ut. Som ser orättvisor och är beredda att göra jobbet för en förändring.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

En för mig viktigt fråga var den om homosexuella med barn. Jag var emot den tills jag insåg att jag hade fel. Då ändrade jag uppfattning totalt och jobbade på en lagändring.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Rätten att bestämma över sin egen kropp, att beslutet att kunna genomföra en abort skall alla kvinnor ha inom EU.

  Likaså rätten att få gifta sig med den man älskar. Så är det inte idag.

  Argument:Rätten att bestämma över sin egen kropp, att beslutet att kunna genomföra en…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Jag har svårt att se några argument emot.

  Klimatmålen måste lösas gemensamt om de skal ha effekt. Och de måste lösas på ett sådant sätt att det är genomförbart.

  Argument:Jag har svårt att se några argument emot.

  Klimatmålen måste lösas gemensamt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Det krävs idag en social pelare som ger de mest utsatta i EU en grund att kunna förbättra sina liv.

  För att det skall fungera krävs en större samverkan på EU nivå.

  Argument:Det krävs idag en social pelare som ger de mest utsatta i EU en grund att kunna…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:jag menar att vi idag har en samverkan som räcker i nuläget.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det skulle vara ett reellt hot mot sysselsättningen.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fri press är grunden för demokratin.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är orimligt att producera plastprodukter som blir ett problem för framtiden när det finns alternativ.

  Argument:Det är orimligt att producera plastprodukter som blir ett problem för framtiden…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det krävs ett aktivt arbete för att motverka fattigdom och skapa välfärd och bättre levnadsvillkor för de mest utsatta.

  Dock krävs det att arbetet är genomtänkt.

  Argument:Det krävs ett aktivt arbete för att motverka fattigdom och skapa välfärd och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som är svår att ge ett enkelt svar på. Det krävs nog mer än straff när det uppstår den här typen av problem.

  Argument:Det är en fråga som är svår att ge ett enkelt svar på. Det krävs nog mer än…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, vill man inte ta ansvar så måste det få konsekvenser.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det skall gälla lika villkor för alla som arbetar i ett land.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns goda skäl att se över jordbrukspolitiken men också att se över hur hur EUs budget ser ut i sin helhet.

  Argument:Det finns goda skäl att se över jordbrukspolitiken men också att se över hur…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska primärt. förstår också en del spanska och tyska.

Vad har du för yrke?

Alkohol och drogbehandlare, Tidigare förbundsordförande i RFSL. Kommunikationsombudsman.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The man they could not hang

Film

Kill Bill

Författare/bok

Mästaren och Margarita, Michail Bulgakov Fångar med Rosa Triangel

TV-program

Agenda

Radioprogram/podd

Europapodden.

Sport

Ingen

Hobby

Läsa, engagera mig och möta människor.

Mat

Kebab

Dryck

Kaffe