FI
Soraya Post

Soraya Post

Feministiskt Initiativ (plats 1)
64 år, Göteborg

Presentera dig själv

Jag är människorättsaktivist och den första Europaparlamentarikern för Feministiskt Initiativ.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU är ett fredsprojekt och att vi har en feministisk politisk grupp i Europaparlamentet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  En demokrati där inte respekten för mänskliga rättigheter funkar är inte en stabil demokrati till exempel Ungern, Italien och Polen

 • Jämställdhet

  Alla människor är lika värda, oavsett kön. Kvinnors är mänskliga rättigheter.

 • Miljö och klimat

  Vi måste skydda vår planet och natur, vi har bara en.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Gudrun Schyman

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska samarbeta mer i frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljö/klimat, men inte i frågor om militära försvarssamarbeten.

  Argument:EU ska samarbeta mer i frågor om mänskliga rättigheter, social rättvisa och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Senast 2030 ska EU:

  ● ha en 70 % minskning av växthusgaser jämfört med år 1990

  ● 45 % förnybar energiproduktion

  ● 40 % energieffektivisering

  ● De globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast år 20

  Argument:Senast 2030 ska EU:

  ● ha en 70 % minskning av växthusgaser jämfört med år 1990…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha mycket större inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska ha mer inflytande i frågor om mänskliga rättigheter och likabehandling. EU ska dra upp rättighetsbaserade miniminivåer vilka inte ska hindra enskilda medlemsstater att gå längre i sitt arbete.

  Argument:EU ska ha mer inflytande i frågor om mänskliga rättigheter och likabehandling…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:EU ska vara ett fredsprojekt som säkerställer vår demokrati, mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet. EU ska arbeta för nedrustning av militärt försvar och avveckling av vapenindustrier globalt.

  Argument:EU ska vara ett fredsprojekt som säkerställer vår demokrati, mänskliga…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Internationella demokratiska samarbeten är viktiga verktyg för gränslösa frågor som mänskliga rättigheter och miljö/klimat. Vi måste samarbeta över gränser för att skapa en hållbar framtid.

  Argument:Internationella demokratiska samarbeten är viktiga verktyg för gränslösa frågor…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Folkomröstningar kan innebära ökat intresse för och kunskap om EU. Det krävs dock ett tydligt ramverk för EU-folkomröstningar, till exempel att de skall vara rådgivande.

  Argument:Folkomröstningar kan innebära ökat intresse för och kunskap om EU. Det krävs…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att stärka demokrati och yttrandefrihet i EU måste vi kunna markera mot de medlemsstater som kränker dem. Ekonomiska sanktioner har visat sig vara effektiva för att uppnå en förändring.

  Argument:För att stärka demokrati och yttrandefrihet i EU måste vi kunna markera mot de…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att kunna skärpa klimatarbetet i EU är ekonomiska sanktioner effektiva. EU ska dock arbeta proaktivt. Medlemsländer ska ges stöd att ställa om klimatviktiga sektorer såsom jordbruk och energi.

  Argument:För att kunna skärpa klimatarbetet i EU är ekonomiska sanktioner effektiva. EU…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatskadliga varor och industrier ska bära sina klimatkostnader. EU ska skapa incitament för minskade koldioxidutsläpp genom exempelvis att införa eller höja EU-ländernas koldioxidskatter.

  Argument:Klimatskadliga varor och industrier ska bära sina klimatkostnader. EU ska skapa…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska säkra hållbarhet och klimatomställning genom ett miljöperspektiv i alla beslut, som därmed ska tas i linje med miljömässiga mål. Förbud mot engångsartiklar av plast är ett steg i rätt riktning.

  Argument:EU ska säkra hållbarhet och klimatomställning genom ett miljöperspektiv i alla…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska omfördela från rika till fattiga regioner, ingen ska lämnas i fattigdom och utsatthet. Ekonomiskt stöd ska ges för att stärka människors rättigheter, mänskliga säkerhet och klimatomställning.

  Argument:EU ska omfördela från rika till fattiga regioner, ingen ska lämnas i fattigdom…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fi vill inte övergå till Euro eller fullt ut ansluta till EMU. Tvärtom vill vi föra svensk penningpolitik närmare demokratiskt inflytande. Inom EU vill Fi verka för att reformera EMU:s regelverk.

  Argument:Fi vill inte övergå till Euro eller fullt ut ansluta till EMU. Tvärtom vill vi…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill se att ett slut på tvingande åtstramningspolitik, och möjlighet för högre offentliga investeringar. Hellre böter för missade klimat-, jämlikhets- eller mänskliga rättigheter-mål.

  Argument:Vi vill se att ett slut på tvingande åtstramningspolitik, och möjlighet för…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I Sverige har vi hög standard för livsmedelskontroll och arbetsvillkor. EU ska säkra efterlevnad av mänskliga rättigheter och miljömässiga mål, men varje land ska ha rätt att sätta en högre standard.

  Argument:I Sverige har vi hög standard för livsmedelskontroll och arbetsvillkor. EU ska…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s medlemsstater ska uppfylla sina skyldigheter enligt den internationella flyktingrätten. Dublinkonventionen måste revideras så att EU tar ett gemensamt och rättssäkert ansvar för alla asylsökande.

  Argument:EU:s medlemsstater ska uppfylla sina skyldigheter enligt den internationella…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Schengen innebär fri rörlighet inom EU och ska ses som ett steg till en fri rörlighet globalt. EU ska stärka den fria rörligheten, både inom och till EU, gränskontroller ska därför tas bort.

  Argument:Schengen innebär fri rörlighet inom EU och ska ses som ett steg till en fri…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska ta ett rättssäkert och solidariskt ansvar för flyktingar. Dublinkonventionen måste revideras, flyktingar ska kunna välja asylland. Mottagandet ska bygga på länders kapacitet, inte storlek.

  Argument:EU ska ta ett rättssäkert och solidariskt ansvar för flyktingar…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska följa den internationella flyktingrätten. Alla har rätt att söka asyl, oavsett hur du tar dig till det land du söker asyl i. EU ska skapa säkra vägar till Europa, lägga ner Frontex, säkra kvinnors och barns rätt till asyl.

  Argument:EU ska följa den internationella flyktingrätten. Alla har rätt att söka asyl,…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska driva på ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster, kriminalisering av köparen enligt svensk modell, arbeta mot trafficking och erbjuda skydd till offren oavsett legal status.

  Argument:EU ska driva på ett internationellt förbud mot köp av sexuella tjänster,…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den nya lagen är inte en bra lösning på balansen mellan yttrandefrihet och upphovsrätt. EU ska ta fram lösningar som värnar både ett fritt internet och kulturskapares rättigheter.

  Argument:Den nya lagen är inte en bra lösning på balansen mellan yttrandefrihet och…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska anta ett direktiv mot diskriminering på grund av bland annat sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det innebär i förlängningen att samkönade äktenskap ska vara tillåtna i hela EU.

  Argument:EU ska anta ett direktiv mot diskriminering på grund av bland annat sexuell…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den fria rörligheten inom EU ska vara lika för alla. Det ska även innefatta likvärdigt ekonomiskt stöd. Det land du vistas i har också ett ansvar för dig.

  Argument:Den fria rörligheten inom EU ska vara lika för alla. Det ska även innefatta…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Principen och rätten till självbestämmande över sin egen kropp är grundläggande i en demokrati. EU ska därför säkra fri och laglig abort i alla EU:s

  medlemsstater.

  Argument:Principen och rätten till självbestämmande över sin egen kropp är grundläggande…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s migrationspolitik ska på kort sikt inriktas på att rädda liv vid EU:s yttre gränser. Vi vill lägga ner Frontex, att EU skapar säkra vägar till Europa och säkra kvinnors och barns rätt till asyl.

  Argument:EU:s migrationspolitik ska på kort sikt inriktas på att rädda liv vid EU:s…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska vara ett fredsprojekt, arbeta konfliktförebyggande för mänskliga rättigheter och klimaträttvisa och vara drivande i nedrustning av militärt försvar och avveckling av vapenindustrier globalt.

  Argument:EU ska vara ett fredsprojekt, arbeta konfliktförebyggande för mänskliga…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:All arbetskraft ska ha samma arbetsrättsliga villkor. Lika lön för likvärdigt arbete är en grundläggande rättviseprincip. Kollektivavtalen är ett sätt att säkerställa den.

  Argument:All arbetskraft ska ha samma arbetsrättsliga villkor. Lika lön för likvärdigt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU:s jordbruksstöd måste riktas om. Vi vill se en omställning till ekologiskt, småskalighet och matsuveränitet där vegetabilier odlas för människor och inte för köttindustrin.

  Argument:EU:s jordbruksstöd måste riktas om. Vi vill se en omställning till ekologiskt,…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska säkra matsuveränitet och den biologiska mångfalden. Därför vill vi förbjuda användandet av genmodifierade organismer inom livsmedelsproduktion och att inga fler GMO-grödor godkänns inom EU.

  Argument:EU ska säkra matsuveränitet och den biologiska mångfalden. Därför vill vi…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Enligt fördraget ska EU arbeta för jämställdhet. Direktivförslaget, som bl.a innehåller en regel om positiv särbehandling, är ett viktigt initiativ för att främja jämställdhet bland makthavare.

  Argument:Enligt fördraget ska EU arbeta för jämställdhet. Direktivförslaget, som bl.a…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns behov av att reglera detta område på EU-nivå eftersom den begränsade möjlighet till föräldraledighet som finns i många EU-länder tvingar kvinnor att välja mellan arbete och föräldraskap.

  Argument:Det finns behov av att reglera detta område på EU-nivå eftersom den begränsade…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska vara ledande i att främja mänskliga rättigheter och klimatarbetet globalt, det kräver resurser. Villkora biståndet för att säkra mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors och barns rättigheter.

  Argument:EU ska vara ledande i att främja mänskliga rättigheter och klimatarbetet…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s direktiv har starkare krav för att skydda vargstammen, som vi ser är en del av naturrätten. EU:s minimiregler ligger över en svensk standard, och vi ska därför följa dessa.

  Argument:EU:s direktiv har starkare krav för att skydda vargstammen, som vi ser är en…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Tyska, Romanes

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker och utbildad folkhögskollärare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Prince

Film

Forest Gump

Författare/bok

Den dag jag blir fri : en bok om Katarina Taikon

TV-program

Spanska serier på Netflix

Radioprogram/podd

Nordegren & Epstein i P1

Sport

Fotboll

Hobby

Laga mat

Mat

Indisk mat

Dryck

Vatten