KD
Soheila Fors - Fotograf: Per Johansson

Soheila Fors

Kristdemokraterna (plats 8)
55 år, Karlskoga

Presentera dig själv

Jag är maka, mor, farmor, grundare av Tehusrörelsen, författare och jägare. Jag ger utsatta invandrarkvinnor min röst. Jag var en av dem och de är alltid med mig -också i Bryssel.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett EU där invandrarkvinnor har fulla mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Religiösa regler går inte före mändkliga fri-och rättigheter. Mänskliga rättigheter ska gälla oavsett kön, ras eller religion.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Arbete för invandrarkvinnor. Arbete är makt och egen förtjänst stärker kvinnans ställning och ger henne egenmakt och integration.

 • Migration och flyktingar

  Ställ krav på språkkunskap Motverka bostadssegregation Utbilda människovårdande personal i hederskultur Motverka radikalisering

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Politisk bakgrund

Kommunalpolitiker och samhällsdebattör

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Margret Tatcher

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har gått från vänster under den islamska revolutionen till en slags värdekonservatism idag

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU går en balansgång mellan federalt och nationellt inflytande dom jag tror är bra

  Argument:EU går en balansgång mellan federalt och nationellt inflytande dom jag tror är…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Med en miljard innevånare påverkar EU klimatet globalt

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Förhållandena skiljer sig mellan länderna. Ändå måste en slags gemensam minimistandard finnas.

  Argument:Förhållandena skiljer sig mellan länderna. Ändå måste en slags gemensam…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Länderna ska vara suveräna och i samverkan. Hoten har ökat på senare tid vilket kräver samverkan,

  Argument:Länderna ska vara suveräna och i samverkan. Hoten har ökat på senare tid vilket…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är vår handelspartner och granne. I EU delar länderna samma centrala värden. EU har varit ett lyckat fredsprojekt.

  Argument:EU är vår handelspartner och granne. I EU delar länderna samma centrala värden…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje land ska hantera sina egna sakfrågor

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Statscensur bryter mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som samtliga medlemsländer undertecknat

  Argument:Statscensur bryter mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Med en miljard innevånare påverkar vi klimatet.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp inte biljetter

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Plastrester skräpar ner världshaven

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Medlen ska gå direkt till de fattigaste och stimulera företagande just där

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Med egen valuta kan man bedriva en egen ekonomisk politik

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är beroende av att alla länder ska kulla uppehålla ekonomisk balans, annars drabbar det alla

  Argument:Vi är beroende av att alla länder ska kulla uppehålla ekonomisk balans, annars…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inte alla undantag men färre än idag. Vi måste få bättre flöde av varor i den inre marknaden

  Argument:Inte alla undantag men färre än idag. Vi måste få bättre flöde av varor i den…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste lösa migrationsfrågan tillsammans

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi har fri rörlighet men inte fungerande yttre gränskontroll. Därför måste vi kunna kontrollera tillresande

  Argument:Vi har fri rörlighet men inte fungerande yttre gränskontroll. Därför måste vi…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste bära bördan gemensamt

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument: I måste snarare förebygga och sluta avtal med länder i Nordafrika.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den svenska modellen fungerar ganska barock har antagits av t.ex Frankrike

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: Vi lever i en ny tid med fildelning som kräver en modern lagstiftning

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det här är åter en nationell fråga. Vi kan påverka men inte besluta för andra länder

  Argument:Det här är åter en nationell fråga. Vi kan påverka men inte besluta för andra…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Akuthjälp för tillfälliga besökare men ett helt välfärdspaket för dem som bor och arbetar i ett land.

  Argument:Akuthjälp för tillfälliga besökare men ett helt välfärdspaket för dem som bor…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:KD står bakom svensk abortlagstiftning. Vi kan påverka andra länder i samma riktning men inte beslut för dem

  Argument:KD står bakom svensk abortlagstiftning. Vi kan påverka andra länder i samma…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Med fri rörlighet har vi ett gemensamt ansvar

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har gjort flera bra insatser som att stoppa pirater vid Afrikas horn.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Facken får inte ens kräva kollektivavtal av svenska arbetare men alla ska ha goda villkor oavsett ursprung

  Argument:Facken får inte ens kräva kollektivavtal av svenska arbetare men alla ska ha…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: Vi subventionerar ohållbar odling men stöden ska minska gradvis

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det bekämpar fattigdom och livsmedelsbrist

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte lägga sig i suveräna staters beslut

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument: Varje land är suveränt att besluta om detta

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En utjämning av välstånd bekämpar fattigdom och främjar social stabilitet

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Frågan om vargjakt ligger under vår nationella suveränitet, i samarbete med våra nordiska grannar

  Argument:Frågan om vargjakt ligger under vår nationella suveränitet, i samarbete med…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Iran

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

En halvbra engelska. Vi som växte upp under den islamska revolutionen var förbjudna att läsa engelska.

Vad har du för yrke?

Verksamhetsledare, författare och föreläsare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Adele och Lale

Film

Ringentrilogin

Författare/bok

Jane Austen, Karin Boye

TV-program

På spåret

Radioprogram/podd

Nyheterna vetenskapsprogram

Sport

Hästsr

Hobby

Jakt

Mat

Chelo kebab

Dryck

Egen svartvinbärssaft