KD
Sarah Havneraas - Fotograf: Rickard Liljero Eriksson

Sarah Havneraas

Kristdemokraterna (plats 15)
27 år, Uppsala

Presentera dig själv

År 2007 flyttade jag från Norge till Uppsala. Där läste jag statsvetenskap och medie-och kommunikationsvetenskap. Jag sitter numera i kommunfullmäktige och är vice ordf. i kulturnämnden samt är generalsekreterare för ungdomsförbundet KDU Sverige.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill ha ett EU som återgår till sina kärnuppgifter och arbetar aktivt med gemensamma problem som frihandeln, miljön, mänskliga rättigheter, organiserad brottslighet och terrorism. Framförallt tror jag på EU:s förmåga att skapa en stark gemenskap och frihet som förenar medlemsländerna.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Människohandeln i Europa

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Nej till att EU ska lagföra om välfärdsfrågor. Inte självklarhet att vår välfärdsmodell blir normen.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Avskaffa jordbruksstödet och ett nej till EU-skatt. EU måste återgå till kärnverksamheten.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

3.5

Politisk bakgrund

Ledamot i Uppsala kommunfullmäktige, Vice ordf. Kulturnämnden och Vice ordf. Jämställdhetsrådet. Tidigare Jämställdhetspolitisk talesperson för KDU Sverige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Sara Skyttedal

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden

  Argument:Kristdemokraterna tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045. Sverige skall gå före och påverka EU.

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Att göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning är ingen bra idé. Däremot behöver vi gemensamt reglera tillgång till socialförsäkringssystem för människor som jobbar tillfälligt i ett annat EU-land.

  Argument:Att göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning är ingen bra idé. Däremot behöver…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:KD välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring

  försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:KD välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden också möts av konsekvenser inom ramen för EU:s system.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast, men det är viktigt med ordentliga konsekvensanalyser om de faktiska resultaten av olika förslag på förbud.

  Argument:Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:KD vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:KD vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. Sverige ska ha en självständig penningpolitik.

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det snabbt hela Europa, som en följd av vår integrerade ekonomi.

  Argument:Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet samt för att stärka kustbevakning och gränskontroll så att färre tar dessa farliga vägar över Medelhavet.

  Argument:EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet samt för att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst. En stor framgång var när Frankrike valde den svenska modellen. Fler länder måste nu följa.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår äktenskapslagstiftning kan inte heller vi göra anspråk på att styra polsk äktenskapslagstiftning.

  Argument:Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen är en dålig idé, och riskerar taget till sin spets också att svensk lagstiftning måste anpassas till andra länder.

  Argument:Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen är en dålig idé, och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Skillnaden i kostnad för att vara grisbonde i Sverige jämfört med andra EU-länder är stor.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

  Argument:Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom ofta en fråga om annat, för några år sedan ville EU-kommissionen exempelvis förbjuda nyblivna mödrar från att jobba.

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:1% av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är vi däremot bekymrade över.

  Argument:1% av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Norge

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska Norska

Vad har du för yrke?

Generalsekreterare KDU Sverige

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Seinabo Sey

Film

Bron

TV-program

Skavlan

Radioprogram/podd

Alex & Sigge

Sport

Friidrott

Hobby

Sång

Mat

Lasagne

Dryck

Cider