KD
Sara Skyttedal - Fotograf: Rickard Liljero Eriksson

Sara Skyttedal

Kristdemokraterna (plats 1)
34 år, Linköping

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Varken populism eller superstatsfederalism är lösningen på EU:s utmaningar.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Sverige ska bestämma över välfärden. Inte Bryssel. Socialdemokraterna har gjort ett stort misstag som lämnat över makten över välfärdsfrågorna till EU

 • Ekonomi, budget och skatter

  Inga EU-skatter och en budget som omprioriterar. Sverige kan inte godta budet från kommissionen om 15 miljarder mer i avgift.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

14

Politisk bakgrund

Har varit aktiv i europapolitiska sammanhang i över ett decennium. Kommer nu från kommunpolitiken och vill framförallt ta med mig insikten om att vi måste vara återhållsamma med skattebetalarnas medel. Slöseriet finns tyvärr inte bara i kommunerna utan även i Bryssel.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska vara lagom. EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt ha mer samarbetet inom exempelvis den inre marknaden.

  Argument:EU ska vara lagom. EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Det tycker vi är dåligt. Det sköts bättre på nationell nivå.

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens principer eller mediernas oberoende) också möts av konsekvenser.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det stödde Kristdemokraterna. Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast.

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste länderna

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. Kristdemokraternas mening är därför att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan.

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet, är mycket viktig.

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet samt för att stärka kustbevakning och gränskontroll så att färre tar dessa farliga vägar över Medelhavet.

  Argument:EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet samt för att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst. En stor framgång var när Frankrike valde den svenska modellen. Vi tror dock inte på överstatlig lagstiftning på området.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuell tjänst…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt. Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår äktenskapslagstiftning kan vi inte låta frågan regleras av EU

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer sig dock mellan olika EU-länder och EU bör respektera demokratiska beslut fattade i medlemsländerna.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En förutsättning för en fungerande fri rörlighet. Kristdemokraterna stödjer förslaget om att EU-gemensam gränspolis bör kunna komplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:En förutsättning för en fungerande fri rörlighet. Kristdemokraterna stödjer…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Att ge facken en sådan rättighet i EU är inte aktuellt.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Kristdemokraterna vill tillämpa försiktighetsprincipen och tillåta gröder som prövats.

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom ofta en fråga om annat, för några år sedan ville EU-kommissionen exempelvis förbjuda nyblivna mödrar från att jobba.

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är inte bra.

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Linköping

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Kent

Författare/bok

Hjalmar Söderberg

TV-program

Vetenskapens värld

Radioprogram/podd

Invisibilia

Dryck

Champagne