SD
Sandra Karlsson

Sandra Karlsson

Sverigedemokraterna (plats 23)
43 år, Kolmården

Presentera dig själv

Resultatinriktad, lärarutbildad småbarnsmamma även driver eget företag. Lantbruksutbildad inom civilförsvaret. Brinner för ett stärkt svenskt lantbruk, skolfrågor och närproducerat, antibiotikafritt livsmedel. Ogillar starkt när goda idéer fastnar i den brysselska byråkratin och går upp i rök!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ökad stabilitet. En väl genomtänkt och fungerande gemensam säkerhetspolitik för att effektivt skydda EUs medborgare från terror, grov brottslighet och människohandel. Mindre byråkrati och detaljstyrning av inhemskt lantbruk. Skärpta djurskyddsregler. Bättre kontroll av den fria rörligheten.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Ökat självbestämmande för varje lands inhemska jordbruk. Skärpta djurskyddsregler. Minskad antibiotikaanvändning för lantbruksdjur.

 • Regional utveckling

  Främja regionernas unika särart. Unikt kulturarv ska inte kvävas med byråkrati och lagstiftning. Underlätta för småskalig livsmedelsproduktion.

 • Migration och flyktingar

  Arbeta fram en fungerande strategi för att få EU-migranter att återvända hem och ombesörja sina barns skolgång. Ofullständig skolgång - sämre framtid!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Har sedan 2015 haft flertalet politiska uppdrag i kommun och regionpolitik: Vård och Omsorgsnämnd Utbildningsnämnd Landsbygdsråd Folkhälsoberedning Nuvarande position: Oppositionsråd Ledamot i kommunstyrelse Vice gruppledare Ledamot Vård & Omsorgsnämnd

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Per Albin Hansson. Starkt bidragande till att bygga den svenska välfärden och folkhemmet.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Den offentliga makten i Sverige ska utgå från svenska folket, inte från byråkrater i Bryssel.

  Argument:Den offentliga makten i Sverige ska utgå från svenska folket, inte från…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Beslut bör i högsta möjliga grad fattas så nära dem det berör som möjligt.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör kraftigt reformeras och detta ska prövas först men om det inte lyckas bör Sverige lämna EU i dess nuvarande form.

  Argument:EU bör kraftigt reformeras och detta ska prövas först men om det inte lyckas…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar i Sverige men detta ska vara på nationell nivå.Andra länders medborgare ska inte bestämma över Sverige.

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar i Sverige men detta ska vara på nationell…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater och i och med detta få en överordnad ställning gentemot medlemsstaterna.

  Argument:EU ska inte tilldelas rätt att straffa medlemsstater och i och med detta få en…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att skapa goda förutsättningar för att klara mål är bättre än att straffa länder som inte förmår uppfylla målkriterierna.

  Argument:Att skapa goda förutsättningar för att klara mål är bättre än att straffa…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi motsätter oss EU-skatter i alla former.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:över 90 % av världens platsskräp kommer från floder i framför allt Asien. EU bör lösa problemen där det finns istället för symbolpolitik.

  Argument:över 90 % av världens platsskräp kommer från floder i framför allt Asien. EU…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se en kraftigt minskad EU-budget. Svenska skattebetalares medel ska i allra högsta grad användas för investeringar i Sverige.

  Argument:Vi vill se en kraftigt minskad EU-budget. Svenska skattebetalares medel ska i…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik avgörs bättre på nationell nivå.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska förbli en nationell angelägenhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Samma regler ska gälla för alla för att inte snedvrida konkurrensen.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska - flytande Spanska- grundkunskaper Isländska - grundkunskaper Tyska - grundkunskaper

Vad har du för yrke?

Leg. Lärare. Politiker. Egen företagare inom turism.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Mötley Crüe

Film

Strictly Ballroom

Författare/bok

Olov Svedelid

TV-program

Dålig på att följa serier!

Radioprogram/podd

Rix FM, Morronshowen med Laila & Roger.

Sport

Ridsport

Hobby

Skogsturer med eller utan häst. Dansa Tango! Läsa deckare. Trädgårdspyssel.

Mat

Morsans kåldolmar.

Dryck

Milkshake.