V
Samuel Skånberg

Samuel Skånberg

Vänsterpartiet (plats 28)
35 år, Brandbergen

Presentera dig själv

Jag är extra intresserad av klimat, feminism och bostäder. Jag har varit klimataktivist i många år. Jag är gift, bor i kollektiv, är kristen, nykterist och vegan.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett europeiskt samarbete som tacklar klimathotet, de ökade klyftorna, motar högerextremismen och driver på för feministiska frågor.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Driva på för en klimatpolitik som är jämlik, dvs att de rika och företagen betalar mer och att vanligt folk gynnas av klimatomställningen.

 • Jordbruk och fiske

  Avskaffa subventionerna för animalieindustrin och satsa på växtbaserade alternativ

 • Jämställdhet

  Det är viktigt att driva den feministiska kampen i EU och få till progressiva förändringar i länder som exempelvis har restriktiv abortlagstiftning

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Jag blev aktiv i partiet 2014 när jag blev invald i kommunfullmäktige i Haninge och är nu gruppledare i Haninge. Inom partiet har jag suttit i distriktsstyrelsen för Storstockholm, jag sitter i distriktets miljö- och klimatutskott och är sammankallande för det rikstäckande miljönätverket.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Rosa Luxemburg, Karl Marx, Jesus, Rosa Parks och Carina Wellton

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har ändrat ståndpunkt i väldigt många frågor. Jag är uppväxt i en borgerlig miljö. Sedan gymnasiet har jag omprövat de flesta av mina politiska åsikter

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU ska hantera saker som är gränsöverskridande som klimat och finansspekulation. Mer makt ska återföras till länderna

  Argument:EU ska hantera saker som är gränsöverskridande som klimat och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det behövs ordentliga mål för att kunna bryta mot fossilberoendet.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi vill ha ett bindande socialt protokoll. Det skulle innebära att arbetares rättigheter inte underordnas marknaden

  Argument:Vi vill ha ett bindande socialt protokoll. Det skulle innebära att arbetares…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Det ska inte vara någon militarisering av EU. Det kommer inte gynna freden

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi var emot att gå med i EU, vi var emot att gå med i EMU och vi är emot den förflyttning av makt som skett till Bryssel. Vi är ett EU-kritiskt parti. Vi driver inte frågan nu dock

  Argument:Vi var emot att gå med i EU, vi var emot att gå med i EMU och vi är emot den…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det innebär bara att mer makt förs över till Bryssel och att det blir mer överstatlighet

  Argument:Det innebär bara att mer makt förs över till Bryssel och att det blir mer…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt med oberoende medier. Man ska inte kunna stänga ner medier utan efterföljder. Exakt hur man bör gå till väga har jag inget svar på just nu

  Argument:Det är viktigt med oberoende medier. Man ska inte kunna stänga ner medier utan…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatfrågan är vår ödesfråga. Alla måste göra vad man kommit överens om

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det borde finnas en progressiv flygskatt i alla EU-länder, alltså att det blir dyrare ju oftare du flyger. Däremot ska skattens utformning göras av länderna själva och intäkterna gå till länderna

  Argument:Det borde finnas en progressiv flygskatt i alla EU-länder, alltså att det blir…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Engångsartiklar av plast är ett typiskt exempel på hur marknaden inte klarar miljöfrågor själv. Plastföroreningen är ett stort problem och vi måste ingripa

  Argument:Engångsartiklar av plast är ett typiskt exempel på hur marknaden inte klarar…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa, det ska dock inte ske undantagslöst.

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska vara fria att kunna bestämma ekonomisk politik själva. Vi kan se alla de problem med Grekland som uppstått för att de inte kunde föra en självständig ekonomisk politik

  Argument:Sverige ska vara fria att kunna bestämma ekonomisk politik själva. Vi kan se…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det här är ännu ett dåligt förslag som hindrar medlemsländerna att föra en självständig ekonomisk politik. Det är ett stort demokratiproblem!

  Argument:Det här är ännu ett dåligt förslag som hindrar medlemsländerna att föra en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Länderna ska kunna gå före med mer progressiv lagstiftning kring miljö och hälsa

  Argument:Länderna ska kunna gå före med mer progressiv lagstiftning kring miljö och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste alla ta ett gemensamt och solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen

  Argument:Vi måste alla ta ett gemensamt och solidariskt ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har länge kritiserat lagarna och gränskontrollerna vilket försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl

  Argument:Vi har länge kritiserat lagarna och gränskontrollerna vilket försvårar och…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder måste ta ett solidarisk ansvar. Det här är ett bra sätt att göra det

  Argument:Alla länder måste ta ett solidarisk ansvar. Det här är ett bra sätt att göra…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det här är förslag som kommer att hindra människor från att söka asyl. Att frågan ens dyker upp i en sådan här undersökning är ett tecken i tiden

  Argument:Det här är förslag som kommer att hindra människor från att söka asyl. Att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi värnar den svenska sexköpslagstiftningen och vill att fler länder ska ta efter. Men vi anser fortfarande att det är en fråga som varje land får lagstifta om

  Argument:Vi värnar den svenska sexköpslagstiftningen och vill att fler länder ska ta…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sådana här regler och lagar slår undan benen för organisationer och nätverk. Nätneutraliteten måste värnas

  Argument:Sådana här regler och lagar slår undan benen för organisationer och nätverk…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Man ska inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU arbetar för att samkönade ska vara lagligt i alla länder, vi vill dock inte att EU lagstiftar om familjepolitik.

  Argument:Man ska inte diskrimineras på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska få ta del av välfärden

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har jobbat hårt i EU med sexuell och reproduktiv hälsa och för kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter. Det är dock upp till varje land att lagstifta

  Argument:Vänsterpartiet har jobbat hårt i EU med sexuell och reproduktiv hälsa och för…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot militariseringen av EU och ser att det motverkar fredliga strävanden

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Facket måste kunna kräva kollektivavtal för alla som jobbar i Sverige för att undvika lönedumpning

  Argument:Facket måste kunna kräva kollektivavtal för alla som jobbar i Sverige för att…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje land ska ha sin jordbrukspolitik. Dagens system gynnar storföretagen och animalieindustrin. Fram tills dess att jordbruksstödet är avskaffat ska det gå till att t.ex. gynna växtbaserat

  Argument:Varje land ska ha sin jordbrukspolitik. Dagens system gynnar storföretagen och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekosystemet kan påverkas negativt av GMO. Hela systemet kring GMO är dessutom baserat på patent som kan göra att bönder inte får spara sitt utsäde. GMO-företagen blir en orimlig maktfaktor

  Argument:Ekosystemet kan påverkas negativt av GMO. Hela systemet kring GMO är dessutom…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare. EU ska ej reglera detta.

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi i västvärlden har störst ansvar för klimatkrisen. Vi måste göra stora förändringar i våra samhällen men också stödja fattiga länder med omställningen till ett hållbart samhälle

  Argument:Vi i västvärlden har störst ansvar för klimatkrisen. Vi måste göra stora…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jaktpolitiken ska vara nationell men också värna biologisk mångfald på global nivå och på EU-nivå.

  Argument:Jaktpolitiken ska vara nationell men också värna biologisk mångfald på global…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, lite franska

Vad har du för yrke?

Civilingenjör i datateknik

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Dixie Chicks, Cats and dinosaurs, Midnight oil, 047 och Laleh

Film

V för Vendetta

Författare/bok

Naomi Klein, Jens Hol, Jenny Wrangborg

TV-program

La casa de papel

Radioprogram/podd

Det politiska spelet, filosofiska rummet, p3 dokumentär

Sport

Dans! Lindyhop

Hobby

Pärla, brodera, laga mat och gå på klimatdemonstrationer/aktioner

Mat

Vegansk kinesisk mat, tofu är en hit!

Dryck

Alkoholfri öl. IPA:n Easy rider är god