SD
Robert Lund - Fotograf: sven pernils

Robert Lund

Sverigedemokraterna (plats 15)
42 år, Boden

Presentera dig själv

En hårt arbetande småbarnsförälder som älskar jakt och friluftsliv

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision för EU om 10 år är att de konservativa partierna styr EU och har skapat ett bra mellanstatligt samarbete istället för den överstatlighet vi ser idag.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Att säkerställa svenska intressen inom Jordbrukspolitiken

 • EU:s framtid

  Att reformera EU till ett mellanstatligt samarbete istället för den överstatlighet vi ser idag.

 • Demokrati

  Att göra EU mer transparent för väljarna.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Kommunpolitiker 2014-2018 Kommunrevisor 2019-

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Min farfar

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte ha några klimatmål

  Argument:EU och dess medlemsländer tar redan ett stort globalt ansvaroch ska inte behöva ta större ansvar. EU ska fokusera på att verka för att de stora klimatbovarna ska minska sina utsläpp

  Argument:EU och dess medlemsländer tar redan ett stort globalt ansvaroch ska inte behöva…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte ha inflytande i nationell politik.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, EU ska reformeras till ett mellanstatligt samarbete med konservativ ton.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, folkomröstningar ska ske på nationell nivå.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Tjänsteman inom partiet

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Ted Nugent

Film

Gran Torino

Författare/bok

flera olika

TV-program

The last alaskan

Radioprogram/podd

-

Sport

Ishockey

Hobby

Jakt

Mat

Kött av alla sorter

Dryck

Kaffe