V
Robert Armblad - Fotograf: Henrik Petersson

Robert Armblad

Vänsterpartiet (plats 34)
31 år, Växjö

Presentera dig själv

Socialist, feminist och antirasist från Växjö. Jag lär ungdomar att spela instrument på dagarna och umgås med min fru och barn på kvällarna.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år så hoppas jag på ett mer demokratiskt, rättvist och jämställt EU. Kort sagt, ett socialistiskt EU!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Jag har sedan valet 2014 haft blandade uppdrag inom Vänsterpartiet Växjö/Kronoberg och ett par kommunala uppdrag för Vänsterpartiet i Växjö kommun. Är för tillfället ledamot i Vänsterpartiet Växjös styrelse.

Vem är din politiska förebild?

Jörn Svensson och CH Hermansson

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:En del saker måste vi jobba med internationellt såsom klimat, fredsarbete, kamp mot ekonomiska brottslingar men i regel bör länderna själva få bestämma om sitt lands utveckling.

  Argument:En del saker måste vi jobba med internationellt såsom klimat, fredsarbete, kamp…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EUs behöver öka sina klimatambitioner för att medlemsländerna så snart som möjligt ska kunna bryta beroendet av kol, gas och olja. Omställningen ska betalas av de rika och storföretagen.

  Argument:EUs behöver öka sina klimatambitioner för att medlemsländerna så snart som…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Det är dags att införa det som kallas ett "socialt protokoll" som garanterar att arbetstagares rättigheter går före företagens rätt till vinster.

  Argument:Det är dags att införa det som kallas ett "socialt protokoll" som garanterar…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:För att Sverige ska kunna vara en oberoende röst för rättvisa i världen så ska vi vara alliansfria. Vi är därför helt emot en militarisering av EU.

  Argument:För att Sverige ska kunna vara en oberoende röst för rättvisa i världen så ska…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den kritik som Vänsterpartiet hade inför folkomröstningen är fortfarande giltig och därför har vi inte ändrat oss i frågan om EU-medlemskapet. Men utträdesfrågan är inget som vi driver i dagsläget.

  Argument:Den kritik som Vänsterpartiet hade inför folkomröstningen är fortfarande giltig…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot reformer som gör EU till ett sorts "Europas förenade stater", makten över utvecklingen bör ligga i varje enskilt land.

  Argument:Vi är emot reformer som gör EU till ett sorts "Europas förenade stater", makten…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är i dagsläget medlemsländer som inskränker på mediernas oberoende och detta bör inte gå ostraffat.

  Argument:Det är i dagsläget medlemsländer som inskränker på mediernas oberoende och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den ekologiska omställningen är ett måste för att skapa en hållbar värld och de som inte hjälper till ska självklart straffas och betala konsekvenserna.

  Argument:Den ekologiska omställningen är ett måste för att skapa en hållbar värld och de…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är hög tid att det införs en progressiva flygskatt i EUs alla medlemsländer och att skatteintäkterna går till varje enskilt land. Poängen är att de som flyger mest ska betala mest.

  Argument:Det är hög tid att det införs en progressiva flygskatt i EUs alla medlemsländer…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Då plast ger så stora negativa effekter på såväl miljö, djurliv som mänskligt liv så vill vi förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Då plast ger så stora negativa effekter på såväl miljö, djurliv som mänskligt…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi anser att det bör ske en omfördelning från rikare länder till fattigare länder för att skapa en jämlikare värld men det bör också ske med vissa krav.

  Argument:Vi anser att det bör ske en omfördelning från rikare länder till fattigare…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om vi skulle byta valuta så släpper vi också makten över den ekonomiska politiken. Den makten ska ligga hos våra folkvalda och inte hos EUs byråkrater.

  Argument:Om vi skulle byta valuta så släpper vi också makten över den ekonomiska…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EUs nuvarande regler gör det omöjligt att driva annat än ekonomisk högerpolitik. Vi vill inte att länder ska straffas av EU för att de vill utveckla sin välfärd eller ställa om till grön energi.

  Argument:EUs nuvarande regler gör det omöjligt att driva annat än ekonomisk…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Hälsa och säkerhet måste gå före storföretagens rätt till vinster, därför måste vi behålla de nationella undantagen.

  Argument:Hälsa och säkerhet måste gå före storföretagens rätt till vinster, därför måste…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är självklart att alla länder ska ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen.

  Argument:Det är självklart att alla länder ska ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla hinder som är skapade för att hindra människor att söka asyl ska såklart bort.

  Argument:Alla hinder som är skapade för att hindra människor att söka asyl ska såklart…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder bör ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen, en fördelning av asylsökanden är ett led i detta.

  Argument:Alla länder bör ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla flyktingar har rätt att söka asyl oavsett vilken väg de tar.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi har länge jobbat i EU för att sprida den svenska sexköpslagen som kriminaliserar sexköp men anser att det är upp till varje land att själva stifta sina lagar.

  Argument:Vi har länge jobbat i EU för att sprida den svenska sexköpslagen som…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Självklart ska de som skapar få ersättning för sin skapade produkt men de förslag som hittills har kommit fram har varit bristfälliga och riskerar blockera långt mycket mer än vad de ska.

  Argument:Självklart ska de som skapar få ersättning för sin skapade produkt men de…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det vore självklart bra om EU som institution arbetade för att ingen ska diskrimineras på grund av sin sexuella läggning men själva lagstiftningen bör utformas av varje enskilt medlemsland.

  Argument:Det vore självklart bra om EU som institution arbetade för att ingen ska…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Principiellt ska alla som lever i Sverige få ta del av vårt generella välfärdssystem, det gäller även ekonomisk hjälp.

  Argument:Principiellt ska alla som lever i Sverige få ta del av vårt generella…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har jobbat hårt i EU-parlamentet för att lyfta abortfrågan. Det är självklart att alla kvinnor har rätt till lagliga och säkra aborter. Lagstiftning bör dock ske på nationell nivå.

  Argument:Vänsterpartiet har jobbat hårt i EU-parlamentet för att lyfta abortfrågan. Det…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Då vi i Vänsterpartiet är för alliansfrihet så är vi helt emot en militarisering av EU.

  Argument:Då vi i Vänsterpartiet är för alliansfrihet så är vi helt emot en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Då vi i Vänsterpartiet är för alliansfrihet så är vi helt emot en militarisering av EU.

  Argument:Då vi i Vänsterpartiet är för alliansfrihet så är vi helt emot en…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika löne- och villkorsdumpning så är det självklart att facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för alla som jobbar i Sverige.

  Argument:För att undvika löne- och villkorsdumpning så är det självklart att facket ska…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska EUs subventioner till grevar, baroner och animalieindustrin och istället lägga pengarna på vår egen självförsörjningsgrad av mat här i Sverige..

  Argument:Vi vill minska EUs subventioner till grevar, baroner och animalieindustrin och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver skydda och bevara ekosystemet från de skador som GMO kan påverka, därför bör det regleras.

  Argument:Vi behöver skydda och bevara ekosystemet från de skador som GMO kan påverka,…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det vore förvisso bra om antalet kvinnor ökade på maktositioner, framförallt politiska, men det ska inte regleras i EU.

  Argument:Det vore förvisso bra om antalet kvinnor ökade på maktositioner, framförallt…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är bra att diskussionen förs i alla medlemsländer om att utöka föräldraledigheten men det bör inte regleras i EU.

  Argument:Det är bra att diskussionen förs i alla medlemsländer om att utöka…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi som bor i den rika delen av världen har ett stort ansvar gällande den nuvarande klimatkrisen och bör därför hjälpa fattigare länder mer med omställningen.

  Argument:Vi som bor i den rika delen av världen har ett stort ansvar gällande den…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är bra att EU idag har viss möjlighet att ingripa mot de länder som bryter mot åtaganden om biologisk mångfald.

  Argument:Det är bra att EU idag har viss möjlighet att ingripa mot de länder som bryter…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska.

Vad har du för yrke?

Musiklärare på grundskola

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet