V
Rikard Warlenius

Rikard Warlenius

Vänsterpartiet (plats 7)
51 år, Hägersten

Presentera dig själv

Jag är trafik- och miljöpolitiker i Stockholms stad med långvarigt intresse för EU-frågor. Jobbar som universitetslärare i humanekologi och samhällsvetenskapliga miljöstudier. Annars stillsam familjefar som gillar att gå i skogen och segla.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska utvecklas till att handla mindre om varors fria rörlighet, och mer om att främja klimatet, välfärden och demokratin i Europa. Vi behöver EU-samarbete på vissa områden, som klimatet, arbetsrätten och migrationspolitiken, men mycket mer kan avgöras på nationell nivå än idag.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatet är absolut viktigast, EU måste både ta ansvar för de egna utsläppen och driva frågan globalt. T ex fasa ut all kolkraft till 2030.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Jag vill se ett socialt protokoll och en "Green New Deal", dvs jobbskapande klimatinvesteringar i t ex förnybar energi, kollektivtrafik.

 • Demokrati

  Jag ser med oro på extremhögerns försök att undergräva mänskliga, sociala och demokratiska rättigheter. EU ska värna rättigheter i hela unionen.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Jag var länge aktiv utanför partipolitiken, främst fackligt och i klimatrörelsen. 2011 blev jag vänsterpartist, och har haft kommunala uppdrag i Stockholms stad sedan 2014. Nu bl a fullmäktigeledamot och vice ordf i Trafiknämnden.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ernst Wigfors och Jonas Sjöstedt

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ja. T ex röstade jag nej till EU 1994 men tycker inte längre att vi ska gå ur EU.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Mer på vissa områden, som klimat, finansiell spekulation, migration och sociala rättigheter, mindre på de flesta andra områden. Gillade sloganen "smalare men vassare".

  Argument:Mer på vissa områden, som klimat, finansiell spekulation, migration och sociala…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU måste snarast påbörja en radikal omställningspolitik. Utsläppen bör minska 70 procent till 2030 och vara noll 2050.

  Argument:EU måste snarast påbörja en radikal omställningspolitik. Utsläppen bör minska…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag vill se ett fördragsfäst socialt protokoll som förhindrar lönedumpning och ser till att nationella lönenivåer och sociala rättigheter gäller alla som jobbar i landet.

  Argument:Jag vill se ett fördragsfäst socialt protokoll som förhindrar lönedumpning och…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU behövs för klimatomställningen, migrationspolitiken och för att säkra sociala och demokratiska rättigheter. Jag är samtidigt mycket kritiskt mot bl a åtstramningspolitiken.

  Argument:EU behövs för klimatomställningen, migrationspolitiken och för att säkra…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den huvudsakliga beslutsrätten ska fortfarande vara nationell men jag skulle kunna tänka mig enstaka rådgivande omröstningar.

  Argument:Den huvudsakliga beslutsrätten ska fortfarande vara nationell men jag skulle…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Tveksam till om just ekonomisk bestraffning är bästa sättet, men mediernas oberoende måste absolut värnas i hela unionen.

  Argument:Tveksam till om just ekonomisk bestraffning är bästa sättet, men mediernas…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det är högst rimligt. Samtidigt ska EU bidra till att alla medlemsstater har råd med en rättvis klimatomställning som inte drabbar arbetare.

  Argument:Ja, det är högst rimligt. Samtidigt ska EU bidra till att alla medlemsstater…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vill se en gemensam flygskatt som gör det dyrare ju oftare och längre du reser. Nivån kan gälla hela EU men inkomsterna tillfaller medlemsstaterna.

  Argument:Jag vill se en gemensam flygskatt som gör det dyrare ju oftare och längre du…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Tvärtom, utjämning är viktigt, men självklart ska stöden följas upp noga så att de göra avsedd nytta.

  Argument:Tvärtom, utjämning är viktigt, men självklart ska stöden följas upp noga så att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige bör ha ett formellt undantag från eurosamarbetet.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det stora problemet är att regelverket är för stramt och tillämpas selektivt, så att stora länder inte behöver följa reglerna medan ett litet land som Grekland straffas oproportionerligt.

  Argument:Det stora problemet är att regelverket är för stramt och tillämpas selektivt,…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Principen om frihandel för varor bör råda men samtidigt ska nationella löner och arbetsvillkor gälla även utländska företag och arbetskraft, liksom lagar om skydd för miljö och hälsa.

  Argument:Principen om frihandel för varor bör råda men samtidigt ska nationella löner…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gränskontrollerna bör tas bort men samtidigt måste ett solidariskt och fungerande asylsystem i hela EU etableras.

  Argument:Gränskontrollerna bör tas bort men samtidigt måste ett solidariskt och…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla har rätt till asylprövning, och så länge det inte finns möjlighet att söka asyl utanför ett lands gränser ska inte asylsökanden skickas tillbaka. Men dagens system är inte bra.

  Argument:Alla har rätt till asylprövning, och så länge det inte finns möjlighet att söka…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gränsskydd bör främst vara en nationell fråga.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU bör snarare arbeta mer aktivt med våldsförebyggande åtgärder som rättvis handel, mot miljöförstöring, fattigdomsbekämpning, ekonomisk utveckling, osv.

  Argument:EU bör snarare arbeta mer aktivt med våldsförebyggande åtgärder som rättvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska följa kollektivavtal och arbetsmarknadslagar här.

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska följa kollektivavtal och arbetsmarknadslagar här…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om det sker efter noggrann prövning i varje enskilt fall bör inget generellt förbud mot odling av GMO-grödor finnas.

  Argument:Om det sker efter noggrann prövning i varje enskilt fall bör inget generellt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det finns betydligt viktigare kvinnofrågor än denna.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kan gott och väl beslutas nationellt.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska och lite spanska.

Vad har du för yrke?

Lektor i humanekologi/samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Göteborgs universitet.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

David Bowie, Nina Simone, Belle and Sebastian, Sly and the Family Stone, m fl

Film

Spirited Away, av Hayao Miyazaki

Författare/bok

Soldat med brutet gevär, av Vilhelm Moberg

TV-program

På spåret

Radioprogram/podd

Lilla Drevet/Stormens utveckling, av Ola Söderholm m fl

Sport

Fotboll, för egen del: långa promenader

Hobby

Segling, gå i skogen, matlagning

Mat

Älskar att laga mat, gärna asiatiskt

Dryck

Vitt vin och bubbelvatten