S
Rikard Larsson

Rikard Larsson

Socialdemokraterna (plats 12)
55 år, Hjärup

Presentera dig själv

Jag är riksdagsledamot sedan 2014. Har tidigare arbetat med sjukvårdsfrågor och regionfrågor i Region Skåne. Jag är född och uppvuxen i Malmö men bor numera i Staffanstorps kommun i Skåne. Jag vill arbeta för mer jämlika villkor mellan olika delar av våra samhällen.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU är en av de pådrivande krafter i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Att infrastrukturen, genom främst järnväg och höghastighetståg har börjat byggas ut. Att de sociala frågorna uppmärksammas mer och att lönedumping och regelshopping bekämpas hårdare.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Denna fråga handlar för mig både om hur vi skapar fler jobb i Europa och hur vi gör det med bra villkor utan lönedumping och sociala problem.

 • Miljö och klimat

  Europa borde vara en föregångare i att lösa klimatfrågan och göra det genom att samtidigt utvecklas till ett socialt hållbart samhälle.

 • Brott och straff

  Brottsligheten är gränsöverskridande det måste också åtgärderna mot brottsligheten och det polisiära samarbete vara.

Politisk bakgrund

Har haft många politiska uppdrag, främst på regional nivå men nu även på nationell nivå. Har varit aktiv i EU val och folkomröstningen om svenskt EU medlemskap men inte kandiderat till Europaparlamentet.

Vem är din politiska förebild?

Det finns många politiska förebilder. Men på nationell nivå så är det ledarskap som Ingvar Carlsson stod för en förebild för mig.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Det finns flera. Men den jag främst kommer att tänka på är EMU. Jag var för i folkomröstningen av skäl som fortfarande är giltiga men där svagheterna är större än jag befarade.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Jag vill inte att EU ska öka sin beslutsrätt över sociala frågor. Däremot bör de sociala frågorna få mer fokus för att vi ska få ett mer jämlikt Europa.

  Argument:Jag vill inte att EU ska öka sin beslutsrätt över sociala frågor. Däremot bör…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt att ekonomiskt stöd inte bara ges till fattiga regioner utan att stödet inriktas på hur hela Europa kan stärka sin konkurrenskraft och hur regioner kan göra det tillsammans.

  Argument:Det är viktigt att ekonomiskt stöd inte bara ges till fattiga regioner utan att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Egentligen tycker jag att det är en nationell fråga. Men det vore bra om alla EU-länder gjorde det. Därav svaret.

  Argument:Egentligen tycker jag att det är en nationell fråga. Men det vore bra om alla…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi får inte få ett EU med "regelshopping", varken på individnivå eller företagsnivå.

  Argument:Vi får inte få ett EU med "regelshopping", varken på individnivå eller…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det borde vara bättre jämställdhet i börsbolagens styrelser som i samhället i övrigt, men det är tveksamt/icke önskvärt att det är EU som ska ha beslutanderätten.

  Argument:Det borde vara bättre jämställdhet i börsbolagens styrelser som i samhället i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Efter skolan började jag jobba i butik. Har ingen formell yrkesutbildning. Gymnasieutb på Komvux.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Film

1900 i regi av Bernardo Bertolucci

Sport

Cykling

Hobby

Cykling

Mat

Italiensk mat. Främst traditionella pastarätter.

Dryck

Rött vin eller sportdryck. Aldrig kombinerat.