L
Rickard Ydrenäs

Rickard Ydrenäs

Liberalerna (plats 36)
46 år, Stockholm

Presentera dig själv

Skicka en EU- och Brexitexpert till Bryssel Jag söker ditt stöd för att komma in i Europaparlamentet. Med min erfarenhet och kunskap efter fem år i Bryssel då jag jobbade för Olle Schmidt och med mitt brinnande EU-engagemang kan jag göra skillnad. Skicka en EU-expert till Bryssel.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Vill verka för ett smalare, men starkare EU. Sverige medlem i bankunionen, euron & Nato. Skapa ett europeiskt FBI för starkare brotts- och terrorismbekämpning. Förbättra jämställdheten i EU-organen. Stärk inre marknaden, också tjänstesektorn. Bättre klimatpolitik. Stoppa flyttcirkus till Strasbourg

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Berlin murens fall väckte mitt engagemang. Nu ser vi en på nytt murar resa sig i Europa och vi måste stoppa höger- och vänsterpopulismens framväxt.

 • Internationell handel

  Vi behöver minska handelshinder, sänka tullar och skapa en större handel mellan EU och omvärlden. Då får vi mer ekonomiska resurser till välfärd.

 • Näringsliv

  Villkoren för näringslivet behöver förbättras i EU. Den inre marknaden behöver utvecklas och regelkrångel och administration minska för företagare.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Politisk bakgrund

Arbetar politiskt sedan jag gick med i LUF i slutet av 80-talet. Varit ordförande i Liberalernas lokalförening i Norrmalm i Stockholm, Vice ordförande i Liberala Studenter, Ordförande Liberala Studentföreningen i Uppsala och Vice ordförande i LUF i Östergötland.

Vem är din politiska förebild?

Bengt Westerberg

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Vill verka för ett smalare, men starkare EU. Det finns område där EU behöver mer politiskt inflytande, det gäller klimatpolitiken, där måste en koldioxidskatt införas på europeisk nivå.

  Argument:Vill verka för ett smalare, men starkare EU. Det finns område där EU behöver…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det står klart att delmålen som nu satts upp inte räcker och EU måste öka ambitionen ytterligare genom tydliga delmål. EU behöver mer muskler.

  Argument:2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det står klart att…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha mycket större inflytande i sociala frågor

  Argument:Det bör finnas ett grundläggande socialt skydd och en mininivå som alla medlemsländer står bakom kring välfärdsambitioner. Alla medlemsländer måste ta ett ansvar för sina medborgares sociala behov.

  Argument:Det bör finnas ett grundläggande socialt skydd och en mininivå som alla…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Vi lever i en orolig omvärld med krig och konflikter i Europas närhet. EU bör därför arbeta mycket mer tillsammans på det säkerhetspolitiska området utöver det samarbete som finns inom NATO.

  Argument:Vi lever i en orolig omvärld med krig och konflikter i Europas närhet. EU bör…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, Sverige bör inte lämna EU. Det ska försvaga landets ekonomi och landets röst i världen. Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalerna vill se ett EU som håller ihop.

  Argument:Nej, Sverige bör inte lämna EU. Det ska försvaga landets ekonomi och landets…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Intressant förslag, men EU ska vara ett demokratiskt projekt där medborgare i alla medlemsländer är representerade. Då är dagens system med gemensamt beslutsfattande med alla länder viktigt.

  Argument:Intressant förslag, men EU ska vara ett demokratiskt projekt där medborgare i…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja det är viktigt att unionen tar i med hårdhandskarna mot dem som bryter mot unionens grundläggande värden. Inte bara ekonomiska straff, utan förlorad rösträtt i ministerrådet.

  Argument:Ja det är viktigt att unionen tar i med hårdhandskarna mot dem som bryter mot…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Unionen måste ha sina egna muskler när det gäller miljöfrågorna. Om länder inte går i rätt riktning vad gäller utsläppen måste det finnas möjlighet till ekonomiskt bestraffning.

  Argument:Unionen måste ha sina egna muskler när det gäller miljöfrågorna. Om länder inte…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flygets bränsle ska beskattas. Därför bör EU införa en flygskatt. Mycket effektivare än att Sverige ensamt gör det.

  Argument:Flygets bränsle ska beskattas. Därför bör EU införa en flygskatt. Mycket…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag förstörs våra oceaner och vattendrag av plast. Även om Europa och framför allt Sverige har bra återvinningssystem så är det många länder som inte har det, så ja EU behöver införa ett förbud.

  Argument:Idag förstörs våra oceaner och vattendrag av plast. Även om Europa och framför…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt och omställning till fungerande marknadsekonomi. Budgetkontrollen behöver dock kraftigt stärkas, så pengarna gör nytta. Missbruk ska stoppas.

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt och omställning till…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Euron bör införas i Sverige då det skulle både underlätta för utrikeshandel som inte behöver oroa sig för den rörliga kronkursen. Sverige ska också ingå i EU:s kärna där eurosamarbetet hör till.

  Argument:Euron bör införas i Sverige då det skulle både underlätta för utrikeshandel som…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt det finns kännbara straff mot de gemensamma budgetreglerna om EMU ska fungera och vi inte hamnar i samma situation som efter finanskrisen 2008.

  Argument:Det är viktigt det finns kännbara straff mot de gemensamma budgetreglerna om…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för företag. Den inre marknaden där alla företag i EU enkelt kan nå alla EU:s konsumenter är själva kärnan i EU-samarbetet.

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för företag…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU minskas.

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, på sikt. Interna gränskontroller inom unionen måste tas bort och istället måste vi få tillstånd en ordentlig gemensam gränsbevakning vid unionens yttre gränser.

  Argument:Ja, på sikt. Interna gränskontroller inom unionen måste tas bort och istället…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till EU. Fördelningen måste bli mer rättvis baserat på bland annat ländernas befolkningsstorlek och ekonomiska styrka.

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl måste återvända hem. Ingen ska behöva riskera sitt liv på en gummiflotte på Medelhavet.

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Gemensam EU-lagstiftning skulle riskera att bli ett steg bakåt, men vi måste försöka införa ett gemensamt förbud..

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Gemensam EU-lagstiftning skulle…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det bör finnas en stark gemensam upphovsrättslagstiftning i EU, men inte strypa fria Internet. Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av upphovsrättsdirektivet.

  Argument:Det bör finnas en stark gemensam upphovsrättslagstiftning i EU, men inte strypa…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Samkönade äktenskap som ingås i ett EU-land ska erkännas i hela EU.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Fattigdomen i vissa EU-länder kan bara lösas genom att dessa länder utvecklas. Tiggeri är ingen lösning. Till den som är på tillfälligt besök i ett annat EU-land ska socialtjänsten kunna ge akuthjälp.

  Argument:Fattigdomen i vissa EU-länder kan bara lösas genom att dessa länder utvecklas…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka för rätten till fri abort. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska ha rätt att genomföra abort i ett annat EU- land.

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka för rätten…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma regler och rättssäkerhet ska gälla överallt.

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av världen. EU:s civila och militära fredsoperationer bör utökas. Sverige bör därför gå med i European Intervention Initiative.

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad arbetskraft i ett EU-land ska minst ha de rättigheter som arbetstagare i avsändarlandet har och att dessa är rimliga.

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör omfördelas till satsningar på forskning och dessutom ska kvarvarande stöd fokusera mer på naturvård och biologisk mångfald.

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande befolkning globalt. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll.

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i näringslivet måste fortsätta bli bättre i hela EU, men det är i första hand företagens ansvar. Då får vi jämställdhet på riktigt.

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för föräldraledighet. Det är bra för jämställdheten och tillväxten att fler får möjlighet att förena föräldraskap och yrkesliv

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter. Samtidigt behöver budgetkontroll och revisions stärkas, så att inte pengarna missbrukas och inte går till rätt saker

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs en balans mellan olika intressen och dialog med de som berörs, särskilt i rovdjurstäta områden.

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska, franska, danska och norska

Vad har du för yrke?

Egenföretagare/entreprenör. Kommunikationsspecialist.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Kent och Depeche Mode

Film

Ingmar Bergmans filmer

Författare/bok

Bibeln

TV-program

Nyheterna

Radioprogram/podd

Brexitpodden och Tullpodden

Sport

Tennis

Hobby

Segling och skidåkning

Mat

Italiensk

Dryck

Vatten