V
Richard Deichmann

Richard Deichmann

Vänsterpartiet (plats 32)
26 år, Kalmar

Presentera dig själv

Jag heter Richard Deichmann , är 24 år och bor i Kalmar. Jag har varit engagerad aktivist i vänsterrörelsen sedan tonåren och är sedan 2016 ombudsman för Vänsterpartiet Kalmar Län samt kommunpolitiker sedan valet 2018. Jag har ett brinnande intresse för utrikespolitiska och fredsfrågor.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som säkrar och står upp för demokratin, freden, mänskliga rättigheter och som används till att på allvar förändra dagens ekonomiska maktstruktur till ett rättvist och grönt hållbart alternativ.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  EU som projekt är hotat och måste förändras för att det ska både fungera på rätt sätt och överleva. Därför behövs en demokratiseringsprocess av EU.

 • Demokrati

  Dagens EU påverkas i allt för hög grad av storföretag och lobbyister. Transparensen inom EU behöver skärpas och beslutsprocesser behöver reformeras.

 • Mänskliga rättigheter

  Högerns frammarsch i EU hotar öppenhet, rättvisa och kränker det grundläggande människovärdet. Progressiva krafter i EU måste stå upp för dessa värden

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Konstitutionella frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Har varit engagerad aktivist i partiet och ungdomsförbundet sedan 2011. Numera anställd sedan 2016 och kommunpolitiker sedan 2018.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Finns många men favoriter är Olof Palme, Eleanor Roosevelt, Bernie Sanders och Margot Wallström.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Ingen egentligen.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska användas för att lösa det gränsöverskridande problemen som t.ex. klimathotet. Grundinställningen ska dock alltid vara att makten ska ligga så nära medborgarna som möjligt.

  Argument:EU ska användas för att lösa det gränsöverskridande problemen som t.ex…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:För att på allvar kunna genomföra en grön omställning av samhället måste både ambitionerna och åtgärderna vara mycket större än idag.

  Argument:För att på allvar kunna genomföra en grön omställning av samhället måste både…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Där det idag finns bindande avtal och lagar mellan stater i EU , exempelvis det Sociala Protokollet, ska t.ex. männskliga och arbetstagares rättigheter överordnas fri rörlighet av kapital.

  Argument:Där det idag finns bindande avtal och lagar mellan stater i EU , exempelvis det…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Sveriges neutralitetspolitik och alliansfrihet har länge varit en framgångsfaktor. Den ska verkligen inte äventyras eller inskränkas. Jag är starkt skeptisk till en upptrappad militarisering av EU.

  Argument:Sveriges neutralitetspolitik och alliansfrihet har länge varit en…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Med Brexitförhandlingarna i ryggen är det ytterst sannolikt att ett utträde skulle få stora ekonomiska konsekvenser för Sverige. EU måste demokratiseras och ska inte utvecklas i federalistisk riktning

  Argument:Med Brexitförhandlingarna i ryggen är det ytterst sannolikt att ett utträde…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gemensamma folkomröstningar skulle förmodligen i längden föra EU i en mer federalistisk riktning, det är inte eftersträvansvärt.

  Argument:Gemensamma folkomröstningar skulle förmodligen i längden föra EU i en mer…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den ska dock vara proggresiv. Varje land ska utforma och administrera den själv.

  Argument:Den ska dock vara proggresiv. Varje land ska utforma och administrera den…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Dagslägets nyliberala budgetregler stoppar i många fall enskilda länder att föra sin egen finanspolitik. Länder i kris måste i större utsträckning få styra över sin ekonomiska politik.

  Argument:Dagslägets nyliberala budgetregler stoppar i många fall enskilda länder att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utöver storlek bör också ekonomisk kapacitet spela roll. Alla EU:s länder måste ta ett solidariskt ansvar efter förmåga.

  Argument:Utöver storlek bör också ekonomisk kapacitet spela roll. Alla EU:s länder måste…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Hoppa över frågan

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Pratar engelska lika naturligt som svenska. Tyskan sitter i hyfsat bra men kan behöva fräschas upp.

Vad har du för yrke?

Ombudsman för V Kalmar Län till 60%, resterande tid kommunala förtroendeuppdrag.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Brittisk punk/rock hamnar alltid högst. Med kniven mot strupen hamnar The Smiths på topp.

Film

Dr Strangelove

Författare/bok

Down and out in Paris and London

TV-program

The Office

Radioprogram/podd

Rollspelsklubben

Sport

Nej

Hobby

Strategispel

Mat

Indiskt

Dryck

Öl