L
Richard Brodd - Fotograf: Carl-Henrik Trapp

Richard Brodd

Liberalerna (plats 47)
52 år, Göteborg

Presentera dig själv

Jag arbetar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ledamot i Regionfullmäktige i Region Västra Götaland och i Västra Hälso-och Sjukvårdsnämnden. Jag är Ordförande för Göteborgs Stads HBTQ Råd. Ordförande Liberalerna Centrum GBG och ledamot I Göteborgs Symfonikers Vänner.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

En ännu starkare union med fler medlemsländer. En nyckelspelare i världen när det kommer till klimat, stabilitet och handel.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vi måste tillsammans arbeta för att rädda klimatet. Ett steg är en gemensam koldioxidskatt. Ta bort engångplast.

 • Mänskliga rättigheter

  Alla människors lika värde måste värnas. HBTQ-personers rättigheter är extra viktigt det är en barometer i ett land hur det är att leva i ett land.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Handeln i Europa är väldigt viktig särskilt för oss i Sverige men även handel med resten av världen.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

För mig har det sedan slutet av grundskolan varit viktig med samhällsfrågor. Jag vill vara med inifrån och påverka vilken väg vi tar både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Frågor som engagerar mig som den psykiska hälsan och HBTQ rättigheter vill jag vara med och påverka.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Det finns en mängt liberala förebilder. Selma Lagerlöf är en av dessa.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Det är tillsammans vi kan lösa de stora frågorna. Eu behöver bli starkare.

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Målet är att EU 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Den sociala pelaren är viktig.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Med flera konflikter i Europas närhet måste vi samarbeta mer när det gäller försvaret.

  Argument:Med flera konflikter i Europas närhet måste vi samarbeta mer när det gäller…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigare än någonsin att samverka i Europa. EU gör människor friare med möjligheter att bo, resa och studera var du vill.

  Argument:Det är viktigare än någonsin att samverka i Europa. EU gör människor friare med…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument: Bara de länder som respekterar grundläggande fri- och rättigheter och

  rättsstatens principer ska kunna få EU-stöd.

  Argument: Bara de länder som respekterar grundläggande fri- och rättigheter och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla länder måste ta sitt eget ansvar för att nå klimatmålen.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Liberalerna vill införa en bränslebaserad flygskatt i EU.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:2030 ska all plast i EU vara återvinningsbar.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bidrag skapar inte tillväxt.

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Euron är ett politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar handel och ekonomisk integration.

  Argument:Euron är ett politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar handel och…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Riv alla handelshinder.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU minskas.

  Argument:De som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till EU.

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De som har skyddsskäl ska få stanna.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Liberalerna vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut.

  Argument:Liberalerna vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma regler och rättssäkerhet ska gälla överallt.

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad arbetskraft i ett EU-land ska minst ha de rättigheter som arbetstagare i avsändarlandet har och att dessa är rimliga.

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör omfördelas till satsningar på forskning och dessutom ska kvarvarande stöd fokusera mer på naturvård och biologisk mångfald.

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Könskvotering är inte bra. Arbete med jämställdhet är viktig.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Tyska och Spanska.

Vad har du för yrke?

Psykiatrisjuksköterska och Verksamhetsutvecklare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Gillar det mesta när det gäller musik, Rock, Pop, Soul, Klassiskt, Opera

Film

Ser gärna på dramafilmer baserad på verkliga händelser.

Författare/bok

Kriminaldeckare

Sport

Friidrott