MP
Rebecka Forsberg - Fotograf: Lucas Henriksson

Rebecka Forsberg

Miljöpartiet (plats 25)
22 år, Västra frölunda

Presentera dig själv

Mitt namn är Rebecka och jag är en 20 år gammal brud från Göteborg. Förra året tog jag studenten så dagarna spenderas för tillfället med arbete och ideellt politiskt engagemang. På fritiden spelar jag fotboll i division tre!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år har vi minskat utsläppen tillräckligt för undvika en klimatkatastrof, och vi har faktiskt bara 10 år kvar. Om 10 år har gröna krafter besegrat rasisterna och fascisterna, återupprättat mänskliga rättigheter och jämställdhet sam en human flyktingpolitik så att ingen längre dör på Medelhavet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vi har bara 10 år på oss. Utsläppen måste minska radikalt om vi ska klara klimatutmaningen. Målen i Parisavtalet är en miniminivå, EU ska gå före!

 • Migration och flyktingar

  EUs migrationspolitik gör att människor tvingas riskera livet på flottar över Medelhavet. Det är inte värdigt, det behövs lagliga vägar in i EU.

 • Mänskliga rättigheter

  I land för land arbetar fascister, rasister och andra högerextrema för att nedmontera mänskliga rättigheter. De ska bekämpas med alla medel möjliga.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

3.5

Politisk bakgrund

Jag har framförallt varit aktiv i Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom på olika nivåer och i Miljöpartiet lokalt i Göteborg. För tillfället är jag bl.a. Grön Ungdoms klimat- och miljöpolitiska talesperson och sitter i Göteborgs Grundskolenämnd.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandria Ocasio-Cortez

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:På vissa områden, som klimat och mänskliga rättigheter bör EU ta ett större ansvar för att pusha på medlemsländerna, men EU ska absolut inte bestämma allt. Makt ska ligga nära medborgarna.

  Argument:På vissa områden, som klimat och mänskliga rättigheter bör EU ta ett större…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Ledsagare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Markus Krunegård

Film

Mamma Mia

Författare/bok

Tusen gånger starkare av Christina Herrström

TV-program

New Girl

Radioprogram/podd

Morgonpasset i P3

Sport

Fotboll!

Hobby

Fotboll!

Mat

Vad som helst med tzatziki

Dryck

Sprite