C
Pietro Marchesi

Pietro Marchesi

Centerpartiet (plats 38)
62 år, Täby

Presentera dig själv

Jag vill driva frågor som tar oss mot ett grönare och mer liberalt EU. För en bättre miljö och ambitiösare klimatpolitik som uppnår Parisavtalets alla mål. Jag är framtids- och teknikoptimist, det finns möjligheter som förenar ny teknik, hållbarhet och tillväxt.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Parisavtalets klimatmål är på väg att uppnås. Mänskliga rättigheter som demokrati, jämlikhet, rättssäkerhet och pressfrihet garanters i alla medlemsländer. EU kombinerar framgångsrikt marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt med gröna jobb och innovationer.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatet är vår tids ödesfråga som måste påverka all politik. EU ska uppnå Parisavtalets alla mål.

 • Forskning och innovation

  EU ska bli ledande inom AI, ML, 5G, självkörande fordon, sol- och vindenergi, batterier och vätgas.

 • Jordbruk och fiske

  Stoppa matfusket, överanvändningen av antibiotika och gifter. Ingen plast i våra hav!

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2

Politisk bakgrund

Jag har varit aktiv kommunpolitiker i 11 år.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har tidigare varit för kärnkraft, men ändrat mig. Kärnkraft har egentligen aldrig varit lönsamt, det har byggt på subventioner. Sol, vind och annat förnybart är billigare och riskfritt.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Italienska, franska.

Vad har du för yrke?

Projektledare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

All musik

Film

Star Trek

Författare/bok

Isaak Asimov

TV-program

Vetenskapens Värld, Dokument utifrån och Korrespondenterna.

Radioprogram/podd

Vetenskapsprogram, tex Klotet, samhällsprogram och Godmorgon världen.

Sport

Fotboll

Hobby

Fotografi, astronomi, körsång

Mat

Italiensk

Dryck

Vin och vatten