SD
Peter Lundgren

Peter Lundgren

Sverigedemokraterna (plats 1)
58 år, Kulltorp

Presentera dig själv

En helt vanlig arbetare som tillbringat 30 år som chaufför innan jag blev invald till Europaparlamentet 2014. Bor på landet i Gnosjö Kommun, sambo och 3 vuxna barn.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett väsentligt smalare EU där självständiga medlemsstater samarbetar med varandra i de stora frågor vi behöver det. Betydligt mindre bestämmanderätt över nationell lagstiftning än idag.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  Minskat inflytande över medlemsstater, samarbete i de områden vi behöver det.

 • Brott och straff

  Dömda brottslingar för brott begångna i Sverige ska ej tillåtas att återvända in i landet.

 • Annat område

  Transporter, vilket är hela Europas blodomlopp. I varje människas liv varje dag är transporter inblandade.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Transport och turism

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Blev efter många års politiskt intresse aktiv politiker för SD 2010 i Gnosjö Kommun och blev 2014 invald till Europaparlamentet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Jimmie Åkesson

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Sverigedemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

EU-medlemskapet där vi nu förespråkar reformering inifrån.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Jag anser inte att byråkrater i Bryssel ska bestämma över Svensk politik, vår vision om EU är att det ska vara ett mellanstatligt sammarbete med fokus på bland annat frihandel och brottsbekämpning.

  Argument:Jag anser inte att byråkrater i Bryssel ska bestämma över Svensk politik, vår…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det krävs kraftiga reformer för att förändra unionen och ge tillbaka makten till nationalstaternas medborgare. Om detta skulle misslyckas är jag öppen för en folkromröstning kring EU-medlemsskapet.

  Argument:Det krävs kraftiga reformer för att förändra unionen och ge tillbaka makten…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar men detta bör ske på nationell nivå. Andra länders medborgare ska inte bestämma över Sverige.

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar men detta bör ske på nationell nivå. Andra…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag vill se ett mindre överstatligt EU och är därför inte öppen till att EU får en ställning där man kan straffa andra medlemsstater.

  Argument:Jag vill se ett mindre överstatligt EU och är därför inte öppen till att EU får…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tror man kommer längre genom att skapa positiva incitament för länder att minska sina utsläpp istället för att hota om ekonomiska straff.

  Argument:Jag tror man kommer längre genom att skapa positiva incitament för länder att…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en viktig del i att minska EU:s budget, vi kan med dem frigjorda resurserna i form av minskade kostnader för EU satsa på investeringar i Sverige.

  Argument:Det är en viktig del i att minska EU:s budget, vi kan med dem frigjorda…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är en viktig fråga för oss Sverigedemokrater, man kan exempelvis se att Euroländerna klarar sin ekonomi sämre i finanskriser än de länder som står utanför EMU.

  Argument:Detta är en viktig fråga för oss Sverigedemokrater, man kan exempelvis se att…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Medlemsstater i eurozonen är redan straffade genom att vara med i en till viss del ostabil monetärunion.

  Argument:Medlemsstater i eurozonen är redan straffade genom att vara med i en till viss…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Frihandel är bra, däremot kan det finnas anledning att reglera den för vissa varor och tjänster av hälso- och säkerhetsskäl.

  Argument:Frihandel är bra, däremot kan det finnas anledning att reglera den för vissa…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska vara upp till varje enskild stat att bestämma över.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Varje enskild medlemsstat ska själva kunna bestämma kring huruvida man bör upprätta inre gränskontroller eller stänga sina gränser -- Inte EU.

  Argument:Varje enskild medlemsstat ska själva kunna bestämma kring huruvida man bör…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik är och bör förbli en nationell angelägenhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag anser att vi bör hjälpa människor i närområdet och inte skapa incitament för folk att med livet som insats ta sig över medelhavet. Genom att hjälpa människor i närområdet hjälper vi betydligt fler

  Argument:Jag anser att vi bör hjälpa människor i närområdet och inte skapa incitament…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Straffrätt är en i grunden nationell fråga, däremot har EU en viktig roll i att bekämpa trafficking och annan gränsöverskridande brottslighet.

  Argument:Straffrätt är en i grunden nationell fråga, däremot har EU en viktig roll i att…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej detta hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskerar att inskränka den fria åsiktsbildningen.

  Argument:Nej detta hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskerar att…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta är en nationell fråga.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Nej detta skulle bidra till social turism, Jag anser att vi bör lägga våra resurser på nationella prioriteringar.

  Argument:Nej detta skulle bidra till social turism, Jag anser att vi bör lägga våra…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tycker att vi bör värna den fria aborten, men samtidigt måste vi ha respekt för dem länder som har en annan åsikt än våran. Därför bör detta fattas nationellt och inte av EU.

  Argument:Jag tycker att vi bör värna den fria aborten, men samtidigt måste vi ha respekt…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, vi behöver kraftigt rusta upp Frontex för att motverka smuggling, illegala forceringar och annan brottslighet.

  Argument:Ja, vi behöver kraftigt rusta upp Frontex för att motverka smuggling, illegala…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, detta är inget EU bör sysselsätta sig med eftersom jag anser att försvars- och säkerhetspolitik är en nationell angelägenhet. Vi bör istället lägga dem resurserna på Sveriges försvar.

  Argument:Nej, detta är inget EU bör sysselsätta sig med eftersom jag anser att försvars-…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, svenska villkor bör gälla på den svenska arbetsmarknaden för att vi ska kunna värna den svenska modellen och förhindra lönedumpning.

  Argument:Ja, svenska villkor bör gälla på den svenska arbetsmarknaden för att vi ska…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stödet till jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling bör reformeras till att mer handla om bland annat produktion. Detta utan att svenska bönder och jordbrukare får minskat stöd.

  Argument:Stödet till jordbruk, fiskeri och landsbygdsutveckling bör reformeras till att…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tillståndsprocessen för GMO:s är relativt bra idag, därför bör produkter som godkänns kunna säljas och användas i alla medlemsländer.

  Argument:Tillståndsprocessen för GMO:s är relativt bra idag, därför bör produkter som…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej till kvotering, dessutom bör detta vara en nationell fråga.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är en nationell fråga, det bör även vara upp till varje familj att bestämma över föräldraledighet.

  Argument:Detta är en nationell fråga, det bör även vara upp till varje familj att…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Då en stor del av EU:s biståndspengar går till anslutningsstöd anser jag att vi bör rikta om resurserna till nöd- och krishjälp. Bistånd bör även i huvudsak vara en nationell fråga.

  Argument:Då en stor del av EU:s biståndspengar går till anslutningsstöd anser jag att vi…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Nej. Svenska myndigheter i samråd med jägare och markägare bör vara de som beslutar kring den svenska vargjakten.

  Argument:Nej. Svenska myndigheter i samråd med jägare och markägare bör vara de som…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Numera heltidspolitiker, innan dess chaufför.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Grundskola

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Ingen speciell, lyssnar mest på radio och vad som råkar spelas där.

Film

Har aldrig tid att titta på film.

Författare/bok

Har inte tid att läsa böcker, nyheter och politik är allt jag hinner med.

TV-program

Inget

Radioprogram/podd

Inget

Sport

Rally

Hobby

Rally

Mat

Levergryta

Dryck

Jordgubbssaft