S
Peter Jeppsson - Fotograf: Andreas Blomlöf

Peter Jeppsson

Socialdemokraterna (plats 20)
53 år, Sölvesborg

Presentera dig själv

51-årig Sjöofficer och fd riksdagsledamot från Blekinge. Mina fritidsintressen är sjölivet, det lokala föreningslivet på Hällevik, att snickra och att umgås med nära och kära. Mina politiska intressen är försvars -och säkerhetspolitik, internationella frågor inom och utom EU, landsbygdsfrågor mm

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som håller samman och har skapat bra och stabila säkerhetspolitiska och ekonomiska förutsättningar för medlemsländerna i allmänhet och för Sverige i synnerhet!

Mina viktigaste politiska frågor

 • Säkerhet och försvar

  EU står inför stora omvälvande tider som på sikt kan få konsekvenser som i dagsläget är oöverskådliga, framförallt med tanke på Brexit och länder EU

 • Jordbruk och fiske

  EU måste ha en hållbar fiskeri o jordbrukspolitik, ett system som skapar förutsättningar för hållbarhet och så mycket egen försörjning som möjligt.

 • Regional utveckling

  Regionerna inom EU bör stärkas och ges förutsättningar att utvecklas vilket skulle kunna gynna Sverige och utvecklingen av små och medelstora företag

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Politisk bakgrund

Varierande uppdrag i olika mandatperioder inom Sölvesborgs kommun 1988- Kommunfullmäktige, Barn och utbildningsnämnden, Omsorgsnämnen, Hamnstyrelsen, Kommunstyrelsen Sveriges Riksdag 2006-2018 Försvarsutskottet, Utrikesutskottet, Utrikesnämnden, OSSE-delegationen, EU-nämnden

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Tage Erlander. En pragmatiska ledare med enkelhet, lågmäldhet och en god portion ödmjukhet som ville svenska folket väl och ve!

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Tyska

Vad har du för yrke?

Sjöofficer

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The Beatles och Thorleifs

Film

Love Actually

Författare/bok

Tom Clancy

TV-program

Så mycket bättre och Mästarnas mästare

Radioprogram/podd

Morgon i P4 Blekinge

Sport

Mjällby AIF fotbollsmatcher

Hobby

Samla på sjömansprylar

Mat

Raggmunk

Dryck

Kaffe